Radikální islámská scéna v ČR

Dej vědět známým

Podle zprávy ministerstva vnitra (pod vedením Jana Hamáčka, ČSSD) je prý Muslimská komunita v České republice integrovaná a umírněná. Současně dokument uvádí, že nebezpečím pro radikalizaci muslimů v tuzemsku jsou protiislámské výroky některých politiků. Podívejme se tedy na “umírněnost” představitelů islámské komunity v ČR aneb co “čučkaři” přehlédli:

“Islám není pouze náboženstvím modliteb, ale zasahuje takřka do všech oblastí lidského života. Jedním z jeho základních pilířů je uznat Alláha jako nejvyššího zákonodárce. Místo ústavy si v islámu můžete dosadit šaríu. Místo státního občanství příslušnost k islámu. Ten, kdo uznává jinou legislativu a ústavní rámec než šaríi, odpadá od islámu (Pozn. BezCenzury.org: za odpadnutí je v islámu trest smrti). České soudy neuznávám, nepokládám je za legitimní, podle mého názoru se jedná o pouhé „divadlo“. Varuji všechny v soudní síni před trestem od Alláha namířeným proti všem, kteří proti šaríi bojují.”.

Blogerka Slovanka k tomu vysvětluje: “Prostředky na podporu teroristické organizace An Nusra získával pražský imám od svých souvěrců z ČR. Všichni, kdo jakkoli podpořili podnikání muslimů u nás, což jsou nejčastěji kebabárny, sami přispěli na tuto teroristickou organizaci. Dobrou chuť! Peníze, vybrané od souvěrců z celé ČR, byly využity právě především na nákup zbraní pro tyto budoucí vojáky Al Kajdy. Prý bojují v Sýrii proto, aby tam bylo nastoleno právo šaría, vadí jim tedy sekulární stát…Uvědomuje si někdo, že totéž by chtěli i u nás?…všichni pravověrní muslimové mají jediný společný cíl –nastolení šaríi napříč celou planetou?…Právě to, že Shehadeh zcela nepokrytě jejich záměr přiznal, zcela jasně ukazuje, oč muslimům v celé Evropě jde – islamizovat náš kontinent. Shehadeh, u nás narozený Palestinec, dlouhodobě hovořil o nutnosti podrobit nás, bezvěrce právu šaría…Shehadeh byl také hostem v jednom rozhlasovém pořadu coby příklad zcela integrovaného muslima. Je ukázkou toho, že je hrozbou jakýkoli muslim. Tedy nejen ten, který přichází z muslimské země, ale i ten, který se už v Evropě – a dokonce i v naší ateistické a plně sekularizované zemi – narodil.”

 • Nástupce teroristy Shehadeha Leonid Kušnarenko vyzýval k ozbrojení muslimů v ČR. Byl zbaven své funkce po pár týdnech (asi trochu předběhl dobu);
 • český muslim Lukáš Větrovec kázal nenávist proti Židům a fotil se v mešitě se zbraní;
 • bývalý předseda Muslimské obce v Praze Vladimír Sáňka vydal knihu Základy tauhídu, která šíří radikální výklad islámu – salafismus, podporující nenávist ke všemu neislámskému nebo drakonické tresty jako bičování;
 • ředitel Islámského centra v Praze Vladimír Sáňka mnohokrát veřejně potvrdil, že ten, kdo odpadne od islámu, má být zabit a že to je součást pravého islámu;
 • Somálská dívka Ayan Jamaal Ahmednuur s podporou veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové podala žalobu na Střední zdravotnickou školu v Praze za to, že ji neumožnila nosit při výuce muslimský šátek hidžáb (v souladu s islámským právem šaría). Dívka se dostala do České republiky bez platného dokladu, po pár dnech získala azyl, ztrácela jedno povolení k pobytu za druhým, bez znalosti češtiny zvládla základní školu se známkou tři z českého jazyka, získala řidičský průkaz a bez dokladu totožnosti byla přijata na Dívčí katolickou střední školu.
 • v mešitě v Praze na Černém Mostě distribuují výukové kazety, které poučují o tom, jak se má muž chovat k ženě. Na nich se běžně podává návod, jak a z jakého důvodu ženy trestat, bití je vnímáno jako správné, zavržení či zabití jako přípustné řešení rozporů či cizoložství;
 • teroristické útoky vysvětlují “čeští“ muslimové jako hrdinství, které je třeba obdivovat. Oběť sebevražedných útočníků je srovnávána s činem Jana Palacha. Islámské ženy jsou hrdé na své děti – mučedníky;
 • Islámská nadace v Praze vydala knihu Povolené a zakázané v islámu, která je v některých evropských zemích na seznamu extremistické literatury. Autor knihy, Jusúf al-Qaradáwí – známý islámský teolog a představitele Mezinárodní unie muslimských učenců – totiž schvaluje sebevražedné útoky na židovské civilisty v Izraeli nebo zabíjení odpadlíků od islámu či bití žen; 
 • předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muneeb Hassan Alrawi kázal v brněnské mešitě, kde vysvětloval, že období mezi sedmi a devíti lety je nejlepší čas na vštěpování lásky k islámu i nenávisti ke všem, kteří neuznávají Alláha, a děti, které se nechtějí modlit, mají rodiče s láskou bít;
 • ředitel Muslimské unie České republiky Mohamed Abbas v debatě na TV Barrandov prohlásil, že právo šaría je “moudré”, ačkoliv Evropský soud pro lidská práva roce 2003 rozhodl, že šaría není slučitelná s demokracií. Dále v pořadu Máte slovo prohlásil, že žena má poloviční hodnotu muže.
 • exmuslim Lukáš Lhoťan ve své knize Islám a islamismus v ČR upozornil na to, že čeští muslimové a české mešity jsou financovány z wahhábistické extrémně islámské Saudské Arábie. V českých mešitách se šíří wahhábismus;
 • muslim Dominik Kobulnický je obžalován z přípravy teroristického útoku v Praze, za což mu hrozí až patnáctiletý trest vězení. Kriminalisté na konci roku 2017 nalezli v jeho bytě chemikálie k výrobě výbušnin a návodná videa. Doma měl chemické látky i časovače. Vysoce hořlavé a výbušné látky pak skladoval v panelovém domě;
 • Egypťan Mustafa Fathí Ibrahím Aldavíní byl odsouzen za plánování vraždu své expřítelkyně a jejího nového přítele. Sháněl se po pistoli a výbušninách a mluvil o spolupráci s Islámským státem.

