Covid a očkování bez cenzury

„Myslím si, že je přáním lidí, kteří řídí epidemii, aby epidemie nikdy neskončila,“ říká prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., světově uznávaný epidemiolog a vakcinolog

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU – TVRDÁ DATA AMERICKÉ ARMÁDY

 • neurologická onemocnění: nárůst o 1052% (průměr/rok (2016-20): 82 000, počet/10 měsíců r. 2021: 863 000)
 • zhoubné nádory: nárůst o 296% (průměr/rok (2016-20): 38 700, počet/10 měsíců r. 2021: 114 645)
 • samovolné potraty: nárůst o 280% (průměr/rok (2016-20): 1 499, počet/10 měsíců r. 2021: 4 182)
 • další nárůsty: plicní embolie 467%
 • infarkt myokardu 269%
 • vrozené vývojové vady novorozenců (dětí vojaček) 156% atd.
 • Více v článku zde.

Vzhledem k neetickému nátlaku na očkování experimentální vakcínou (neskončilo klinické testování) doporučuji sledovat ty lékaře a vědce, kteří i přes výhrůžky, odebírání lékařských licencí, vyhazovy z práce a cenzuru na sociálních sítích se nebojí nadále mluvit o studiích a svých zkušenostech s včasnou léčbou covidu, jež jsou v rozporu s oficiálním narativem. Svojí odvahou a osobní integritou prokázali, že jim jde o zdraví lidí a ne o peníze, moc a slávu.

Na této stránce naleznete odkazy na články a přednášky světoznámých vědců, jako je například český profesor Jiří Beran, vynálezce technologie mRNA vakcín Dr.Malone, lékař Dr.Zelenko, který se proslavil včasnou přednemocniční léčbou covidu.

Všichni tito odborníci se shodují v tom, že by se měla očkovat pouze nejvíce ohrožená část obyvatel – staří a nemocní – a ostatní lidé by se měli léčit pomocí vitamínů a bezpečných a schválených léků jako je isoprinosin, ivermectin (nikoli lék pro zvířata, ale pro lidi), hydroxychlorochin, zinek, vitamín C,D apod.

Dr. Malone a další vědci varují, že pokud naočkujete úplně celou populaci, způsobí to vznik mutací, které budou na očkování rezistentní, což může způsobit ještě více oběti na životech. O této hrozbě informovala také Světová zdravotnická organizace, nicméně i přesto vlády přistoupily k zavádění povinného očkování.

Vzhledem k tomu, že neskončilo řádné testování proticovidové vakcíny, nejsou a ani nemohou být známy dlouhodobé nežádoucí účinky vakcín. Již nyní se díky spike (hrotovému) proteinu, který vakcína produkuje, objevují krevní sraženiny, mrtvice, infarkty apod. Co se týče dlouhodobých nežádoucích účinků, může jít o leukémii, rakovinu, neplodnost, autoimunistní onemocnění apod., jelikož spike proteiny z vakcíny nezůstávají v místě vpichu (jak tvrdí výrobci vakcín), ale kolují po celém těle, jsou biologicky aktivní a ukládají se ve vaječnících, morku kostí apod.

Instituce zodpovědné za schvalování nových léku v USA – FDA a CDC, od kterých přebírá doporučení řada dalších států, oběšly standardní postupy při schalování proticovidových vakcín.

Pokud by se totiž ukázalo, že covid lze léčit pomocí již schválených léků, nebylo by možné podle platných zákonů USA schválit experimentální vakcínu v nouzovém režimu.

Z tohoto důvodu americké úřady blokovaly včasnou léčbu covidu pomocí dostupných a bezpečných léků jako je ivermectin či hydroxychlorochin, jež jsou na trhu desítky let a narozdíl od vakcín známe jejich nežádoucí účinky.

Již zmíněný americký kontrolní úřad FDA je z velké části financován farmaceutickými firmami, jejichž léky má schvalovat. Nenajdeme asi lepší příklad střetu zájmů. Znemožněním včasné léčby covidu dostupnými léky několik korporací dodávající celému světu proticovidové vakcíny vydělávají ročně desítky miliard dolarů a část těchto peněz končí v ´pokladně FDA. Kruh se uzavírá.

Jak sdělil Dr.Malone v podcastu Joea Rogena, farmaceutické firmy rovněž sponzorují volební kampaně v USA, takže se nelze divit tomu, že vládní úředníci blokují distribuci dostupných a účinách léků proti covidu v lékárnách a nemocnicích apod.

Tímto způsobem byla v podstatě znemožněna včasná léčba covidu pomocí dostupných léku, jelikož mnoho zemí včetně Světové zdravotnické organizace následovalo doporučení amerických úřadů, které schválily současné proticovidové vakcíny a zároveň nedoporučily využívat výše zmíněné dostupné léky.

Namísto včasné léčby covidu byli lidé posíláni domů umřít. Měli čekat (až se virus rozmnoží) a zavolat si záchranku, když už bylo pozdě. A pak zemřeli. Nelze si představit horší lékařské doporučení pro lidi s příznaky codivu, když víme, že covid lze léčit právě v rané fázi nákazy výše zmíněnými léky.

Většina lidí zemřela na covid zbytečně.

To není výkřik do tmy, ale názor amerických lékařů jako je Dr.Vladimir Zelenko, Dr. Peter McCullough a další, jež navzdory doporučení úřadů léčili covid zmíněnými léky a prošly jim rukama tisíce pacientů.

I když Světová zdravotnická organizace označuje léky jako je ivermectin a hydroxychlorochin jako “essential medicin” – základní léky, jelikož zachránily milony lidí za poslední půl století, začala kampaň za jejich diskreditaci v souvislosti s léčbou covidu. Tato kauza je dobře popsána v knize právníka Roberta Kennedyho: The Real Dr.Fauci. Najdete zde mnoho odkazů na konkrétní studie, jež měly za cíl zdiskreditovat zmíněné léky.

Tyto praktiky rovněž popsal Robert Kalina na svém blogu na iDnes.cz. Jeho skvěle ozdrojovaný článek si za dva dny přečetlo 75 tis. lidí a poté ho iDnes smazal i s celým účtem autora. Známý bloger Ladislav Větvička pak tento cenzurovaný text zveřejnil na svých stránkách. Popisuze zde například, jak v nejlidnatějším indickém státu Uttar Pradesh klesla po nasazení ivermectinu umrtnost o 98%.

