Multikulturalismus

Multikulturalismus je ve skutečnosti založen na legalizaci paralelní společnosti založené na právu šaría, které je založené na odmítání západních hodnot, především rovnosti a svobody. Kromě toho strach z porušování práv islámských menšin vedl k úmyslné slepotě. To se stalo v Rotherhamu, městě v severní Anglii, kde kde bylo umožněno pokračovat v masovém znásilňování nejméně 1 400 nezletilých dívek ze strany “znásilňujících gangů pákistánského původu” po mnoho let.” Giulio Meotti, konzeravtivní think tank Gatestone Institute

Jan Keller: Multikulturalismus jako negativní doktrína, jejímž cílem je zničení západní civilizace

Jan Keller, sociolog, filozof, publicista:  “Ideologie multikulturalismu sama sebe stylizuje do role pozitivního projektu otevřenosti směrem navenek. Ve skutečnosti je to čistě negativní doktrína. Jejím vlastní obsahem je útok zevnitř na evropskou civilizaci. Je dílem tzv. nové levice, která se prakticky ve všech bodech rozešla s levicí klasickou. Opustila ekonomické a sociální analýzy a věnuje se výhradně kulturní kritice západní civilizace. Tato kritika má podobu čistého nihilismu. „Jiný“, „odlišný“, „cizí“, je pro ně pevným bodem, z něhož chtějí vést zničující kritiku západní civilizace. Uznat jiného je, podle multikulturalistů, projevem dobra. Naopak nerespektovat ho v jeho jinakost je prý známkou zla, fašismu, rasismu.”
Zdroj: Neviditelnypes.cz

Multikulturalismus v číslech

– 900% nárůst útoků nožem v Německu 
– 120 pumových útoků ve Švédsku za pouhých 7 měsíců v roce 2019
– 13 sexuálních zločinů ze strany imigrantů v Německu denně
– 90 % sexuálních trestných činů se v německých statistikách neobjeví
– 20 znásilnění ve Švédsku denně, nahlášeno je jen 20% znásilnění
570 trestných činů spáchaných migranty v Německu každý den
– 154x větší pravděpodobnost znásilnění ze strany muslimů (str.7)
– 78 případů výbuchů ručních granátů, švédské muslimské no-go zóny  
– 70% vězňů ve Francii jsou muslimové, v zemi je jich cca 10 %
50.000 džihádistů žije nyní v Evropě
– 1x za 7 dní pokus o teroristický útok v Evropě
– 750 no-go zón ve Francii, kde neplatí zákony hostitelské země
– 1627 obětí džihádu za jediný měsíc aneb Ramadán 2017 
– 1500 útoků kyselinou v Londýně za 5 let
1400 znásilněných dětí ze strany pákistánských muslimů v jednom britském městě

Jiří Fuchs: Multikulturalismus: Jak rozbít Západ zvnějšku a zrelativizovat jeho tradiční hodnoty

Jiří Fuchs, filozof, šéfredaktor Distance, lektor Academia Bohemica, spolupracovník Občanského institutu, autor sedmisvazkové řady FILOSOFIE: “Multikulturalismus byl také rozumnějšími lidmi dlouho vnímán jako spíše bizarní pokus romantického snění. Zůstal jim skrytý jeho zlý ideologický záměr: Totiž rozbít Západ zvnějšku, zrelativizovat jeho tradiční hodnoty a rozmělnit jeho struktury a identity. K tomu se hodila nadmíru vstřícná imigrační politika. Dnes však díky migrační krizi maska spadla. Za pokryteckou rétorikou, která vzývá solidaritu a soucit s uprchlíky, se schovává hanebné jednání bruselských elit, které pro své bláznivé cíle vrhají občany zcela nesolidárně a nemilosrdně do nesnesitelného soužití s náboženskými fanatiky. Mezi migranty jsou islamisté a muslimové s dobyvatelskou, násilnickou mentalitou. Politicky korektní elity jim však otevírají brány Evropy dokořán a ještě místním přikazují, aby byli vítáni jako nebozí uprchlíci. V evropských městech pozvaní teroristé vraždí, muslimské okupační no-go zóny už v nich také utěšeně narůstají, ale brány Evropy jsou v logice multi kulti stále dokořán.”
Zdroj: Distance.cz, knihy Jiřího Fuchse ke koupi zde

Philip Carl Salzman: Multikulturalisté podrývají Západní civilizaci

Philip Carl Salzman, profesor antropologie na McGillově univerzitě, spolupracovník Middle East Forum a Frontier Centre: “Postmodernismus má dva klíčové elementy: kulturní relativismus a postkolonialismus. Kulturní relativismus – rozvinutý americkou antropoložkou Ruth Benedict, autorkou světového bestselleru Kulturní vzorce (Patterns of Culture), a jejím mentorem “otcem americké antropologie” Franzem Boasem – postuluje, že vědci musí potlačit své vlastní kulturní hodnoty a odchylky a podržet si otevřenou mysl při zkoumání kultur jiných národů, pokud jim chtějí porozumět. Ve druhé polovině 20. století teoretičtí antropologové rozšířili tento pohled o etiku a argumentují, že hodnotové soudy pocházející z jedné kultury nemohou být aplikovány na kultury jiné – tím pádem jsou pro ně všechny kultury stejně dobré a hodnotné. Tento názor vedl Americkou antropologickou asociaci v roce 1947 k odmítnutí Deklarace lidských práv, ze které vznikla Všeobecná deklarace lidských práv, vytvořená Komisí pro lidská práva v OSN.”
Zdroj: Gatestone Institute

