Klimatismus

Dej vědět známým

“Klimatický alarmismus je nesmírně nebezpečný v tom, že je postaven na zcela antihumánních premisách. Slouží posvátnému vyššímu cíli- záchraně planety, a tudíž člověk a jeho svoboda, po staletí základní téma západní civilizace, musejí ustoupit do pozadí. Ve jménu planety jsou opouštěny demokratické principy a omezována svoboda člověka. Ani lidská práva již nejsou posvátná, planeta má prý přednost. Reálná moc je předávána více a více do rukou nikomu neodpovědných aktivistů, mediálních manipulátorů a údajných vědců, jejichž vůle je prostřednictvím mezinárodních paktů a organizací vnucována celému světu. Cílem je globální vláda nad uměle homogenizovaným lidstvem – nová děsivá utopie západního progresivismu.” Jiří Weigl, Neviditelny pes

Tohle Gretu nepotěší: „Žádná klimatická nouze neexistuje,“ říkají vědci

Ivan Březina: „Ukradli jste mi mé dětství a mé sny,“ křičela koncem září Greta Thunbergová na konsternované účastníky klimatického summitu OSN v New Yorku. V emotivní exhibici šestnáctileté dívky s vývojovou poruchou mozku bohužel zcela zanikly věcné argumenty. Přinesli je signatáři takzvané Evropské klimatické deklarace. Žádná „klimatická nouze“ podle nich neexistuje, a Gretina hysterie je proto zbytečná. Petici adresovanou generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guteressovi podepsalo více než 500 vědců a profesionálů zabývajících se klimatem ze čtrnácti zemí…Vliv skleníkových plynů na oteplování je přeceňován a klimatická změna nezpůsobuje extrémní projevy počasí. „Neexistují žádné statistické důkazy o tom, že globální oteplování zesiluje hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy nebo je činí častějšími,“ uvádějí vědci.”
Zdroj: Reflex.cz, předplatné Reflexu, text Evropské klimatické deklarace a seznam signatářu ke stažení zde

Václav Klaus: Termín klimatická nouze před 15 lety neexistoval

Václav Klaus, prezident: “K termínu klimatická nouze: Podívejte, já se tímto tématem zabývám minimálně 15 let a všimněme si, že termín klimatická nouze ještě asi před dvěma lety neexistoval. To je PR agenturami vytvořené slovo, které má někoho poplést a svést z cesty. Je zajímavé, že při nekonečných hádkách na tohle téma nikdy nikoho nenapadlo využít donedávna slovo klimatická nouze. Jestli je to teď ve slovníku x-letých mladých lidí, jde o důkaz, že je všechno jen mediální hra. V posledních dnech jsem v kontaktu s několika západoevropskými pány profesory, kteří připravují dopis asi tří set odborníků, vědců, klimatologů asi z 15 zemí. Výzva se jmenuje „There si no climate emergency“, tedy, že není žádná hrozba klimatu. Dopis adresují prezidentovi Evropské rady, šéfce Evropské komise a šéfovi Evropského parlamentu.
Zdroj: Klaus.cz

Hokejkový graf: Klimatologové OSN přiznávají, jak falšovali grafy

Klimaskeptik.cz: “Ve středověku bylo tepleji než dnes. Aby vytvořili paniku, že naše teploty jsou alarmující a nepřirozené, ekologisté z grafů vymazali středověké teplé období. A sami to nyní přiznali. V listopadu 2009 hacker ukradl a zveřejnil e-maily předních klimatologů OSN, kteří po léta šířili paniku z globálního oteplování. Včetně dopisů autora hokejkového grafu. V e-mailu z roku 1999 Phil Jones (vedoucí CRU) píše: “Právě jsem dokončil Mikův trik, co použil v Nature. Přidal jsem ke každé teplotní sérii za posledních 20 let reálné údaje… abych zakryl pokles teplot.” Mike je Michael Mann, autor proslulého Hokejkového grafu, který publikoval v magazínu Nature v roce 1998. Hokejkový tvar grafu (teploty pořád stejné až ve 20. stol. velký nárůst) vytvořil tedy “trikem”. Šéf CRU Phil Jones po skandálu odstoupil. Teď je na řadě s odstupováním Michael Mann, Obamův poradce Holdren, šéf IPCC Pachauri a řada dalších výtečníků, kteří jsou v Climategate namočení.”
Zdroj: Klimaskeptik.cz, dále článek “Klimatický guru prohrál soud” na Info.cz

