Islám a islamizace

“Džihád je dle klasické šaríi kolektivním úkolem ummy (společenství muslimů), jehož cílem je islamizace celého světa, a globální mír a sociální spravedlnost tedy přichází pouze s výlučným podřízením se všech islámu.” JUDr. Petr Osina, Ph.D., autor knihy “Základy islámského práva“, str. 23.

Radikální islámská scéna v ČR

Podle zprávy ministerstva vnitra (pod vedením ČSSD) je prý Muslimská komunita v České republice integrovaná a umírněná. Podívejme se tedy na “umírněnost” představitelů islámské komunity v ČR aneb co “čučkaři” přehlédli: Předák muslimů Vladimír Sáňka šířil extrémně islámskou salafistickou knihu Základy tauhídu. Teroristické útoky vysvětlují “čeští“ muslimové jako hrdinství, které je třeba obdivovat. Oběť sebevražedných útočníků je srovnávána s činem Jana Palacha. Ředitel Muslimské unie České republiky Mohamed Abbas v debatě na TV Barrandov prohlásil, že právo šaría je “moudré”, ačkoliv Evropský soud pro lidská práva roce 2003 rozhodl, že šaría není slučitelná s demokracií. Exmuslim Lukáš Lhoťan ve své knize Islám a islamismus v ČR upozornil na to, že čeští muslimové a české mešity jsou financovány z wahhábistické extrémně islámské Saudské Arábie. Celý článek zde.
Zdroj: BezCenzury.org

Bill Warner, Ph.D: 51% muslimských zdrojových textů se věnuje nevěřícím (kafírům) a jejich podmanění

Bill Warner, Ph.D: “V této knize – Síra, život Mohameda – budeme používat slovo „káfír“, místo běžně užívaného slova „nevěřící“. „Nevěřící“ je neutrální pojem. Korán definuje slovo kafír a nejde o neutrální výraz. Kafír není pouze někdo, kdo nesouhlasí s islámem. Kafír je zlý, odporný, je tou nejnižší formou života. Kafír může být podváděn, nenáviděn, zotročen, mučen, zabíjen, obelháván a klamán. Obvyklé slovo „nevěřící“ tedy neodráží politickou realitu islámu. Existuje mnoho náboženských jmen pro kafíry – polyteisté, modláři, „lid Knihy“ (křesťané a židé), buddhisté, ateisté, agnostici a pohané. Kafír je zahrnuje všechny, protože bez ohledu na to, o jaké náboženství jde, ke všem se může přistupovat stejně. To, co Mohamed říkal a dělal polyteistům, může být činěno jakékoli další skupině kafírů. Islám věnuje kafírům značnou část energie. Většina koránu (64%) se věnuje kafírům, téměř celá síra (81%) se zabývá Mohamedovým bojem s nimi a hadíthy jim věnují 37% textu. Celá trilogie věnuje kafírům 51% svého obsahu.”
Zdroj: Síra, život Mohameda (částečně v PDF), autor: Bill Warner, Ph.D, kniha ke koupi zde.

Brigitte Gabriel: 1400 let islámu a džihádu

Brigitte Gabriel: “Kdo se nepoučí z vlastní historie, je odsouzen si ji zopakovat. Aby jste pochopili, proč je západní civilizace tak hodně odlišná od islámského světa, potřebujete porozumět historii islámu…”
Zdroj: Youtube.com, přepis přednášky zde.

10 důvodů proč islám není náboženství míru

“Čeští novináři, politici a akademici se většinou neodchylují od narativu EU, ze neexistuje jednotný výklad islámské věrouky, což umožňuje dále trvat na tom, že všechny kultury a náboženství jsou ve své podstatě stejné – ideologie multikulturalismu coby hlavni ideologie EU zůstává neotřesena – dále relativizovat teroristické útoky ve jménu islámu a tvrdit, že džihádisté „zmanipulovali islám” a uplatňují „manipulativní a zvrácené interpretace.” Celý článek zde.
Zdroj: BezCenzury.org