Pokud si myslíte, že jde o nějakou konspirační teorii, tak přemýšlejte dvakrát. Jak u ivermectinu, tak i u hydroxychlorochinu již dávno vypršela patentová ochrana. To znamená, že je může vyrábět v podstatě kdokoli. Jedná se o velmi levné léky, což je hlavní kámen úrazu, protože kdyby se konkrétně tyto léky používaly při léčbě covidu, žádná korporace na nich nevydělá desítky miliard dolarů jako v příladě vakcín. Pokud si při čtení těchto řádků říkáte, že něco takového není možné, protože by přece žádný rozumný člověk nebránil distribuci léčiv při celosvětové pandemii, protože by to mělo za následek zbytečně zmařené životy, tak neznáte farmaceutický průmysl.

Jen firma Pfizer zaplatila téměř každý rok desítky milionů dolarů (někdy i miliardy dolarů) na pokutách. Byla usvědčena z obcházení zákonů, lhaní úřadům, vypouštění odpadů do řek, provádění experimentů na dětech v Africe atd. A v mnoha případech umírali lidé. Proč by se v případě protikovidových vakcín měly farmaceutické firmy chovat jinak?

Kanadská Covid Care Alliance ve svém videu ukazuje, jak Pfizer manipuloval své studie. Údaje z vlastní šestiměsíční zprávy společnosti Pfizer o očkování ukazují, že ve skupině s očkováním dochází k většímu počtu onemocnění a úmrtí než ve skupině s placebem. Překlad a přepis videa najdete zde. Toto video doporučuje ve svých interview například známý věděc Dr.Robert Malone. Po zveřejnění tohoto dokumentu byl Dr.Malonemu zablokován jeho twitterový účet s půl milionem sledujících.

Dr.Robert Malone, který je považován za vynálezce základní technologie mRNA vakcín, popisuje účinky hydroxychlorochinu (HCH) při včasné léčbě covidu:

“Například metaanalýza více než 300 studií HCH, studií, které provedlo více než 4 000 vědců z celého světa na téměř 400 000 infikovaných pacientech, uvádí celkové zlepšení o 66 %. Studie úmrtnosti při včasném léčení odhadují průměrné snížení počtu úmrtí o překvapivých 75 %.”

Podobné zkušenosti popisuje profesor epidemiologie H.Rish z Yale School of Health, který je autorem více jak 300 recenzovaných publikací. Uvádí, že řada lékařů zaznamenala úspěchy při včasné léčbě covidu pomocí HCH. V jedné brazilské provincii například začali používat HCH + azitromycin a úmrtnost na covid klesla na 1/8. Podobné výsledky byly zaznamenány ve Švýcarsku. Více v článku.

Řada nedávných studií o účinnosti HCH při léčbě covidu vyšly negativně, ale tyto cinknuté studie byly od začátky odsouzeny k neuspěchu, jelikož pacientům byl podán HCH až v pozdní fázy nákazy, bez dalších léků (zinek, azitromycin apod.) a v některých případech byly pacientům dokonce podány smrtící dávky HCH. Více v článcích zde a zde.

Studie na analýzy:

Místo včasné přednemocniční léčby byli lidé s příznaky covidu posílání domů umřít, protože nemocnice přijímaly pacienty až v pozdní fázy nákazy, když se virus značně rozmnožil. Právě absence včasné péče zapříčinla nejvíce umrtí a dodnes většina lidí ani neví, že covid lze léčit pomocí běžně dostupných léků. Kdyby vlády a média namísto covidového strašení každodenními prezentacemi počtu zemřelých věnovaly stejnou energii do osvěty právě v oblasti včasné léčby, zachránily by tím mnohem více životů.

Záverem lze konstatovat, že mnoho vědců a lékařů tvrdí o očkování přesný opak toho, co doporučují představitelé mnoha států:

1) Očkování je prováděno experimentálními vakcínami, u kterých nejsou známy dlouhodobé nežádoucí účinky. Neproběhlo standardní testování jako u jiných běžně používaných vakcín.

2) Očkování celé populace situaci pouze zhorší, protože tento postup vede k tvorbě virových mutací rezistentních vůči vakcínám. Když už očkovat, tak pouze nejvíce ohroženou část populace.

3) Většinová populace by měla léčit covid v rámci přednemocniční včasné léčby pomocí schválených a bezpečných léků – isoprinosin, ivermectin, hydroxychlorochin, azitromycin, vitamín C, D, zinek apod.

4) Očkování dětí experimentální vakcínou je zvěrstvo podobné pokusům Dr.Mengeleho (děti nakažení covidem přežijí v 99,998% případů). Vakcína je pro děti daleko větším nebezpečím než covid!

Články z médií

Dr.Robert Malone, vynálezce technologie mRNA vakcín, pracuje v oblasti virologie, imunologie a molekulární biologie od 80.let 20.století. Dr.Malone lze sledovat na Telegramu (Twitter, Linkedin, Youtube, Google a Facebook cenzuruje jeho články a interview).

Další články a přednášky (AJ)

Prof.MUDr.Jíří Beran, CSc.: „Myslím si, že je přáním lidí, kteří řídí epidemii, aby epidemie nikdy neskončila,“ říká prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., světově uznávaný epidemiolog a vakcinolog.

Dr.Vladimir Zelenko, který léčil D.Trumpa, se proslavil svojí včasnou léčbou covidu. Dr.Zelenka lze sledovat na Telegramu.

Zelenkův návod na přednemocniční léčbu covidu:
Včasná léčba covidu může odvrátit úmrtí na covid až v 85% případů. Zelenkův protokol včasné léčby nalezenete zde (na stránce lze nastavit překlad do ČJ v pravém horním rohu). Zde si můžete objednat Zstack od Dr.Zelenka – zinek, quercetin, vitamíny C a D (pokud by cena byla moc vysoká, můžete si jednotlivé komponenty koupit v lékárně – na stránce je uvedeno složení a gramáž).

VIDEO: Přednáška Dr.Zelenka o očkování a covidu s českým dabingem, přepis přednášky zde.

Videa a podcasty

Výzvy a deklarace lékařů a vědců

Statistiky

Poslední zprávy o covidu a očkování zde

PIRÁTI – radikální levice v českém parlamentu

Podíváme-li se na to, jak Piráti hlasují v oblasti migrace, daní, soukromého vlastnictví, ničení průmyslu ekologickými opatřeními, rozvratu tradiční rodiny genderovou ideologií, jaký mají postoj např. k Izraeli apod., dojdeme jednoznačně k závěru, že Česká pirátská strana představují extrémní levici v českém parlamentu.