Koncensus 97% klimatických vědců je 100% mylný. Ve skutečnosti se shodne jen 1,6 % vědců

Radek Kovanda: “Jakmile někdo přijde se sebemenším zpochybněním současného mainstreamového názoru na globální změnu klimatu, je v následné debatě umlčen tím, že v této otázce panuje „97% shoda mezi klimatickými vědci“. Jak se vůbec došlo k takovému číslu? Vědec John Cook prošel tisícovky vědeckých článků a spočítal, kolik z nich souhlasí s teorií o katastrofickém vlivu lidské činnosti na planetární klima. Bylo to oněch 97 %. Při prezentaci výsledků analýzy smíchal dohromady dvě kategorie – výslovný souhlas zahrnující kvantifikaci vlivu člověka na klima a výslovný souhlas bez kvantifikace vlivu, tedy teoreticky mohl někdo souhlasit s jeho tvrzením, ale zároveň mít za to, že vliv člověka je nižší než 50 %. Po pečlivém projití všech dat přiložených ke Cookově studii jiní odborníci zjistili, že pouze 64 z 11 944 vědeckých článků výslovně tvrdí, že lidé mohou za více jak 50 % globálních klimatických změn, což je cca půl procenta! Pokud ovšem vynecháme všechny články, které žádný postoj nevyjádřily, pak nám jich zbude (11 944 – 7970 =) 3974, z nichž s tímto katastrofickým vlivem souhlasí jen 1,6 %.
Zdroj: Muzivcesku.cz, předplatné časopisu Muži v Česku

Kontroverzní elektrokoloběžky: Životní prostředí poškozují více než autobusy, ukázala studie

Clara Zangová: “Trojice amerických výzkumníků Joseph Hollingsworth, Brenna Copeland a Jeremiah X. Johnson podrobili „zelené“ koloběžky komplexní studii, která bere v potaz celkový životní cyklus dopravního prostředku. Výsledek je takový, že jeden pasažér vyprodukuje v průměru 202 g CO2 přibližně na 1,6 kilometru (studie používá jako jednotku jednu míli). To je asi dvakrát víc, než když jeden pasažér ujede tu samou vzdálenost autobusem. Zvláště pokud se jedná o vytížené linky. Na neekologičnost sdílených koloběžek mají největší vliv dva aspekty: způsob jejich sběru a nabíjení a použité materiály a způsob výroby – třeba lithiové baterie. Nejparadoxnější je právě sběr a nabíjení koloběžek. Pro ty se večer auty rozjíždějí „nabíječi“, aby je přes noc dobili a vydělali si 100 korun za koloběžku. Zdánlivě ekologický prostředek tedy vyhání v noci auta, která křižují Prahu.”
Zdroj: Reflex.cz, předplatné Reflexu

Větrné elektrárny vypouštějí fluorid sírový, který klima otepluje 23500krát více než oxid uhličitý

“Fluorid sírový je vůbec nejsilnějším skleníkovým plynem, který přispívá ke globálnímu oteplování. V elektrotechnickém průmyslu se plyn s chemickou značkou SF6 používá jako ochrana proti zkratům a nehodám. Jeho úniky do atmosféry v roce 2017 měly ale stejný efekt, jakoby v zemích Evropské unie vjelo na silnice dalších 1,3 milionu automobilů. Paradoxní je, že za zvýšeným používáním fluoridu sírového stojí boj proti klimatickým změnám – konkrétně jde o nezamýšlené dopady současného boomu obnovitelné energie, píše britská stanice BBC. Výrobci elektrických zařízení se středním nebo vysokým napětím ho používají jako izolaci, například u turbín větrných elektráren. Ty mají sice přinést tolik vítanou „zelenou“ energii, zároveň pak ale vypouštějí plyn, který klima otepluje 23500krát více než oxid uhličitý, proti jehož emisím mezinárodní společenství bojuje. Pouhý jeden kilogram SF6 otepluje klima Země stejně, jako když si 24 lidí koupí zpáteční letenku z Londýna do New Yorku, píše BBC.”
Zdroj: Info.cz

