Islám a islamizace

10 důvodů proč islám není náboženství míru

“Čeští novináři, politici a akademici se většinou neodchylují od narativu EU, ze neexistuje jednotný výklad islámské věrouky (podmínka pro čerpání grantů EU), což umožňuje dále trvat na tom, že všechny kultury a náboženství jsou ve své podstatě stejné (a ideologie multikulturalismu coby směrodatné ideologie EU tak zůstává neotřesena), dále relativizovat teroristické útoky ve jménu islámu a tvrdit, že džihádisté „zmanipulovali islám” a uplatňují „manipulativní a zvrácené interpretace.” V podstatě každý džihádista je okamžitě po útoku označen za psychicky nemocného člověka, takže prý není důvod pro obavy…”
Zdroj: BezCenzury.org

Islámské právní školy – mazhaby: muslimové mají povinnost bojovat proti nevěřícím

“Výkladem islámu se zabývá islámské právo šaría na základě koránu a sunny. Během staletí se rozvinula islámská právní věda – figh – která dala vzniknout několika právním školám (mazhaby), jejichž výklad islámského práva je pro muslimy závazný: muslimové mají povinnost bojovat proti nevěřícím (kafírům), muslimové jsou nadřazení nemuslimům, nemuslimské ženy jsou pro muslimy vhodné pouze jako sexuální otrokyně apod. Níže vám přinášíme překlad článku Roberta Spencera, předního amerického odborníka na islám, který podrobně popisuje jednotlivé islámské právní školy…”
Zdroj: BezCenzury.org