Když jsou s tím Piráti konfrontování, označí to buď za hoax a odvedou pozornost na jiné téma – např. že chtějí zjednodušit stavební řízení – čímž tyto “hoaxy” pouze potvrzují, nebo se hájí tím, že např. s migrací nesouhlasí, ale v Evropském parlamentu hlasovali pro, protože “mezinárodní smlouvy se musí dodržovat”. Jaký je v tom pro českého občana rozdíl? Žádný.

Při nařčení, že si Ivan Bartoš pořídil vlajku teroristického hnutí Antifa se Bartoš hájí tím, že je pacifista a učinil tak proto, že prý nemá rád Hitlera. A proto se pacifista Bartoš účastní demontrací Antify za přijímání uprchlíků, té Antify, která v rozporu se svým názvem používá fašistické metody – tedy násili – proti všem, kdo nevyznává ideologii extrémní levice a na “vyspělém” Západě každoročně stojí za miliardovými škodami na majetku a desítkami mrtvých. Ivan Bartoš zřejmě spoléhá na to, že jeho posluchači jsou tak hloupí, že něčemu tak absurdnímu uvěří. V podobném duchu probíhá pirátské vyvracení “hoaxů”.

Josef Provazník na svém Facebooku shruje postoje Pirátů: “Spousta lidí říká, že Piráti jsou stejní jako komunisté. Piráti jsou přece úplně jiní než předlistopadoví komunisté. Piráti nevedou třídní boj proti inteligenci a statkářům, ale vedou třídní boj proti řidičům, vlastencům, euroskeptikům atd. Nejvyšší autoritou pro Piráty není na rozdíl od předlistopadových komunistů Moskva, ale Brusel. Piráti s fanatismem sobě vlastním nepodporují dělnickou třídu, ale menšiny. Piráti nenálepkují po vzoru starých komunistů do vrahů z Wall Streetu a agentů imperialismu, ale do populistů, extremistů a Putinových agentů. Piráti nevzhlíží k “ozbrojené pěsti dělnické třídy” milicím, ale k Antifě. Piráti nechtějí budovat nového člověka po vzoru komunistů, oni chtějí budovat nového genderově-multikulturně-ekologistického člověka. Piráti se cítí jako doma v České televizí, na rozdíl od komunistů před rokem 1989, kteří se cítili jako doma v Československé televizi. A tak by se dalo pokračovat i dál.”

Články a analýzy z médií

Komunismus 2.0: Piráti chtějí zavést NEPODMÍNĚNÝ PŘÍJEM

Každý měsíc peníze pro všechny Čechy bez rozdílu. Nejprve pět tisíc, ale rádi bychom dávali víc, tak zní představa některých Pirátů. Piráti mají nepodmíněný základní příjem jako jednu z komponent dlouhodobého politického programu. Jeho konkrétní řešení by podle dostupných informací nechali na společenském konsenzu. „Předpokládáme širokou celospolečenskou diskusi a schvalování dlouhodobých řešení v referendu,“ píše se v jejich programu. A kde na to vezmou? V minulosti padaly nápady jako zvednout DPH na 50 %, ale to už neplatí. Dnes se diskutuje třeba o zvýšení některých jiných daní, třeba té z nemovitosti.
Zdroj: Parlamentní listy

Piráti ztrácejí. Netají se zvyšováním daní

Za aktuálním poklesem preferencí vidí Kopeček mimo jiné představení kandidátů, kteří se v případě úspěchu koalice Pirátů a STAN mají ujmout jednotlivých ministerstev.A uškodily jim podle něj také starší výroky představitelů strany (Šéf Pirátů Ivan Bartoš například před lety uvedl, že by neměl problém, kdyby byla Evropa muslimská – pozn. red.). „To může být brzda růstu. Vztah řady voličů k této formaci je poměrně slabý,” doplnil.
Zdroj: Novinky.cz

Ivan Bartoš: S muslimskou Evropou nemám problém

„S muslimskou Evropou nemám problém,“ psal v roce 2009 dnešní šéf Pirátů Ivan Bartoš. Odpovídal tak na dotaz na stranickém fóru jen krátce před tím, než byl zvolen předsedou strany, která nyní aspiruje na vedení země. Stejně tak uvedl, že hlasoval proti v referendu o vstupu Česka do Evropské unie. Dnes už ale podle svých slov vše vidí jinak. Šlo podle něj o mladickou nerozvážnost, která pramenila i z nedostatku informací.
Zdroj: CNN Prima News

Pohled do pirátské duše: Muslimská Evropa je ok, Izrael vymlčíme, pomník obětem války necháme skejťákům

Těšíte se, že na podzim půjde Babiš a spol. od válu? Já taky. Z toho, že by se po něm měli vlády ujmout piráti, mi ale naskakuje husí kůže jako pralinky. A oni se zjevně ze všech sil snaží, aby podobné pocity nezažíval jen pravicový a konzervativní volič, ale i kterýkoliv slušný člověk, vážící si obětí československého odboje proti nacistickému Německu. Že jsou piráti zvláštní parta, jejíž členové a příznivci nemají dohromady úplně jasno o zásadních tématech, od českého členství v NATO po respekt k soukromému vlastnictví, není nic nového. Oni sami se sice alespoň naoko brání tomu, aby byli označováni za extrémní levičácké progresivity, některé s nimi spojené figury nicméně leckdy trousí moudra, za která by se nemuseli stydět ani Marx s Leninem. 
Zdroj: Reflex

Markéta Šichtařová: Ekonomická nevzdělanost aneb Piráti o přijetí eura

„V tomto případě je vidět, jak to piráti hrají na obě strany: Těm, kdo euro nechtějí, se chtějí zavděčit tím, že ho „jako“ zatím nepřijmeme, „jenom“ fixujeme kurz, což „přeci“ vůbec není přijetí eura. A těm, kdo euro chtějí, se zase chtějí zavděčit tím, že zafixujeme k euru kurz koruny, což ovšem ve své podstatě plně přijetí eura simuluje. Tedy – až na to, že stále musíme dělat devizové konverze. Popravdě se neumím rozhodnout, zda se jedná o čirý populismus, anebo zda jde o ekonomické diletantství – protože zafixování kurzu je ze všech tří možností (přijmout, nepřijmout, fixovat) možnost nejhorší. Nemá totiž žádné výhody – stejně je nutné měnu konvertovat. Ale současně má všechny nevýhody, které z eura plynou.”
Zdroj: Blog Markéty Šichtařové na iDNES.CZ