Z výše uvedených případů vyplývá, že extremismus českých muslimů nepřichází v mnoha případech od řadových muslimů, kteří “špatně pochopili islám”, ale od vrcholných představitelů muslimské obce a imámů, duchovních, kteří své vzdělání získali na předních muslimských univerzitách, což je jen další důkaz, kromě každodenní reality, že džihád – svatá válka ve jménu islámu – je nedílnou součástí mainstreamového islámu. Více k tomuto tématu naleznete v článku Islámské právní školy – mazhaby.

Ústředí muslimských obcí (ÚMO) je dnes jediná islámská organizace v ČR registrovaná na Ministerstvu kultury. Tato organizace nejen že porušuje podmínky, za kterých registraci získala, ale ani samotné ministerstvo se neřídilo doporučením ze znaleckého posudku, které si k registraci ÚMČ nechalo vypracovat. Většina rizik, na která znalci upozorňovali, se přitom v krátké době naplnila. Máme tu dnes registrovanou náboženskou společnost vedenou politiky, kteří propagují ideologii nesnášenlivosti, psychického a fyzického útlaku, nerovnoprávnosti žen a mužů, muslimů a nemuslimů.

“Před pár dny byl v Praze zahájen soud s nedávným imámem pražské mešity, tedy nejvýznamnějším českým muslimským duchovním. Samer Shehadeh byl obviněn z propagace a podpory terorismu, a tentokrát už nic neskrýval. Když mluvil o své víře a motivaci, dal jednoznačně za pravdu těm nejhorším islamofobům. Džihád, násilí, podvody, povinnost nenávidět nevěřící, pohrdání českým zákony i domácím obyvatelstvem.PhDr.Petr Hampl Ph.D.

Kladné stanovisko k registraci islámu jako české náboženské společnosti dal pouze český religionista Zdeněk Vojtíšek, vedoucí Katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a docent na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Doporučil Ministerstvu kultury registrovat islám jako náboženskou společnost, protože prý postavení islámu jako světového náboženství a zkušenost s působením mešit, islámských center a Ústředí muslimských obcí nezavdávají příčinu k obavám, že by náboženská společnost Ústředí muslimských obcí nesplnila některou z podmínek vzniku a působení církví a náboženských společností tak, jak jsou stanoveny § 5 zákona 3/2002 Sb.”

Čeští daňoví poplatníci si ze svých daní platí vysokoškolského pedagoga, který ignoruje tradiční výklad islámu podle islámské právní vědy, jež káže muslimům podřídit celý svět islámu. Zdeněk Vojtíšek není na české akademické scéně se svým “originálním” výkladem islámu osamocen. Orientalista Bronislav Ostřanský proslul výrokem, že islám “zaslouží lakovat na růžovo”. Arabista Jan Čuřík relativizuje výklad džíhádu a kritiky islámu umlčuje tvrzením, že jsou jako nacisté píšící o Židech. Islamolog a arabista Luboš Kropáček si zase myslí, že koránský verš „nebudiž donucování…“ představuje “obecný pokyn”, i když Mohamed strávil velkou část svého života válčením proti jinak věřícím, které nechával hromadně popravovat, pokud nechtěli konvertovat k islámu. Význam tohoto verše nám pomůže pochopit historické pozadí, které odhaluje RNDr. Martin Konvička, PhD.:

Kontextem Koránu je Mohamedův životopis. Jednotlivé súry jsou navěšeny jako korálky na syžet Mohamedova života. Pak máte ještě hádísy – krátké příběhy, popisující aplikaci islámu v praxi. Když toto víme, nečiní nám problém rozklíčovat, že slavné „Nebudiž donucování…“ je medínský verš směřovaný k Židům, kteří se stali Mohamedovými spojenci, ale z nichž jedna žena, které zemřelo již několik novorozeňat, slíbila, že to další vychová jako Žida. Kontext je tedy přesně opačný, Mohamed říká trpěným spojencům, aby svým dětem nevštěpovali svou víru, kdyby ty děti chtěly přijmout islám…No a mečové verše, válečný ryk 9. súry, je chronologicky úplně poslední súrou, jakousi Mohamedovou závětí.”