Robert Spencer: Islámské právní školy – mazhaby: muslimové mají povinnost bojovat proti nevěřícím

Výkladem islámu se zabývá islámské právo šaría na základě koránu a sunny. Během staletí se rozvinula islámská právní věda – figh – která dala vzniknout několika právním školám (mazhaby), jejichž výklad islámského práva je pro muslimy závazný: muslimové mají povinnost bojovat proti nevěřícím (kafírům), muslimové jsou nadřazení nemuslimům, nemuslimské ženy jsou pro muslimy vhodné pouze jako sexuální otrokyně apod. Níže vám přinášíme překlad článku Roberta Spencera, předního amerického odborníka na islám, který podrobně popisuje jednotlivé islámské právní školy.
Zdroj: JihadWatch.com, překlad BezCenzury.org
Přednášky Roberta Spencera na Youtube
Historie džihádu od Mohameda k Islámskému státu (AJ)
Teologiceké aspekty islámu vedoucí k džihádu (AJ)
Historie džihádu (AJ)
Islamofobie a Hate Speech (AJ)

Benjamin Kuras: Páter Halík a islámské autority

Benjamin Kuras: “Páter Halík poučuje neznalého českého čtenáře, že „islám nemá jedinou společnou autoritu”, že „autoritou je Korán a pak sunna” a že tyto „tradice jsou interpretovány různě”. Nedodává už, že právě ona absence jednotné autority umožňuje kdekterému džihádistickému seržantovi vynášet a vykonávat tresty smrti bez řádného soudu kdekoli na světě. Taktéž nedodává, že Korán a sunna (a také hadísy a zákony šaría) obsahují velmi mnoho příkazů takové tresty smrti obhajující, doporučující a dokonce přikazující. Rovněž nedodává, že místo jedné společné autority má islám autorit několik, a konkrétních, dnes nejméně čtyři: Učence Mekky, učence káhirské univerzity AlAzhar, informační, organizační a propagační centrum Muslimského bratrstva s imámem al-Karadávím v katarské televizi Al-Džazíra a šíitský Írán. Zamlčuje, že všechny čtyři autority potvrzují takovéto tresty smrti za islámsky legální. Vymýšlí si, že terorismus a tzv. Islámský stát jasně odsoudily „nejvyšší islámské právní a náboženské autority”, aniž by uvedl jedinou, tím méně některou z těch „nejvyšších”. “
Zdroj: Benjamin Kuras, koupit knihy B.Kurase zde.

Hatem Berrezouga: Šaría a lidská práva (1)

Hatem Berrezouga, Tunisan žijící v Praze a známý blogger: “Je islámská legislativa (šaría) v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv? Pokud budeme vycházet z definice, že šaría je neoddělitelní soubor třech hlavních zdrojů; Korán, Sunna (Mohamedova tradice) a konsensus muslimských juristů (Ižmá´), tak odpověď je velmi JEDNOZNAČNÉ NE. Kdyby ve skutečnosti byla islámská šaría v souladu se západním pojetím lidských práv, tak by si muslimští juristé jistě nedali tolik práce, aby vymysleli vlastní deklaraci, považující šaríu za: „.. jediný zdroj pro vysvětlení nebo bližší objasnění každého z článků této deklarace.“ Oděná do právního rámce, Káhirská deklarace lidských práv v islámu z roku 1990, porušuje nejen lidskou svobodu, ale také představuje nebezpečný spasitelský útok vyvoleného společenství na veškeré ne-islámské systémy…”
Zdroj: Kechlibar.net

Výzva Islámského státu muslimům po celém světě: zavražděte ho (nevěřící) nožem, přejeďte autem, shoďte z výšky, uduste nebo otravte