Profesor Ian Clark před kanadským Senátem v roce 2011: oteplování jako dnes probíhalo v dobách Římské říše a ve středověku

  • Podobné oteplování jako dnes probíhalo v dobách Římské říše a ve středověku (osídlení Grónska).
  • Periodické oteplování a ochlazování probíhalo v prehistorickém období. Provázel ho nárůst a pokles CO2 v atmosféře. Ten ovšem nebyl příčinou, ale naopak následkem. Vždy se projevil se zpožděním zhruba 800 let oproti změnám teplot.
  • V ještě dávnější historii Země máme doklady desetinásobně silnějšího nárůstu CO2 v atmosféře, aniž by to nějak ovlivnilo vývoj teplot.

Zdroj: Youtube.com, překlad: Martin Gust

Zelený útok na civilizaci

Jan Žamboch, farmakolog, právník a spolupracovník IVK: “Komisařka EU pro dopravu Violeta Bulcová nám sdělila, že „Všechny druhy dopravy by měly přispět k dekarbonizaci našeho systému mobility. Cílem je dosáhnout do roku 2050 nulových emisí. Tato slova bohužel nelze brát na lehkou váhu. Elektrifikace dopravy by si vyžádala obrovský nárůst těžby lithia a kobaltu. Ty se těží za značných nákladů časových (uhličitan lithný získávaný měsíce trvajícím odpařováním solanky) nebo energetických (uhličitan lithný ze spodumenu a kobalt těžený souběžně s mědí) nebo za podmínek, které nám připadají nepřijatelné (kobalt těžený v Demokratické republice Kongo – asi 60 % světové produkce). Těžba kovů mnohdy vede k závažným škodám na životním prostředí. K tomu všemu se lithium-kobaltové baterie nerecyklují.”
Zdroj: Institut Václava Klause

Za změny klimatu nemohou emise CO2, ale úbytek zeleně

Jaroslav Šíma a Vladimír Kavka, dva čeští experti na údržbu krajiny, zpochybňují teorii o zásadním vlivu průmyslových emisí na takzvané globální oteplování: “Naše hypotéza vychází z představy, že zásadní příčinou takzvaného globálního oteplování nejsou lidmi produkované emise skleníkových plynů, ale právě celosvětový úbytek zeleně a tedy masivní ztráta jejího klimatizačního efektu. Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) došlo jen za posledních 20 let k redukci či likvidaci asi 350 milionů ha zelených ploch, což je pro srovnání plocha desetkrát větší než Německo nebo 44násobek rozlohy České republiky. Co se týče skleníkového efektu, vůbec nejvíc se na něm ze 70 až 75 % podílí vodní pára. A o tu se prakticky nikdo nezajímá, i když právě ona může výrazně měnit fyzikální vlastnosti atmosféry. Zásadní význam naopak přisuzujeme CO2, tedy plynu, který se na skleníkovém efektu podílí z 20 až 25 %, ale jeho celkový podíl v atmosféře se za posledních 100 let zvýšil z 0,03 % na 0,043 %.”
Zdroj: Info.cz

