Liberální demokracií k totalitě

Dej vědět známým

“Svoboda dnes už nikoho fakticky nezajímá. Nahradila ji rovnost, před třiceti lety zprofanovaná komunismem, dnes opět vystrčená moderními levicovými pokrokáři na piedestal. Málokdo si uvědomuje, že na úkor svobody. Ta je nám denně salámovou metodou po kouskách odebírána pod hesly ochrany těch či oněch menšin, klimatu, zdraví a všemožných dalších libě znějících falešných záminek. Učí nás nedůvěřovat svobodnému jednotlivci a  jeho moudrosti, ale spoléhat ve všem na všemocný stát, který nás má chránit před sebou samými a bránit diskriminaci všech všemi. Znovu existuje pouze jediná pokrokářská pravda, jiné názory jsou lži nebo fake news, znovu se šíří cenzura a je vynášena do nebes.” PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc., Institut Václava Klause

Manifest IVK: Obrana demokracie před liberální demokracií

Prezident Václav Klaus: “Pojem „liberální demokracie“ není neutrálním politologickým termínem, stal se v současnosti propagandistickým heslem. Jeho smyslem je zúžit pojem demokracie – jako obecného prostoru a mechanismu pro otevřenou politickou soutěž – na jednu jedinou podobu uspořádání společnosti. A tím vlastně demokracii jako takovou sprovodit ze světa”, “Tvrdí se nám, že bylo třeba, aby byla původní parlamentní demokracie v důsledku nezastavitelného pokroku nutně – oni říkají pouze – „obohacena“ o doktrínu lidských práv a o ochranu přírody a menšin. Nedodává se, že to předpokládá nemalá omezení původních, s demokracií spojených občanských svobod, jakými jsou svoboda slova, nedotknutelnost soukromí a vlastnických práv. Toto „obohacení“ nemůže být provedeno bez paralelního zavádění tvrdých regulací i takových stránek života lidí, které v demokratické společnosti nikdy a nikým v minulosti regulovány nebyly.”
Zdroj: Klaus.cz

Jiří Fuchs: Bruselský režim jako měkká a plíživá totalita

Jiří Fuchs, filozof, šéfredaktor Distance, lektor Academia Bohemica, spolupracovník Občanského institutu, autor sedmisvazkové řady FILOSOFIE: “Bruselská politika je evidentně určována neomarxistickou ideologií, která od šedesátých let ovládla celý Západ…Jsou zřejmě dva hlavní důvody, pro které lidé většinou nedokážou rozpoznat totalitní povahu současné ideologie Západu. Jedním z nich je rétoricky působivá a mediálně fixovaná sebechvála, v níž je současný Západ líčen jako když ne přímo pravý ráj humanity, tedy jako nejvyšší stupeň jejího vývoje. Druhý důvod už taky známe. Je jím chronická povrchnost v chápání pojmu totality…právě současný způsob uskutečňování realizace totalitní ideologie se vyznačuje nenápadností, která její identifikaci ztěžuje. Pro tuto nenápadnost je bruselský režim charakterizován jako plíživá, měkká totalita.
Zdroj: Distance.cz, knihy Jiřího Fuchse ke koupi zde

Tomáš Břicháček: Ohrožení svobody po 30 letech od roku 1989

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, publicista věnující se dění na úrovni EU:  “Po třiceti letech od roku 1989 se řada z nás cítí v mnoha ohledech opět nesvobodnými. Hlavním nebezpečím pro svobodu je dnes levicový progresivismus a jeho maniakální ambice řídit společnost do nejmenších detailů, převychovávat ji ke svému obrazu, poroučet větru a dešti. Marxismus se vrací v nové, zákeřnější podobě, která svobody upíjí po malých doušcích, zastřeně (kvóty, povolenky, boj proti stereotypům, dezinformacím, nenávistným projevům apod.), s halasným odvoláváním se na ušlechtilé cíle. V pozadí je stále stejná dychtivost zbořit starý svět a vybudovat nový „pokrokovější“, „spravedlivější“, „dokonalejší“. Mnozí bohužel zůstali ve svém vnímání politiky zamrzlí v době studené války..Kopnout si do Gottwalda nebo do Brežněva dnes vyžaduje asi tolik odvahy jako vymezit se proti Čingischánovi a je to politicky přibližně stejně aktuální. Celý článek.
Zdroj: Facebook Tomáše Břicháčka

Benjamin Kuras: Blíží se zánik demokracie?