V září 2014 vydal Islámský stát výzvu muslimům (na základě Koránu): “Ó movahhedi, nedovolte, aby vás tato bitva minula, ať jste kdekoliv. Musíte zasáhnout vojáky, vlastence a jednotky tawaghitů. Udeřte na jejich policii, bezpečnostní síly a členy zpravodajských služeb, stejně jako na jejich zrádné agenty. Ničte jim postele. Ztrpčujte jim život, ať se zaměstnávají sami sebou. Když budete moci zabít nevěřícího Američana nebo Evropana – obzvlášť zlovolného a špinavého Francouze, Australana, Kanaďana nebo jiného bezvěrce z prostředí nevěřících, kteří vedou válku včetně občanů zemí, které uzavřely koalici proti Islámskému státu, pak se spolehněte na Alláha a zabijte ho jakýmkoliv způsobem, jak to jen půjde… Jestliže neseženete improvizovanou výbušninu nebo kulku, pak si vyhlédněte nevěřícího Američana, Francouze nebo kteréhokoliv z jejich spojenců. Rozbijte mu hlavu kamenem, zavražděte ho nožem, přejeďte autem, shoďte z výšky, uduste nebo otravte… Připomíná vám to každodenní zprávy? Celý článek zde.
Zdroj: JihadWatch.com, překlad Bezcenzury.org

Recencze knihy “Historie Džihádu”

Petr Hampl, sociolog, autor knihy Prolomení hradeb, tajemník České společnosti pro civilizační studia : “Robert Spencer ukazuje, že v západním světě probíhá druhý pochod institucemi. Začal později a byl tím marxistickým inspirován. Vedli ho džihádisté. Muslimské Bratrstvo začalo systematicky budovat přítomnost na amerických univerzitách, v médiích, ale především ve významných úřadech, jako jsou ministerstva školství, ale také strategická ministerstva. Zároveň ale probíhal také průnik do ozbrojených sil a do tajných služeb. Spencer dokládá komunikaci, kde zástupci CAIR přímo úkolovali šéfa CIA Johna Brennera, jaké změny má uvnitř své agentury provést. Brennan příkazy plnil bez nejmenšího odporu! Mimo jiné ze strachu, že pokud by se postavil na odpor, vyvolají proti němu mediální kampaň. Americké bezpečnostní složky byly dobyty džihádisty.
Zdroj: Parlamentnilisty.cz nebo originál v angličtině History of Jihad, autor Robert Spencer

Dr.Andrew G. Bostom: Islámské autority přikazují muslimům bojovat proti nevěřícím

“Džihád byl veden století za stoletím, protože džihád, což znamená “bojovat na Alláhově stezce”, je ztělesněním ideologie a práva. Obojí bylo formálně koncipováno muslimskými právníky a teology v osmém a devátém století na základě jejich výkladu veršů koránu (t.j. 9.5-6; 9.29; 4.76-79; 2.214-15; 8.39-42), a dlouhých kapitol tradic (t.j. hadísů, záznamů o činech a výrocích proroka Mohameda, obzvláště těch zaznamenaných al-Bucharim [z. 869] a Muslimem [z. 874]). Konsensus všech čtyř sunnitských právních škol (t.j. Maliki, Hanbali, Hanáfí a Šháfí) o povaze džihádu je jasný. Právník školy Maliki Ibn Chaldun (z. 1406), známý filosof, historik a sociolog, shrnul tento konsensuální postoj pěti století sunnitské muslimské jurisprudence týkající se unikátně islámské instituce džihádu: “V muslimské společnosti je svatá válka náboženskou povinností, protože muslimské poslání je univerzalistické, a [povinnosti] konvertovat každého k islámu buďto přesvědčováním, nebo silou.”
Zdroj: kniha The Legacy of Jihad (originál v angličtině na Amazon.com), autor Dr.Andrew G. Bostom, úryvky z knihy naleznete v následujích článcích:
Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů I
Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů II
Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů III
Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů IV
Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů V
Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů VI

