Kdo jsme

Jsme skupinou lidí z různých oblastí života, které spojuje láska ke svobodě. Znepokojuje nás snaha EU zavádět cenzuru na téma imigrace, islamizace, multikulturalismu, genderové ideologie apod. a označovat kritiky za nenávistné xenofóby a rasisty, což znemožňuje jakoukoliv svobodnou diskusi.

Jen ve “svobodné soutěži ideí” mohou zvítězit ty nejlepší myšlenky, a proto není náhodou, že to byla právě svobodná diskuse, která dala světu nejvíce tolerantní, svobodnou a inovativní západní společnost. Stoupenci progresivní levice z řad sociálních médii, politiků a akademiků ovládající v podstatě celý informační prostor vnímají odlišný názor jako nenávist, jejíž nositele je třeba eliminovat, což je popřením základních principů svobodné společnosti.

Jsme ve válce ideí: Internetové společnosti ze Silicon Valley ovládají celý internet a není dne, kdy by necenzurovaly – v Evropě na popud Evropské unie – nějakého pravicového konzervativního komentátora, komentátorku. Oproti tomu utopické rovnostářské levicové koncepty o světe bez národů, bez hranic, bez genderu – o světě který nikdy neexistoval – jsou nyní považovány za normu. Pokud se odchýlíte od povoleného vzorce myšlení, sociální média vám zruší účet, google vám sníží ranking či zakáže reklamu, platební společnosti vám znemožní přijímat platby, banka vám zruší účet, v horším případě vás vyhodí z práce, nebo třeba z kina, znemožní vám příjem z reklamy na youtube, policie vás vezme do vazby za použití špatného zájmena u trans osoby, mainstreamová média vás veřejně popraví nespočtem článků o tom, jaký jste rasista za kritiku např. islámu (i když náboženství není rasa). Cejch rasisty a xenofóba pak poslouží k tomu, aby se ozbrojená složka levice – hnutí Antifa – vás pokusila zlikvidovat i fyzicky.

V minulém století by vás poslali do gulagu, dnes existují humánnější prostředky, jak někoho umlčet: stačí člověka vypnout od všech sociálních sítí a nikdo se o vás nedozví. Jiné století, jiné metody, výsledek je ale stejný . Jak je možné, že se taková míra omezování osobní svobody děje v západní liberálně demokratické společnosti? Jako odpověď uvádíme citát prezidenta Václava Klause: “Demokracie je vládou většiny, liberální demokracie je vládou menšin. Její prosazování a obhajobu považujeme za „začátek konce“ moderního liberálního světa. Pojem liberální demokracie je eufemisticky znějící zástěrkou pro velmi netolerantní nadvládu levicových progresivistů nad celou společností”.

Podobnost s fanatismem fašistických černých košil v Itálii, hnědých košil v Německu či komunistů a dnešní levice není náhodná. Dnes i tehdy se jednalo o levicové myšlenkové proudy (zakladatel fašismu Giovanni Gentile vnímal fašismus jako formu socialismu), což vysvětluje snahu o likvidaci ideových oponentů: Levice totiž nevnímá člověka jako jedinečnou bytost, jejíž základní lidská práva a svobody jsou nedotknutelné. Namísto toho kolektivisticky rozděluje lidi do skupin na utlačovatele – v případě dnešní neomarxistické levice nese kolektivní vinu západní společnost, a na utlačované menšiny. Koncept kolektivní viny je pro stoupence levice dostatečnou omluvou a pocitem morální nadřazenosti pro použití jakýchkoli prostředků na umlčení a likvidaci opozice (utlačovatele). Jde přeci o vyšší dobro, dobro utlačovaných.

Marxismus má na svém kontě kolem 100 milionů oběti. Kolik obětí bude mít na svém kontě neomarxismus (kulturní marxismus)? Utopie o rovnosti kultur vede k šílené imigrační politice, protože jestliže jsou všechny kultury stejné, nepotřebujeme hranice a nemůžeme si ani vybírat, koho vpustíme do naší země a koho ne. To by byl prý rasismus. Hloupé nápady zabíjejí a utopie o rovnosti kultur např. kanibalů, vůči ženám a nevěřícím nenávistná islámská kultura a svobodná západní společnost jistě patří mezi ty nejhloupější. Výsledky této na hlavu postavené politiky jsou již zjevné na západ od našich hranic: teroristické útoky, obrovský nárůst kriminality, znásilnění, vznik paralelních společností, zavádění islámského práva šaría apod. Vítejte v novém multikulturním světě, o kterém nemáte právo diskutovat a na který si prý musíme zvyknout.

Historie ukazuje, že účinný způsob, jak zamezit diktatuře, je ochrana základních lidských práv a svobod – a především svobody slova jako matky všech svobod, zatímco levicová identitární politika vede k omezování osobní svobody. „ Můžeme si o tom promluvit?“ To byla poslední slova Theo van Gogha, když ho muslim marockého původu zavraždil za účast na filmu Submission, který pojednává o násilí a zvůli vůči ženám v islámských komunitách. Evropská unie nechce, abychom se o těchto věcech bavili. V Bruselu by se totiž zbortil domeček z karet s názvem multikulturalismus. Totalita přichází tentokrát ze Západu a my se jí snažíme postavit.

Viktor Svoboda