Spojení levice a islámu

Dej vědět známým

“Asi se nemusíme bát gulagů a politických poprav, jen dehonestace, ostrakizace, vyhazovů z práce, společenského bojkotu, a podobně. Nová totalita nikdy nevypadá stejně, jako ta předchozí. Ale pokaždé se vydává za antitotalitu a s heslem antitotality nastoluje další totalitu. Malérem je, že tato „antitotalitní“ (neomarxistická) totalita se spojila s tou nejtotalitnější (islámskou) ideologií všech dob, která už 14 staletí usiluje o zničení nejen naší civilizace, ale všech ostatních civilizací, které kdy stačila spolknout. V tom je možná (neomarxistická totalita) dlouhodobě horší než sovětský komunismus.” Benjamin Kuras, Parlamentnilisty.cz

Ben Shapiro: Aliance mezi levicí a islámem

Ben Shapiro, známý americký konzervativní komentátor, spisovatel a šéfredaktor Daily Wire, vystudoval politologii na Kalifornské univerzitě a práva na Harvardu: “Levice chce svrhnout západní civilizaci proto, že ji považuje za nespravedlivou, zatímco radikální muslimové chtějí západní civilizaci svrhnout proto, že ji považují za ďábelskou (evil). Postoj ke svržení západní civilizace mají tedy víceméně stejný. Problém je, kam chtějí jít dál. Jedna strana chce vybudovat kalífát, zatímco ta druhá komunistickou utopii… Podobně muslimové na Blízkém východě jsou oběťmi Izraele. Musejí být jeho oběťmi, protože Izrael je bohatý, zatímco jeho sousedé ne. Skutečným důvodem, proč jsou muslimové, například ti palestinští, chudí, je, že veškeré peníze, které v průběhu několika desetiletí dostali – a byly to stovky miliard dolarů – utratili za terorismus, skončily na bankovních účtech Jásira Arafata a Mahmúda Abbase a utratili je a za anti-izraelskou propagandu. To je skutečným důvodem jejich chudoby.” Celý článek zde.
Zdroj: Přepis přednášky Bena Shapiro na Youtube

Jan Keller: Strategie pokojného ovládnutí

Jan Keller, sociolog, filozof, publicista, bývalý poslanec Evropského parlamentu: “Ti, kdo vymysleli multikulturalismus, uvažují naprosto zautomatizovaně. Dělníci selhali v roli aktérů rozkladu kapitalistické výroby. Místo toho se integrovali do buržoazní kultury. Je třeba najít nového aktéra, který rozloží celou tuto kulturu. Někteří teoretici hledají takového aktéra v lidech na okraji společnosti, jiní v lidech přicházejících do konfliktu se zákonem, zase jiní ve schizofrenicích a opět jiní v migrantech, lidech nedotčených naší kulturou, nerespektujících naše normy, neuznávajících naše instituce. Pro islamisty je takové pozvání přímo darem z nebes. Nová levice nabízí těmto náboženským fanatikům vystupovat v roli nového revolučního subjektu.”
Zdroj: Neviditelnypes.cz

Pavel Fendek: Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Pavel Fendek, analytik slovenského Inštitútu národnej politiky, autor knihy Soumrak evropské civilizace a Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu: : “Multikulturalismus hlásají nihilističtí profesoři prestižních západních univerzit (o jimi infikovaných politicích ani nemluvě). Tito intelektuálové tvrdí, že fakta reality nelze objektivně poznávat, že “nikdo není majitelem pravdy”. Z tohoto intelektuálního úpadku pak pramení morální nejistota. Očekávat od muslimu, že se změní, je výrazem hrubé neúcty k nim. Nic než multikulturalistická vstřícnost a smířlivost nemůže více živit snahy o důslednějším uplatňování islámu, jeho expanzi a jeho ambice o světové dominanci. To, co nedokážou teroristé, bezpečně dokáže multikulturalismus, protože intelektuálně odzbrojuje naši kulturu a eliminuje možnost sebeobrany proti destruktivnímu islámu. “
Zdroj: kniha Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Benjamin Kuras: Sympatie sexuálních menšin k islámu, který sexuální menšiny netoleruje