Lenka Zlámalová: Piráti pro nás chystají gulag s wifinou

Profesor Jan Keller: Piráti mají přijímání migrantů ve svém programu

Profesor sociologie Jan Keller shrnuje: „Když si člověk studuje materiály a programy Pirátů, trkne ho alibismus, s jakým si nechávají pootevřená dvířka snad v každé zásadnější otázce. Konkrétně v případě migrace se u nich dočtete, že jsou proti povinným kvótám na přijímání žadatelů o azyl, ale o pár řádků dále se vyslovují pro to, aby byla vláda tlačena k dobrovolnému přijímání těchto žadatelů. Chtějí bojovat proti nelegálním převaděčským gangům tím, že otevřou vlnám migrantů legální cesty a budou je sem dostávat na základě přesídlovacích programů. V Evropském parlamentu jsou Piráti členy frakce zelených. Zelení se přitom vyslovují pro migraci nejnadšeněji ze všech frakcí.” Zdroj: ParlametniListy.cz

Profesor Václav Klaus: Piráti a digitální komunismus

„A to když já spojím ty Prymuly na straně jedné a s těmi Piráty a digitálním komunismem na straně druhé, tak to se té potopě světa opravdu blíží,” shrnul. Pak se Klaus vrátil k Pirátům a potvrdil Xaverovi, že co řekl, nebyl žádný bonmot a opravdu považuje Piráty za „zlo dnešní doby”. Potvrdil, že cítí nebezpečí. „Myslím si, že spadnout z bláta do louže tím, že někteří političtí naivkové porazí dneska Babiše a dostanou Bartoše, to já považuji za Pyrrhovo vítězství. Dokonce v tomto smyslu si myslím, že Babiš je stará struktura. A ty staré struktury jsou trošku omšelé a méně nebezpečné, zatímco Bartoš je nová, neomšelá struktura a v tomto smyslu více nebezpečná,” mínil. Co se týče ideologie, řekl, že dnes už to není Marxův starý nekulturní proletariát. „Dneska už je to spíš ta Pirátská IT skupina lidí,” tvrdil. Zdroj: ParlamentniListy.cz

Profesor Ivo Budil: Jak by vypadalo spojenectví Pirátů a STAN na straně jedné a ODS, TOP 09 a KDU-ČSL na straně druhé

„Jestliže by hnutí ANO utrpělo ve volbách ztráty a nedokázalo nalézt vhodného koaličního partnera, pak by oba opoziční bloky, Piráti a STAN na straně jedné a ODS, TOP 09 a KDU-ČSL na straně druhé, mohly uzavřít účelové spojenectví a sestavit vládu. Nemyslím si, že by to byla pro tuto zemi dobrá zpráva. Vznikl by ideově nesourodý a nekoncepční slepenec sjednocený pouze touhou realizovat aktivistickou agendu a uspokojovat své dílčí klientelistické zájmy. ODS svým posunem k TOP 09 rezignovala na zbytky pravicového programu a nelze od ní očekávat zkvalitňování podnikatelského prostředí. Představitelé zmíněných stran jsou vesměs nositeli polokoloniální mentality souznějící s myšlenkovým světem Bruselu. To by znamenalo kapitulaci před ekonomicky sebevražedným programem Zeleného údělu pro Evropu, devastaci školství a médií progresivistickou ideologií, hegemonii politických neziskových organizací, omezování svobody slova a profesní a lidskou perzekuci nepohodlných osob.” Zdroj: ParlamentniListy.cz

Ing. Hana Lipovská Ph.D.: Nový úděl a starý neomarxismus

„Někdejší řecký ministr financí Janis Varoufakis představil koncem března svoji „evropskou politickou stranu“, se kterou bude kandidovat do Evropského parlamentu. Jedná se o podivný slepenec stran a hnutí sdružených pod koalicí Evropské jaro a postavený na základech Varoufakisova hnutí DiEM 25. Ke hnutí DiEM 25 se otevřeně hlásí Česká pirátská strana, členy hnutí jsou pirátští poslanci Mikuláš Peksa i Ondřej Profant. Ten dokonce už v roce 2017 vysvětloval, že „jedním z důvodů, proč čeští piráti a s nimi i další pirátské strany v Evropě s DiEM sympatizují, je skutečnost, že DiEM má v mnoha ohledech stejné požadavky jako pirátské strany po celém světě.“ Neomarxistickou ideologii politických a ekonomických extrémistů sdružených kolem Varoufakisova Evropského jara shrnuje jeho berlínský program „Nový úděl pro Evropu“. Zdroj: NeviditelnyPes.cz

Ekonomka Markéta Šichtařová: Piráti jsou ještě o fous kolektivističtější než dnešní komunisté

„Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová prohlásila, že politika tímto krokem znovu získá kontrolu nad finančními zájmy a vrátí odpovědnost globálním společnostem. Nechme stranou, že politika nemá co kontrolovat finanční zájmy. Jakmile se politika začne se svou ideologií hrabat do finančních zájmů, je z toho průšvih jako hrom. Od pirátů, kteří jsou ještě o fous kolektivističtější než dnešní komunisté, takový omyl nepřekvapí. Zarážející ovšem je, že jiné strany ještě neřvou na poplach…Tak jo, odmítneme odebírat zboží od výrobců, co podle evropských měřítek nedodržují „lidská práva“ ve třetích zemích. Co je podle evropských měřítek takovým údajným lidským právem? Požadavek na stejnost. Co je takovým požadavkem? Tak třeba uznávání 64. pohlaví, rovný počet žen a mužů ve vedení firem bez ohledu na to, kdo firmu vede líp, nebo požadavek na „bezuhlíkový život“. Vážně jsou tohle lidská práva? A vážně i občané třetích zemí o tahle pseudopráva stojí?” Zdroj: Neviditelny pes

Reportáž: Předseda Pirátů Ivan Bartoš podporuje migranty a teroristickou Antifu

Tomio Okamura: Předseda Pirátů Ivan Bartoš se zúčastnil demonstrace „Uprchlíci vítejte“. Senátorka Pirátů Adéla Šípová před časem napsala, že souhlasí s kvótami a na migranty se těší…

Petr Musil: Piráti nejsou jen nablýskaný Bartoš, ale i fanatické ultralevicové křídlo

„Tím ale výčet pirátských podivností nekončí. Začátkem března přinesl web Lidovky.cz zprávu, že koalice Pirátů a Starostů vládnoucí v Olomouckém kraji vypsala výběrové řízení na členy představenstva akciové společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, kdy jedním z kritérií byla názorová shoda s programem koalice Pirátů a Starostů. V celkovém hodnocení mělo toto kritérium váhu 15 procent. Že vám tyto metody něco připomínají? Správně, mně také. Dobu, o které jsem byl přesvědčen, že listopadem 1989 dávno skončila.”
Zdroj: Petr Musil, ekonomický redaktor CNN Prima NEWS