Giulio Meotti: Multikulturalismus legalizuje paralelní společnosti založené na islámském právu šaría

Giulio Meotti, kulturní editor pro Il Foglio a italský spisovatel a novinář: “Multikulturalismus podle bývalého arcibiskupa z Canterbury, lorda Careyho z Cliftonu , vedl k vraždám ze cti, ženské obřízce a zavedení práva šaría v některých lokalitách ve Velké Británii. V rámci evropského multikulturalismu muslimské ženy ztratily mnoho práv, které měly mít v Evropě. Čelí zločinům zneuctění za to, že se odmítly zahalovat, za to že se oblékají v západních oděvech… V rámci multikulturalismu se začalo docházet k časté polygamii, spolu s mrzačením ženských pohlavních orgánů (500 000 případů v celé Evropě). Multikulturalismus je ve skutečnosti založen na legalizaci paralelní společnosti založené na právu šaría, které je založené na odmítání západních hodnot, především rovnosti a svobody. Kromě toho strach z porušování práv islámských menšin vedl k úmyslné slepotě. To se stalo v Rotherhamu, městě v severní Anglii, kde kde bylo umožněno pokračovat v masovém znásilňování nejméně 1 400 nezletilých dívek ze strany “znásilňujících gangů pákistánského původu” po mnoho let.”
Zdroj: konzeravtivní think tank Gatestone Institute

Marian Kechlibar: Multikulturalismus je velká z nouze ctnost

Marian Kechlibar: “Multikulturalismus je velká z nouze ctnost. Myslím, že původně si to tak Evropa nepředstavovala. Původní poněkud naivní představa byla, že se tito lidé úplně asimilují, že přijdou třeba, jak to bylo v 60. letech, z Anatolie do německých továren a řeknou si: „Jé, tady to je tak krásné. Evropa je po všech stranách natolik nadřazená našemu bývalému způsobu života, že z nás budou Evropané.“ V nějakém procentu se to stalo, ale relativně malém, menším, než se čekalo. Dřív to tak nutně nebylo. Třeba potomky hugenotů v Británii rozeznáte maximálně podle příjmení, protože se v zásadě z velké míry vzdali jejich původního způsobu života. Ale v případě muslimských migrantů se to stalo v daleko menší míře.”
Zdroj: Kupredudominulosti.cz

Pavel Fendek: Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Pavel Fendek, analytik slovenského Inštitútu národnej politiky, autor knihy Soumrak evropské civilizace a Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu: “Evropská kultura a civilizace vznikla a stojí na třech pilířích: řecké moudrosti, římském právu a židovsko-křesťanské morálce, toto je kulturní dědictví evropské civilizace, které multikulturalisté systematicky ničí. Multikulturalisté postupují při tomto ničení v principu stejně jako komunisté. Objektem jejich nenávisti je v tomto kontextu multikulturní varianta třídního nepřítele, rasističtí xenofobní a netolerantní Evropané, bílí lidé, jejich kultura a civilizace, historicky odpovědná a vinná za všechna příkoří, útlak, vykořisťování a hříchy ve vztahu k ostatnímu světu. V praxi to znamená likvidaci evropské kultury a civilizace spolu s jejími nositeli, Evropany.”
Zdroj: kniha Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Andrej Duhan: Krize identity: Pojem západní civilizace dnes rozmazává relativismus a multikulturalismus

Andrej Duhan: “Objevitelské výpravy a kolonialismus považuje Stark za přirozené projevy dominance, jež je vlastní všem vyspělým civilizacím. Evropská expanze tedy není jedinečná. Ostatní civilizace – od čínské přes islámskou až po aztéckou – také expandovaly, pokud mohly. Neevropské civilizace postrádaly nebo nerespektovaly koncepty osobní svobody, svobodné vůle a soukromého vlastnictví. Úspěch západní civilizace není náhodný, ani není založen na surovinách z kolonií – odvíjí se od jedinečného pojetí člověka jako důstojné a svobodné bytosti vybavené rozumem a vůlí. Pojem západní civilizace dnes rozmazává relativismus a multikulturalismus. V minulosti povinný kurz západní civilizace se vytrácí z osnov západních univerzit. Západ přestává chápat, co je, a propadá do krize identity.”
Zdroj: Česká pozice, internetový magazín deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz.

Jan Keller: Co skrývá multikulturalismus

Jan Keller, sociolog, filozof, publicista:  “Multikulturalismus v této situaci mění svoji povahu. Stává se prostředkem tvrdého psychického nátlaku především na střední a nižší příjmové vrstvy evropských zemí. Součástí této formy nátlaku jsou úvahy o tom, že máme povinnost otevřít brány utečencům podobně, jako země Západu otevíraly svou náruč emigrantům přicházejícím zpoza železné opony. Podobná tvrzení zcela přehlížejí to, že emigranti z východu neusilovali o multikulturní status. Jejich cílem bylo integrovat se kulturně, přizpůsobit se společnosti, která byla tak velkorysá, že je přijala.”
Zdroj: Gatestone Institute