Nevíme, co způsobuje teplotní změny

Petr Pokorný, biolog a ředitel Centra pro teoretická studia (společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky), výsledky výzkumů publikoval ve stovkách vědeckých prací a v desítkách knih, odborných i popularizačních: “Když se podíváme na většinu proxy-dat z holocénu, ukazuje se, že jeho střední část, zhruba v době mezi 8000 a 4000 let před současností, byla z hlediska teploty zvlášť stabilní a celkově teplá. O posledních čtyřech tisíciletích už to tolik neplatí. Teploty v nich kolísají v jakémsi kvazi-periodickém stylu a celkově pozorujeme trend průběžného ochlazování. Nikdo netuší, zda toto ochlazování již můžeme hodnotit jako pomalý sestup do další ledové doby, nebo ne. Faktem však je, že období mezi vrcholným středověkem a koncem 19. století patřilo v rámci holocénu mezi nejchladnější vůbec. Proto mu populární a trochu nadneseně říkáme „malá doba ledová“. Od jejího konce se zase otepluje. Jeden z rozumných názorů říká, že to může být jen návrat k holocennímu normálu.”
Zdroj: Svobodny-svet.cz

Profesor Šesták: Co nečte Greta a její záškoláci

Profesor Šesták: “Největším producentem CO2 je výroba cementu, bez kterého by se život světa v podstatě zastavil. Obdobnou roli zastává automobilismus, který je výdobytkem moderního života a jeho produkce je dnes další hnací silou ekonomiky. Nahrazení běžných aut elektromobily by způsobilo třesk nejen ve výrobě, ale hlavně v odběratelích. Elektromobily se stanou doménou bohatých a staré stroje se rozplynou na trzích Afriky a Asie a ještě více se tak rozevře propast mezi chudými a bohatými. Ale i elektromobil potřebuje energii, a tak by dnes v průměru jeden Temelín stačil zhruba na půldenní provoz aut na našich dálnicích. Jen v České republice je registrováno zhruba pět a půl milionu osobních aut, a tak by Temelín dokázal nabít baterie každému z nich jen každý šestý den, a to nemluvím o bateriích, jejích výrobě a likvidaci. Jedna americká studie prokázala, že i elektrické koloběžky jsou v součtu škodlivější než jízda městským autobusem. Navíc pro zajištění plné elektromobility by bylo zapotřebí vybudovat nějakých pět dalších, nenáviděných, nukleárních elektráren, a to nezapočítávám vyřešení neekonomické nákladní dopravy.”
Zdroj: ParlamentniListy.cz

Nenásledujme falešné proroky

Jiří Weigl, český ekonom, v letech 2003–2013 vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause, od ledna 2009 člen Národní ekonomické rady vlády: “Jestliže dříve lidé pro příchod deště obětovali potraviny, zvířata, zajatce nebo vlastní děti, v moderní vyspělé společnosti mají být obětinou osobní automobily, letadla, hovězí maso, turistika atd., zkrátka vše, co je pro moderního člověka a životní styl nějak cenné a typické a charakterizuje životní standard vyšších vrstev, v nichž se také toto nové náboženství zrodilo. Tato oběť má přinést vykořeněnému člověku západní společnosti pocit pokání a jakéhosi odpustku za viny a hříchy, které jsou mu spolu se strachem z budoucnosti neustále intenzívně vtloukány. Mezi aktivisty, intenzívně prožívajícími „klimatický žal“, se šíří kampaně proti rození dětí, neboť to prý ohrožuje planetu.”
Zdroj: Neviditelny pes

Klimatický alarmismus

Petr Robejšek, politolog, ekonom, komentátor a publicista žijící v Německu, v říjnu 2016 obdržel od prezidenta medaili za zásluhy: “Pokud jde o klimatickou změnu, tak ta podle mého názoru možná existuje jako jeden z výkyvů dlouhodobých ukazatelů. Ale přesnost a hlavně objektivnost jejich měření je velmi nejistá. Navíc není prokázáno, že klimatickou změnu zavinil hlavně člověk a je zcela vyloučeno, že ji mohou ovlivnit opatření Německa a několika evropských států. V tomto smyslu se jedná o zcela ezoterickou politiku.Reálný mocenský význam má klimatická změna jednak jako nástroj hysterického alarmismu, který má odvést pozornost od skutečných (a neřešených) problémů. Za druhé má být nástrojem na zvyšování daní a tudíž (morálně zdůvodněné) okrádání občanů.”
Zdroj: ParlamentniListy.cz


Dej vědět známým