Institut svobody a demokracie: Pirátská internacionála

„Své vize, z nichž ty nejtřaskavější zatím otevřeně nepublikují, ale občas přece jen problesknou, pečlivě propracovávají. A to jak v rámci Pirátské internacionály, která byla založena před deseti lety v Bruselu, tak i ve spolupráci s předními vědeckými pracovišti naší země. Při jejich formování se totiž Piráti čím dál tím častěji opírají o zvučná jména ze Švejnarovy líhně CERGE-EI …Při bližším pohledu má pirátský program jasné obrysy a prvky liberální demokracie (tedy demokracie pro menšiny)…Bobošíková s Lipovskou také prohlašují, že Piráti jsou naklonění přijetí eura, zavedení bankovní daně, provedení digitalizace státní správy a zavedení nepodmíněného přijmu, „tedy mohutné přerozdělování od pracovitých k nepracujícím“… Prý navíc chtějí v ekonomice odhlédnout od efektivity a klást důraz na zelenou ideologii.” Zdroj: ParlamentniListy.cz

Alexandr Vondra: Piráti hlasují se Zelenými, když se zpochybňují závazky k NATO a když jde o různé radikální zelené návrhy.

„Jediní Piráti, které znám, jsou ti tři v Evropském parlamentu; a ti jsou součástí frakce Zelených. Naše frakce Evropských konzervativců a reformistů často společně hlasuje s evropskými lidovci, občas se sejdeme s Macronovými liberály, někdy dokonce se socialisty. Ale v podstatě nikdy se nepotkáme s evropskými Zelenými, a tudíž ani s českými Piráty. Oni se Zelenými hlasují vždycky, když se zpochybňují závazky k NATO, když jde o různé radikální zelené návrhy. Jejich frakce to často iniciuje. Chystá se teď velké zpřísnění v emisních limitech, tak aby platilo nejpozději do roku 2030. Jejich frakce původně chtěla snížení emisí o 65 místo dnes platných 40 procent. Nakonec prosadili minus 55 procent. A na to budou navazovat všechny další návrhy k uskutečnění tohoto jejich velikého cíle. Zvýhodnit elektromobily po všech stránkách, ve výrobě i v prodeji. V energetice brutálně zvýhodnit ty takzvaně čisté a znevýhodnit neutrální a nečisté zdroje.” Zdroj: TheConservative

Marek Benda: Piráti jsou příliš nalevo, zelení až rudí 

„Bohužel jde v tomto směru o partu mladých lidí, která už nepamatuje komunismus a to, jak nesnesitelně snadno lze zneužít státního aparátu proti vlastním občanům, nemá v sobě zakódované obranné mechanismy proti všem totalitním nárokům veřejné moci…Piráty charakterizuje především víra v silný stát, veřejné hospodaření, opakované kontroly a kontroly kontrol, expertokracie a důvěra v silové složky státní moci. Prostě postmoderní levice jak vyšitá, ne náhodou nemají progresivisté v ČSSD skoro žádný prostor k realizaci.” Zdroj: KonzervativniNoviny.cz

Petr Štěpánek: Z Babišovy louže pod pirátský okap

„Začínali jako aktivisté, jejichž motivací a největším zájmem bylo, aby se na internetu mohlo svobodně krást. Duševní vlastnictví jim nic neříkalo, stejně jako vlastnická práva, chtěli si prostě ze sítě stahovat cokoli, co se jim líbí. Hudbu, filmy, hry. Za tím účelem se začali organizovat. Dnes sedí v parlamentu a jejich předseda má ambici stát se předsedou vlády. Leccos už dnes dělají jinak, ale to základní zůstalo. Radikální levičáctví. O kom je řeč? O České pirátské straně. Pomyslete na jakoukoli ultralevičáckou hovadinu, na jakýkoli pokrokářský -ismus, co jich jen na nás pomatený svět a doba vymknutá z kloubů chrlí, a můžete vzít jed na to, že to mají v repertoáru. Milují Brusel a namísto internetové svobody dnes bojují proti fake news, což je jen jiné označení pro novodobou cenzuru. Jsou ale o to nebezpečnější, že navenek se tváří svobodomyslně. Někteří mají dlouhé vlasy, jejich šéfík dredy, ani hambatá videa zasloužilých pirátek nejsou ke škodě.” FB Petr Štěpánek a dále článek na Neviditelný pes

Roman Lenský: Jakou národnost má pirát Peksa?

„26. března na svém facebookovém profilu poslanec Evropského parlamentu (EP) za Českou pirátskou stranu Mikuláš Peksa uvádí: „Připojte se k nám ke sčítání lidu a do kolonky národnost uveďte hrdě EVROPSKÁ!“ Jenom připomínám, pirát Peksa je v EP součástí frakce Zelení/Evropská svobodná aliance…Mikuláš Peksa pravděpodobně chtěl říci, hlásím se k integračnímu projektu Evropské unie, řekl ale něco jiného, že se hlásí k národnosti, která neexistuje. Možná v domnění, že jako lze postulovat nekonečné množství „genderových“ identit, lze i postulovat nekonečné množství národnostních identit. Nad tímto stylem myšlení bych se nyní pozastavil. Je typické pro tzv. progresivní levici, že se snaží redefinovat ustálené definice a pod stejným názvem ukrývat jiné, často protichůdné významy. Tak za ženu může být považována osoba s penisem a za muže osoba s vagínou a dělohou.” Zdroj: Neviditelny pes

Marek Stoniš: Piráti zabalují „znárodnění“ do modernějšího pojmosloví. Třeba “demokratizace majetku

„Piráti se brání, když je někdo označí za klasickou levicovou stranu, přestože programově nalevo od nich už stojí jenom zeď. Po tom, co dělali prakticky celé minulé století bolševici, tedy velkolepý útok na soukromý majetek, touží piráti úplně stejně. Jen „znárodnění“ zabalují do modernějšího pojmosloví. Třeba demokratizace majetku, spravedlivé daně atd… Bohužel nejde o klasický podvod na voličích. Dorůstající a dospívající pirátské duše to cítí stejně. Studují nesmyslné obory, přemýšlejí a diskutují, kolik mohou mít lidé bytů, aut, peněz, a nepřijde jim nic divného nechat o těchto věcech hlasovat.” Zdroj: Reflex

