Multikulturalismus

Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Pavel Fendek, analytik slovenského Inštitútu národnej politiky, autor knihy Soumrak evropské civilizace a Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu: “Evropská kultura a civilizace vznikla a stojí na třech pilířích: řecké moudrosti, římském právu a židovsko-křesťanské morálce, toto je kulturní dědictví evropské civilizace, které multikulturalisté systematicky ničí. Multikulturalisté postupují při tomto ničení v principu stejně jako komunisté. Objektem jejich nenávisti je v tomto kontextu multikulturní varianta třídního nepřítele, rasističtí xenofobní a netolerantní Evropané, bílí lidé, jejich kultura a civilizace, historicky odpovědná a vinná za všechna příkoří, útlak, vykořisťování a hříchy ve vztahu k ostatnímu světu. V praxi to znamená likvidaci evropské kultury a civilizace spolu s jejími nositeli, Evropany.”
Zdroj: kniha Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Co skrývá multikulturalismus

Jan Keller, sociolog, filozof, publicista:  “Multikulturalismus v této situaci mění svoji povahu. Stává se prostředkem tvrdého psychického nátlaku především na střední a nižší příjmové vrstvy evropských zemí. Součástí této formy nátlaku jsou úvahy o tom, že máme povinnost otevřít brány utečencům podobně, jako země Západu otevíraly svou náruč emigrantům přicházejícím zpoza železné opony. Podobná tvrzení zcela přehlížejí to, že emigranti z východu neusilovali o multikulturní status. Jejich cílem bylo integrovat se kulturně, přizpůsobit se společnosti, která byla tak velkorysá, že je přijala.”
Zdroj: Gatestone Institute

Strategie pokojného ovládnutí

Jan Keller, sociolog, filozof, publicista:  “Ideologie multikulturalismu sama sebe stylizuje do role pozitivního projektu otevřenosti směrem navenek. Ve skutečnosti je to čistě negativní doktrína. Jejím vlastní obsahem je útok zevnitř na evropskou civilizaci. Je dílem tzv. nové levice, která se prakticky ve všech bodech rozešla s levicí klasickou. Opustila ekonomické a sociální analýzy a věnuje se výhradně kulturní kritice západní civilizace. Tato kritika má podobu čistého nihilismu. „Jiný“, „odlišný“, „cizí“, je pro ně pevným bodem, z něhož chtějí vést zničující kritiku západní civilizace. Uznat jiného je, podle multikulturalistů, projevem dobra. Naopak nerespektovat ho v jeho jinakost je prý známkou zla, fašismu, rasismu.”
Zdroj: Neviditelný pes