Bill Warner, PhD: Síra, život Mohameda

Bill Warner, Ph.D: “Síra, život Mohameda, nám poskytuje přesvědčivé vykreslení Mohameda a prudkého rozšíření islámu. Pouze síra objasňuje islám a jeho doktrínu z hlediska jejich historického vývoje. Mohamed začínal jako kazatel a postupně stal politikem a válečníkem. V roli kazatele získal v průběhu třinácti let pouze 150 následovníků. Poté změnil strategii islámu na politickou. Po deseti letech džihádu, svaté války, se Mohamed stal historicky prvním vládcem celé Arábie a nenechal zde naživu jediného protivníka. Byl to totální politický triumf. Jeho dosažení zabralo devět let úsilí, a na každých šest týdnů připadla průměrně jedna násilná událost. Síra se zabývá především džihádem. Více než 75% textu popisuje politický boj, nájezdy, bitvy a loupení. Otroctví a podmanění žen prostřednictvím právního systému jsou produkty džihádu.”
Zdroj: Síra, život Mohameda (částečně v PDF), autor: Bill Warner, Ph.D, kniha ke koupi zde.

Robert Spencer: Džihád a globální epidemie psychických nemocí

Robert Spencer, islamolog: “Islám učí, že neexistuje větší skutek než džihád: v hadísu je muž, který se ptá Mohameda: „Řekni mi o skutku, který by se rovnal džihádu (svou odměnou).“ Mohamed odpověděl: „Takový skutek nenacházím.“ (Bukhari 56.4.2785). Pokud muslima trápí představa, že zhřešil, může se snažit zvrátit jazýček na vahách tak, aby jeho dobré skutky převážily ty špatné (Korán 21:47), a to skutkem, který je podle Mohameda největším ze všech. Stručně řečeno, neexistuje žádný důvod, proč by teroristický čin džihádu nemohl být proveden někým, kdo je na psychicky hraniční osobnost, a spousta důvodů, proč by se někdo, kdo je psychicky labilní, mohl rozhodnout pro džihád.” Celý článek zde.
Zdroj: JihadWatch.org, překlad Bezcenzury.org

Evropský soud pro lidská práva podporuje zákony šaría o rouhání

Soeren Kern: “Soudní pravomoc Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku platí ve více než 47 evropských zemích a jeho rozhodnutí jsou právně závazná pro 28 členských států Evropské unie. Svým bezprecedentním rozhodnutím v zájmu “zachování náboženského smíru” v podstatě legitimizoval v Evropě islámské právo o rouhání. Toto soudní rozhodnutí ve skutečnosti vytváří nebezpečný právní precedens, který umožňuje evropským státům omezit právo na svobodu projevu, pokud je taková řeč považována za urážlivou vůči muslimům, a představuje hrozbu pro náboženský smír. Jde o případ Rakušanky Elisabeth Sabaditsch-Wolff, která měla sérii přednášek o nebezpečí fundamentalistického islámu, a následně byla odsouzena v roce 2011 za “znevažování náboženského přesvědčení”. “Jinými slovy, mé právo svobodně mluvit je méně důležité než ochrana náboženských pocitů druhých.” – Elisabeth Sabaditch-Wolff.
Zdroj: Gatestone Institute

Vnitřní zpravodajská služba Německa BfV varovala, že salafismus je “nejrychleji rostoucí islámské hnutí v Německu”

“Vnitřní zpravodajská služba Německa BfV varovala, že salafismus je “nejrychleji rostoucí islámské hnutí v Německu”. Ve výroční zprávě bylo odhaleno, že počet salafistů v Německu se v roce 2016 zvýšil na 9 700 (8 350 v roce 2015, 7 000 v roce 2014, 5 500 v roce 2013, 4 500 v roce 2012 a 3 800 v roce 2011). Šéf BfV Hans-Georg Maassen řekl, že Německo by se mělo na základě rostoucích počtů potenciálních islamistických militantů připravit na další džihádistické útoky: “Musíme očekávat další útoky jednotlivců nebo teroristických skupin. Islamistický terorismus je největší výzva, které BfV čelí, a vnímáme ji jako jednu z největších hrozeb z pohledu vnitřní bezpečnosti Německa.”
Zdroj: Gatestone Institute

Islamizace Evropy

Islamizace Británie v roce 2016
Islamizace Německa v roce 2016
Islamizace Británie v roce 2017
Islamizace Francie v roce 2016
Islamizace Německa v roce 2017: část I
Islamizace Německa v roce 2017: Část II
Zdroj: Gatestone Institute