Petr Machovský: Dredy, špetka antisemitismu, kousek Antify a máte konzervatismus jako vyšitý

„Dlouho mě tak nic nepobavilo jako tvrzení Michaela Žantovského o tom, že předseda Pirátů Ivan Bartoš „není levičák, ale konzervativec s dredy“. Tak jsem si dal tu práci a rozebral v několika, jistě příhodných, kategoriích ten údajný konzervatismus Ivana Bartoše a údajnou „nelevicovost“ Pirátů jako celku. Vztah k Izraeli/Židům, Antifě, daním a soukromému vlastnictví dokáže odhalit mnohé. Vše pečlivě ozdrojované. Redakce ani čtenáři se nemusí obávat šíření dezinformací.” Zdroj: Blog Petra Machovského na iDNES.cz

Tomio Okamura: Piráti podpořili opatření Evropské unie, které zničí naši ekonomiku

„Evropská unie a Piráti prosazují opatření, které má naší ekonomiku zničit a ještě se tím chlubí!…Česká republika je z velké části závislá na uhlí a rovněž i na automobilovém průmyslu. Takovéto opatření zničí naši ekonomiku. Toto z českých europoslanců podpořili pouze Piráti!..Například prodej nových aut v zemích Evropské unie se za osm měsíců letošního roku snížil o 32 procent na více než 6,12 milionu vozů. EU tomu říká “Zelený úděl”, ale jde spíše o zelený “Velký skok” podle vzoru Mao Ce-tunga, který bude znamenat masakr evropské ekonomiky. Připomeňme jen, že emise CO2 Evropské unie tvoří zhruba 10 procent emisí celosvětových. Takže i kdyby CO2 mělo na klima nějaký vliv, je to jen, jako když plivne.” Zdroj: Tomio Okamura, SPD

Tomio Okamura: V době krize chtějí Piráti schválit dotaci 650 tis Kč na homosexualistický festival Prague Pride

„To mi hlava nebere. Firmy krachují, lidé přicházejí o práci a Piráti a jejich koaliční partneři chtějí schválit dotaci 650 tisíc korun na homosexualistický festival Prague Pride! Kvůli nepřítomnosti některých pražských koaličních zastupitelů dotace neprošla, ale bude se o tom hlasovat znovu a Piráti slibují, že už to projde. Myslím, že v současné krizové době by se tyto peníze daly využít mnohem lépe. Navíc si myslím, že mnozí slušní homosexuálové ani neusilují o to, aby museli po městě pochodovat v exhibicionistických kostýmech a polonazí a chtějí v klidu žít a nechtějí, aby byli s tímto spojováni…Praha rovněž podpořila částkou 120 tisíc korun festival „Tvůrčí Afrika aneb všichni jsme Afričani“. Další homosexualistický projekt, který Praha finančně podporuje, je Centrum queer paměti, které prý „vytváří vysoce profesionální zázemí pro uchování kulturního dědictví pražské queer komunity“ – na to jde sto tisíc korun.Pražské zastupitelstvo také schválilo individuální dotaci v hodnotě přes 5,1 milionu korun sluníčkářské neziskové organizaci Integrační centrum Praha (ICP), která se prý stará o „integraci“ migrantů v Praze.” Zdroj: FB Tomio Okamura

MUDr. Ivan David: Piráti hasovali v Evropském parlamentu za potrestání České republiky

„KDU-ČSL, TOP09, Starostové a Piráti hlasovali v Evropském parlamentu za potrestání České republiky. Uprostřed ledna tohoto roku byl v Evropském parlamentu projednáván návrh zprávy O aplikaci práva EU 2017, 2018 a 2019 (A9-0270/2020). Jedná se o soubor návrhů směřujících k dalšímu potlačení suverenity jednotlivých států. A to zdaleka není vše. Čtěte až do konce.Pro tzv. Lex Šimečka, podle kterého se má v každém členském státě každý rok kontrolovat, zda dodržuje lidská práva, a tím má zasahovat do suverenity členských států, hlasovali poslanci KDU-ČSL, TOP 09, Starostové, Piráti, a ANO. SPD byla proti. Pro návrh, aby Evropská komise vydávala raději nařízení než směrnice, protože nařízení musejí státy plnit ihned, zatímco o směrnicích jednají v parlamentech, což prý zdržuje, hlasovali poslanci KDU-ČSL, TOP 09, Starostové, Piráti a ANO. SPD byla proti.”
Zdroj: MUDr. Ivan David, SPD

Piráti hlasovali pro otevření hranic jakékoliv migraci

„Usnesení Evropského parlamentu o pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři ze dne 21. 10. 2019. Pro bylo 288 hlasů, proti 290 hlasů, nehlasovalo 134 poslanců, zdrželo se 36 poslanců. Rezoluce nebyla schválena jen o dva hlasy. Za Českou republiku hlasovali PRO všichni Piráti. Gregorová, Kolaja, Peksa. Ti jsou v Evropském parlamentě pod Zelenými, Greens/EFA. Viz hlasováni ZDE. Co by v praxi znamenalo, kdyby rezoluce byla schválená? Schválení rezoluce by znamenalo další omezení suverenity národních států v EU. Velmi vstřícný právní přístup k pašování lidí z Afriky do Evropy, které by de facto mohl provádět každý vlastník lodě, zavedení povinných migračních kvót a povinná tolerance všech migrantů. Rezoluce přímo vyzývá členské státy, aby své přístavy nechávaly otevřené pro plavidla nevládních organizací pašující lidi. Schválení rezoluce by dále znamenalo nekontrolovanou migraci, která by vedla k dalšímu nárůstu kriminalizace a s tím souvisejícími problémy bezpečnosti ve společnosti, které by řešily ještě další generace. Zdroj: Citarny.cz

Sociolog Petr Hampl, Ph.D.: Jak se bude žít s pirátskou vládou?

