Spojení levice a islámu

Strategie pokojného ovládnutí

Jan Keller, sociolog, filozof, publicista, bývalý poslanec Evropského parlamentu: “Ti, kdo vymysleli multikulturalismus, uvažují naprosto zautomatizovaně. Dělníci selhali v roli aktérů rozkladu kapitalistické výroby. Místo toho se integrovali do buržoazní kultury. Je třeba najít nového aktéra, který rozloží celou tuto kulturu. Někteří teoretici hledají takového aktéra v lidech na okraji společnosti, jiní v lidech přicházejících do konfliktu se zákonem, zase jiní ve schizofrenicích a opět jiní v migrantech, lidech nedotčených naší kulturou, nerespektujících naše normy, neuznávajících naše instituce. Pro islamisty je takové pozvání přímo darem z nebes. Nová levice nabízí těmto náboženským fanatikům vystupovat v roli nového revolučního subjektu.”
Zdroj: Neviditelnypes.cz

Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Pavel Fendek, analytik slovenského Inštitútu národnej politiky, autor knihy Soumrak evropské civilizace a Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu: : “Multikulturalismus hlásají nihilističtí profesoři prestižních západních univerzit (o jimi infikovaných politicích ani nemluvě). Tito intelektuálové tvrdí, že fakta reality nelze objektivně poznávat, že “nikdo není majitelem pravdy”. Z tohoto intelektuálního úpadku pak pramení morální nejistota. Očekávat od muslimu, že se změní, je výrazem hrubé neúcty k nim. Nic než multikulturalistická vstřícnost a smířlivost nemůže více živit snahy o důslednějším uplatňování islámu, jeho expanzi a jeho ambice o světové dominanci. To, co nedokážou teroristé, bezpečně dokáže multikulturalismus, protože intelektuálně odzbrojuje naši kulturu a eliminuje možnost sebeobrany proti destruktivnímu islámu. “
Zdroj: kniha Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Labouristé jdou do možných voleb s trhákem: volební právo pro všechny (převážně muslimské migranty)

Komentář od Martin Gust: “Labouristé jdou do možných voleb s trhákem – volební právo pro všechny, kdo se vyskytují na území Velké Británie, a plný přístup všech migrantů k bezplatné zdravotní péči a sociálním službám. Co by mohlo selhat? Aneb “Když nemáte voliče, tak si je dovezte”.
Zdroj: Facebook Martina Gusta

Co povídají Calhounovy myši o naší společnosti

Petr Hampl a poslanec Jiří Kobza: “Mnozí jsou Calhounovým experimentem fascinováni, protože vnímají podobnost se současnou situací evropské civilizace. Staré hrozby jako hladomor a epidemie byly odstraněny. V porovnání s minulými dobami se lidé nemají čeho bát. Společnost ovšem začíná upadat do dekadence, homosexuality a nejbláznivějších sexuálních výstřelků, drog, šíleného feminismu a blouznivého mixu absolutního liberalismu, hodnotového relativismu a socialismu, který silně připomíná první anarchisty v Rusku na začátku 20. století nebo dokonce české pikarty v době husitské. Upadající dekadentní společnosti se snaží tyto deviace vnutit i dalším zemím střední a východní Evropy, které prozatím odolávají. Toho využívá islám, opřený o pohádkové finanční zdroje a masovou migraci, aby postupně ovládl západní Evropu.”
Zdroj: PetrHampl.com

Dvě nová totalitní hnutí: Radikální islám a politická korektnost

A. Z. Mohamed, muslim, který se narodil a vyrostl na Středním východě: “Příručka pro novináře od Associated Press (AP), která je používána jako klíčová reference většinou anglických novin po celém světě: “Slova spojená s terorismem jsou ve stylové příručce AP speciálně upravena. Místo teroristů nebo islamistů mají být používána slova jako militanti, osamělí vlci nebo útočníci”, “Kontrola myšlení je nezbytná pro potlačení obyvatel zemí řízených despotickými režimy. To, že je ve svobodných společnostech hrdě a otevřeně používána samozvanými liberály a obhájci lidských práv, není pouze pokrytecké a šokující; je to způsob pomoci a podpory režimům, jejichž konečným cílem je vymýtit západní ideály.”
Zdroj: Think-tank Gatestone Institue