Benjamin Kuras, spisovatel, novinář a bývalý pracovník české redakce BBC: “Nejbizarnější na těchto pohlavních pestrostech, včetně agresivního feminismu a homosexualismu, je projevovaná sympatie k pokrokovému a bílým heterosexuálním mužem údajně perzekvovaného islámu, nevnímající, že na všechny z nich se v něm vztahuje trest smrti, hojně v mnoha islámských zemích praktikovaný. Historický fakt, že soužití Evropy s islámem bylo vždy téměř výlučně válečné, se vytratil z paměti evropských funkcionářů jako komisařky pro zahraničí Mogherini, podle níž „islám je nedílnou součástí naší civilizace a jeho imigraci nelze zastavit“.„Jediný způsob“, jak zvítězit nad pašeráky migrantů, je nechat všechny migranty volně přicházet do „správných členských států“ tak, „aby k nám měli důvěru“, vysvětluje bezpečnostní expert EU Roderick Parkes, kterému za tuto odbornost platíme 20.000 eur měsíčně.” Komentář BezCenzury.org: vysvětlení tohoto jevu dále naleznete v článku Intersekcionalita.
Zdroj: Blog na Aktualne.cz

Martin Gust: Labouristé: volební právo pro všechny aneb když nemáte voliče, tak si je dovezte

Komentář od Martin Gust: “Labouristé jdou do možných voleb s trhákem – volební právo pro všechny, kdo se vyskytují na území Velké Británie, a plný přístup všech migrantů k bezplatné zdravotní péči a sociálním službám. Co by mohlo selhat? Aneb “Když nemáte voliče, tak si je dovezte”.
Zdroj: Facebook Martina Gusta

Petr Hampl: Co povídají Calhounovy myši o naší společnosti

Petr Hampl a poslanec Jiří Kobza: “Mnozí jsou Calhounovým experimentem fascinováni, protože vnímají podobnost se současnou situací evropské civilizace. Staré hrozby jako hladomor a epidemie byly odstraněny. V porovnání s minulými dobami se lidé nemají čeho bát. Společnost ovšem začíná upadat do dekadence, homosexuality a nejbláznivějších sexuálních výstřelků, drog, šíleného feminismu a blouznivého mixu absolutního liberalismu, hodnotového relativismu a socialismu, který silně připomíná první anarchisty v Rusku na začátku 20. století nebo dokonce české pikarty v době husitské. Upadající dekadentní společnosti se snaží tyto deviace vnutit i dalším zemím střední a východní Evropy, které prozatím odolávají. Toho využívá islám, opřený o pohádkové finanční zdroje a masovou migraci, aby postupně ovládl západní Evropu.”
Zdroj: PetrHampl.com

Gatestone Institute: Dvě nová totalitní hnutí: Radikální islám a politická korektnost

A. Z. Mohamed, muslim, který se narodil a vyrostl na Středním východě: “Příručka pro novináře od Associated Press (AP), která je používána jako klíčová reference většinou anglických novin po celém světě: “Slova spojená s terorismem jsou ve stylové příručce AP speciálně upravena. Místo teroristů nebo islamistů mají být používána slova jako militanti, osamělí vlci nebo útočníci”, “Kontrola myšlení je nezbytná pro potlačení obyvatel zemí řízených despotickými režimy. To, že je ve svobodných společnostech hrdě a otevřeně používána samozvanými liberály a obhájci lidských práv, není pouze pokrytecké a šokující; je to způsob pomoci a podpory režimům, jejichž konečným cílem je vymýtit západní ideály.”
Zdroj: Think-tank Gatestone Institue


Dej vědět známým