„Chcete-li vědět, jak mohou Piráti změnit váš život, nedívejte se na Piráty, ale dívejte se do Bruselu, na prohlášení Sorosovy Open Society a do korporátních centrál. Problémy mohou nastat vlastně jen tam, kde se zájmy různých skupin globalistů budou křížit. Jsou nicméně věci, o kterých je jisté, že je to obnášet bude:

 • Tvrdá cenzura, a to i na úrovni soukromých hovorů,
 • Likvidace občanských práv. Obyvatelé musí být udržováni ve strachu. Kdokoliv bude označen za nekorektního, může být zmlácen, zatčen, vyhozen z práce nebo cokoliv jiného.
 • Záplava neustálých obvinění a soudních procesů kvůli údajnému narušení práva nějaké menšiny.
 • Likvidace drobného pěstitelství, samozásobitelství a sousedské výpomoci. Ty totiž překáží korporátním produktům.
 • Zabavení zbraní a obranných prostředků.
 • Likvidace posledních místních nezávislých firem.
 • Zavedení nesmyslných klimatických opatření, které zničí místní krajinu, zemědělství i výrobu.
 • Likvidace národa jako skupiny, která se svým jazykem, kulturou a dějinami liší od jiných skupin.
 • Vytvoření kompaktní masy konzumentů, kteří mohou být přesouváni mezi zeměmi podle momentálních korporátních zájmů.
 • Dokončení likvidace místního školství. Nakonec už i prostá gramotnost bude pokládána za něco přehnaného, staromódního a nepotřebného.
 • Podpora takové migrace, aby původní obyvatelé ČR byli v menšině.
 • Změna volebních zákonů tak, aby byl volební výsledek určován v Bruselu a místní lidé do něj nemohli mluvit.
 • Zvyšování výdajů na zbrojení, zahraniční mise a na další války.
 • Snižování korporátních daní.
 • Neustálé útoky na rodinný život, včetně zpochybňování pohlavní identity předškolních dětí.
 • Zavádění prvků islámského práva a podpora islamizace země.
 • Další restituce.”
 • Více na webu www.petrhampl.com

Petr Štěpánek: Piráti si přihráli milion Kč na svoji kampaň z veřejných peněz

„Nové kádry, plující pod černou vlajkou s lebkou a zkříženými hnáty, se na zdejším politickém rybníčku zorientovaly velmi rychle. A tak i naši piráti, stejně jako skoro všichni ostatní, sice mají plná ústa boje proti korupci a zneužívání veřejných financí, nikterak jim to ale nebrání, když se naskytne příležitost přihrát si z veřejných peněz malou domů. Spíše teda velkou. Teď to aktuálně předvedli v souvislosti s Prague Pride. Pražský magistrát, rozuměj piráti a spol., poslal milion korun z veřejných peněz na LGBT festival Prague Pride. Zároveň piráti spojili s Prague Pride zahájení své volební kampaně. Suma sumárum: Piráti si poslali milion korun z veřejných peněz na svoji vlastní kampaň. Vskutku šikovní bukanýři!” Zdroj: NeviditelnyPes.cz

Petr Štěpánek: Piráti ve stopách nacistů a komunistů

„Za spoustou vznešených frází a rádoby odborného blábolení jak péro z gauče vykukuje tradiční bolševická, v tomto případě neobolševická ideová nenávist k lidem s odlišným nazíráním na svět. Stačí, že máte špatné, rozuměj ideově závadné, přátele, že čtete špatné, rozuměj alternativní, severy či na nich snad nedejbože publikujete, že se účastníte závadných, rozuměj k současnému režimu kritických, akcí, zkrátka a dobře že nejste ten správný eurosoudruh ohýbající pětkrát denně hřbet směrem k Bruselu. Je třeba vás eliminovat, vyřadit, vyselektovat. I tohle je jeden z důvodů, proč jsou k smíchu všechny ty třicet let opožděné iniciativy bojující proti komunismu. Ten je totiž ve své tradiční podobě už dávno mrtvý. Ale vstali noví bojovníci, noví totalitáři. Nad jejich hlavami už nevlají rudé prapory, nýbrž zelené, duhové a u nás především ty černé s bílou lebkou a zkříženými hnáty.” Neviditelný pes

Politicky nekorektní komentáře a analýzy

Každodenní dávku politicky nekorektních komentářů a analýz získáte sledováním níže uvedených serverů, případně jejich “olajkováním” na Facebooku:

Gatestone Institute
EpochTimes.cz
TheConservative
KonzervativniNoviny.cz
Svobodny-svet.cz
Kechlibar.net
PetrStepanek.cz
PetrHampl.com
VlastimilVondruska.cz
Blog Markéty Šichtařové
FB Ivana Davida

Rádio Svobodné Universum
XTV.cz

Vyhraje Trump “prohrané” volby?

Mainstreamová média (MSM) neinformují o tom, co se děje, ale dělají propagandu. Nejlepším důkazem z poslední doby je zpravodajství o prezidentských volbách v USA, o kterých podle MSM nerozhodují postupy dané Ústavou Spojených států amerických, ale názory reportérů CNN, u nás České televize apod. Podle nich není pochyb o tom, že novým prezidentem USA se stal demokratický kandidát Joe Biden. Ta samá média, která čtyři roky dennodenně zpochybňovala legitimitu Trumpova prezidentského úřadu a označovala voliče Trumpa za “rasisty”, nyní volá po “přiznání porážky” a “sjednocení země pod novým prezidentem” (média vysílají 150krát více negativních zpráv o Trumpovi než o Bidenovi, uvádí studie). Je proto na alternativních médiích (které neovládají korporace tvrdě prosazující globalizaci a bojující proti patriotům jako je Trump), aby dělaly práci novinářů MSM, kteří ztratili poslední zbytky novinářské integrity, když nedávají prostor názorům “druhé strany” – americkým občanům, kteří pracovali jako pozorovatelé během prezidentských voleb a byli svědky řady podvodů, které mohou výsledky voleb zvrátit. Celý článek zde.

Souhrn zpráv o prezidentských volbách v USA

PLAKÁT: Neomarxismus

Na Václavském náměstí v Praze a na dalších místech bude k vidění nový plakát (velký formát A0), tentokrát na téma novodobé plíživé a měkké totality – neomarxismu.

“Pojem “LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE” je líbivě znějící zástěrkou pro nadvládu neomarxistů nové levice nad celou společností.  Ohání se „evropskými hodnotami“, ale myslí tím neustále rostoucí arsenál direktiv a regulací EU omezujících individuální a národní svobodu a ztěžujících svobodné podnikání. Diktuje, jaké informace jsou správné a cenzuruje „informace škodlivé, dezinformace, hoaxy a fake-news. Omezování svobod zavádí postupně, což znesnadňuje identifikaci jejího nastupujícího režimu jako totalitního. O to více je její plíživá a měkká totalita nebezpečnější než ty předchozí.”

Pro hlubší pochopení neomarxismu doporučujeme tyto analýzy:

Další články zde.

INFORMAČNÍ KAMPAŇ – ZAPOJTE SE třeba tím, že necháte vylepit plakát ve vašem městě, regionu nebo ve vašem obchodě.