Benjamin Kuras, spisovatel, novinář a bývalý pracovník české redakce BBC: “Blížící se civilizační pád poznáme podle rostoucího počtu občanů závisejících ekonomicky na státě a ponechávajících státu odpovědnost za své životy. A taky podle toho, že politici, kteří na to upozorňují a chtěli by občany k osobní odpovědnosti vrátit (konzervativci čili pravice), prohrávají volby s těmi, kteří občanům slibují ještě větší pohodu na státní útraty (liberálové, čili levice)”, “U demokracie nástup likvidační fáze poznáme podle toho, že si dává přívlastky. My Středoevropané pamatujeme, jak rychle demokracii zlikvidoval přívlastek „lidová“. Dnes demokracii vidíme dusit se pod tak často omílaným přívlastkem „liberální“, který však stále častěji slouží k omezování svobod a zákazu myšlení označovaného za neliberální, nekorektní nebo zpátečnické. Proměňuje se tak v novou totalitu, jejíž nástup je nenápadný, neboť nepracuje násilím, nýbrž lstí.
Zdroj: Neviditelny pes ve spolupráci se serverem Lidovky.cz

Tomáš Břicháček: Antidiskriminační práva: Zásahy do soukromí, porušování svobody myšlení

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, publicista věnující se dění na úrovni EU: “Jádrem antidiskriminačního práva je neostře vymezený koncept zákazu diskriminace podle stanovených kritérií, jejichž pestrá množina se postupně rozrůstá. Dalšími charakteristickými rysy jsou různé formy zvýhodnění cílových chráněných skupin (obrácené důkazní břemeno v soudních řízeních, kvóty apod.), vytváření specializovaných dozorových orgánů, zapojení lobbistických „nevládních“ organizací do prosazování této legislativy či „osvětové“ kampaně…Vytváří prostor pro aktivismus a exhibicionismus progresivistických soudců, dozorových úředníků, ombudsmanů apod. Výsledkem mohou být vtíravé zásahy do soukromí a soukromoprávních vztahů, porušování svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání, šikanování lidí ze strany státní moci, právní nejistota, zpochybnění práva na spravedlivý proces, dotěrné kampaně i hysterické štvanice. Ve společnosti vzniká klima honu na čarodějnice.”
Zdroj: Institutvk.cz

Roman Joch: Liberální demokracie se podobá komunismu

Roman Joch, publicista, politický komentátor, překladatel a ředitel Občanského institutu: “Komunisté i liberální demokraté tvrdí, že lidé, kteří nesdílejí jejich názory, mají takzvané falešné vědomí – v důsledku předsudků nevědí, co je pro ně dobré, což vědí komunisté a liberální demokraté”, nebo: “Individuální práva byla nahrazena kolektivními a moc státu narostla – antidiskriminační zákony, například proti nenávistnému projevu nebo domácímu násilí zavádějí moc státu do soukromých vztahů, a proto dnešní liberální demokracie svobodu v jejím jménu omezuje”, nebo: “Navíc komunismus a liberální demokracie mají i stejné nepřátele – církev, národ, metafyziku, morální konzervatismus, rodinu.
Zdroj: Česká pozice, Internetový magazín deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz

Andrej Duhan: Z liberální demokracie se stala ideologie. Už jí nejde o svobodu

Andrej Duhan: “Vytěsňováním a ostrakizací názorů společenských skupin liberální demokraté – centrističtí fanatici – ničí liberální demokracii. Namísto střetu názorů prosazují jediný správný názor, čímž nás postupně připravuji o pluralismus i demokracii”, “Liberální demokracie je ohrožena. Obvykle jsou podezřelými fake news, populismus a ruský prezident Vladimir Putin. Největší ohrožení je však zevnitř – od liberálních demokratů, kteří si osobují právo určovat správné a nesprávné názory.”
Zdroj: Česká pozice, Internetový magazín deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz

Vyhazovy z práce za jiný názor jako za bolševika

Tomáš Haišman, ředitel Odboru azylové politiky Ministerstva vnitra, odstoupil kvůli výrokům, že migrace je spíše ekonomická než uprchlická a že středoevropské země V4 jsou „základním oponentem neomarxistických sociálních experimentů z pera Evropské komise.

Jaroslav Matýs odstoupil kvůli kritice klimatické aktivistky Gréty Thunbergové z pozice člena Pracovní skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii při Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Dr. David Mackereth pracoval jako lékař šestadvacet let pro britskou Národní zdravotní službu (NHS) a byl propuštěn poté, co sdílel svůj názor, že existují jen dvě pohlaví, která máme od narození.

Číst dále


Dej vědět známým