Jeden z plakátů v Praze na Václavském náměstí. Zapojte se do informační kampaně a nechte vylepit plakáty ve vašem městě.

Vrchním cenzorem českého Facebooku se stává Demagog.cz

Vrchním cenzorem Facebooku pro český prostor se stává web Demagog.cz. Politická neziskovka, která má na naše příspěvky dávat razítko: pravdivé, nepravdivé, zavádějící. “Což dává demagogům potenciálně větší prostor k ovlivňování informovanosti českého obyvatelstva, než jaký má řekněme zpravodajský kanál ČT24.”

“Kdo si osobuje právo svým občanům předžvýkávat zprávy a názory (obě kategorie často plynule přecházejí jedna v druhou)? … Z téměř čtyřiceti na webu uváděných pracovníků a spolupracovníků Demagoga.cz tvoří tři čtvrtiny studenti, zpravidla humanitních oborů. Proč by zrovna tato socioekonomická skupinka měla se svou nutně úzkou životní zkušeností rozhodovat o tom, co po připojení se na Facebook uvidí průměrný Čech?”

“Je to krok směrem k podkopání plurality názorů a domýšleno do důsledku i českého ústavního pořádku. Listina základních práv a svobod garantuje v článku 17 hned v prvním odstavci, že je zaručeno „právo na informace“, a ve třetím, že „cenzura je nepřípustná“. Jak kvalitní je moje právo na informace, když se nějaká skupina studentů postará o to, aby mi ji Facebook srazil hluboko po proudu příspěvků?”

Zdroj: Cenzoři z Brna, Echo24.cz

PLAKÁT: KASTRACE DĚTÍ Istanbulskou úmluvou

Ulice českých měst “vyzdobí” další plakát, tentokrát na téma Istanbulské úmluvy (IÚ), jejíž ratifikace by do českého právního řádu, do škol, na pracoviště, do médií, do sportu, do kultury, do vašich ložnic a do hlaviček vašich dětí zavedla extrémní ideologii genderismu, která popírá biologické pohlaví a trestá dodržování zavedených tradic. Její ideologové vnucují dětem v už předškolním věku přesvědčení, že jejich pohlaví není dáno biologicky, ale je otázkou osobní volby a mohou si je měnit. Jenže ani příslušnou operací se z člověka nestává plně osoba nového pohlaví, se vším, co k tomu patří. Když se lidé později rozhodnou vrátit k původnímu pohlaví, nelze to již změnit. Jde o ideologicky motivované mrzačení dětí a bezprecedentní zásah do práv rodičů na výchovu svého dítěte.

Vyjádření psychologů, sexuologů a právníků k IÚ,
články z médií apod naleznete zde.

INFORMAČNÍ KAMPAŇ – ZAPOJTE SE do informační kampaně třeba tím, že kontaktujete svého poslance nebo necháte vylepit plakát ve vašem městě, regionu nebo například ve vašem obchodě.

Jordan Peterson: Rovnost výsledků: když levice zajde příliš daleko

“Ekvita je ale něco úplně jiného. Vychází z předpokladu, že jediným spolehlivým měřítkem „rovnosti“ je výsledek – ve vzdělání, ve společnosti, v zaměstnání. Propagátoři ekvity axiomaticky předpokládají, že pokud nejsou všechny pozice na všech úrovních hierarchie ve všech organizacích obsazeny podílem populace, který je přesně stejný jako podíl v obecné populaci, pak tam určitě působí systémové předsudky (rasismus, sexismus, homofobie atd.) a existují pachatelé, které tyto předsudky vyvolali nebo je dosud vyvolávají, a ty je nutno vytláčet nebo trestat. V prvé řadě trpí přílišným zjednodušováním typickým pro ideology. Zadruhé, tuto doktrínu není možné implementovat, protože prostě existuje příliš mnoho organizací, úrovní pozic a identit i v rámci každé skupinové identity, aby se s nimi dalo zacházet „rovným“ způsobem, jak to požadují ideologové. Celý článek zde.

Další jméno, které nesmí být vysloveno

KOMENTÁŘ JANY KUNŠTEKOVÉ: “O další pokus určit, kdo je způsobilý psát a mluvit do médií a kdo nikoli, se postarala slečna bakalářka Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra v Praze. Poté, co Učitelské noviny vydaly čtyřstránkový rozhovor s politologem Petrem Hamplem, cítila se natolik pobouřena, že ostře protestovala v redakci a ke stejnému protestu vyzvala ty, kteří „smýšlejí stejně“…Nálepkování – jsi odpůrce masové migrace, tak jsi nácek. Snaha kriminalizovat oponentní názory je jeden z příznaků úpadku demokracie…Ano, takhle to začíná – ředitel vlivné neziskovky, která čerpá z veřejných prostředků více než pilně, vyjádří podiv. Ředitelka další vlivné neziskovky vyjádří pobouření – a to by v tom byl čert, aby se někdo vůbec odvážil lidi jako je Petr Hampl, se kterým mimochodem v řadě věcí nesouhlasím, někam pozvat. Aby vůbec mohli někde veřejně mluvit. Fašisti a náckové to jsou přece. Nejde totiž o osobu Petra Hampla jako takovou, ale o jednoduchou a prostou věc – svobodu slova. Vytlačování nepohodlných názorů na okraj a doslova ukřičení jejich nositelů. Křik a povyk místo argumentů.”
Zdroj: Komentář Jany Kunštekové, Zpravodajství FTV Prima

Plakát k 30.výročí Sametové revoluce

K 30.výročí Sametové revoluce jsme vydali plakát informující spoluobčany o nástupu plíživé neomarxistické totality. Plakát bude k vidění na ulicích Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Českých Budějovic. Informujte spoluobčany a nechte plakát vylepit ve vašem městě, vyvěste ve vašem obchodě apod. Plakát ke stažení zde.

K hlubšímu pochopení tématu doporučujeme:
Institut Václava Klause: Obrana demokracie před liberální demokracií
Tomáš Břicháček, Facebook, odpověd IVK
Jiří Weigl, Neviditelný pes: Co se děje s dnešním Západem?
Jiří Fuchs, Distance: Vyšší humanita nebo měkká totalita?
Benjamin Kuras, Neviditelný pes: Blíží se zánik demokracie?
Petr Hampl a spol.: Střet civilizací, sborník přednášek z konference
Jan Keller, Novinky.cz: Marx věčně nepochopený

Přihlašte se k odběru analýz think-tanku Gatestone Institute do vašeho emailu.