Mohammed také násilně ukončil “multikulturní společnost” na Arabském poloostrově. Před Mohammedem zde lidé vyznávali různá náboženství. To skončilo s příchodem právě tohoto “proroka”, který dal lidem dvě možnosti – konvertovat k islámu nebo zemřít. Je proto nanejvýš ironické, když naše akademické elity podporují multikulturní společnost tím, že zametají cestu islámu, toho samého islámu, který po staletí ničí všechny kultury, na které narazí.

Síra, neboli Mohamedův životopis, je nedílnou součástí doktríny a dává islámu kontext. Síra se zabývá především džihádem. Více než 75% textu popisuje politický boj, nájezdy, bitvy a loupení. Po deseti letech džihádu, svaté války, se Mohamed stal historicky prvním vládcem celé Arábie a nenechal zde naživu jediného protivníka. Jeho dosažení zabralo devět let úsilí, a na každých šest týdnů připadla průměrně jedna násilná událost.Mohamed se stal největším světovým válečníkem. V dnešní době nikdo nevede válku ve jménu Caesara, Alexandra Velikého, Napoleona ani jiného vojevůdce. Každý rok však zemře mnoho lidí právě kvůli Mohamedovi.” Centrum pro studium politického islámu, CSPI.cz

Pozdější násilné verše koránu z Medíny mají větší váhu než dřívější mírumilovné verše z Makky – jde o tzv. princip abrogace. V posledních devíti letech svého života se totiž Mohamed průměrně účastnil jednoho džihádistického útoku každých šest týdnů. Tento vzor byl pro muslimy určující: během 1400 let dobyli 57 zemí, zabili 270 milionu nemuslimů a zničili původní původní křesťanské, zoroastriánské, hinduistické, buddhistické a jiné kultury.

Právník školy Maliki Ibn Chaldun (z. 1406), známý filosof, historik a sociolog, shrnul konsensuální postoj pěti století sunnitské muslimské jurisprudence týkající se unikátně islámské instituce džihádu:

“V muslimské společnosti je svatá válka náboženskou povinností, protože muslimské poslání je univerzalistické, a [povinnosti] konvertovat každého k islámu buďto přesvědčováním, nebo silou. … Jiné náboženské skupiny nemají univerzalistické poslání, a svatá válka pro ně není náboženskou povinností, kromě sebeobrany. … Islám má povinnost získávat moc nad ostatními národy”. 

Tento závěr sdílí také JUDr. Petr Osina, Ph.D., autor knihy “Základy islámského práva“, str. 23: “Džihád je dle klasické šaríi kolektivním úkolem ummy (společenství muslimů), jehož cílem je islamizace celého světa, a globální mír a sociální spravedlnost tedy přichází pouze s výlučným podřízením se všech islámu.” 

Zpráva ministerstva vnitra dále uvádí: „Mezi hlavní potenciálně radikalizační témata patří islamofobní vystoupení některých představitelů veřejného života a proizraelské postoje státu a jeho představitelů.“ Tomio Okamura k tomu uvádí: “Takže když upozorníte na hrozbu islámského extremismu, tak prý radikalizujete muslimy. To je stejné, jako kdyby někdo v třicátých letech varoval před Adolfem Hitlerem a tajné služby by tvrdily, že tím radikalizuje Němce. Zlu se ustupovat nemá.”

Benjamin Kuras o islamofobii píše: “Termín „islamofobie“ je umělým výtvorem, který podle mého názoru vymyslela skupina kolem ajatolláha Chomejního začátkem osmdesátých let. Tímto slovem jsou od té doby nálepkováni aktivní, nebo i jen potenciální obhájci demokracie. Jde o termín, který by měl vlastně vymizet ze slovníků, protože islamofobie v podstatě neexistuje. Slovo „fobie“ je psychický strach z neznámého, zatímco my již máme strach ze známého. Pro ty z nás, kdo mají obavy, že islám opravdu spěje do podoby, kterou měl v 7. století, což znamená k masovému vraždění a zotročování nevěřících, jsou tyto obavy oprávněné a potvrzené.” Zdroj: Kupredudominulosti.cz

Předseda ČSSD a ministr vnistra, pan Hamáček, dále prohlásil, že „Islamofobie je odpudivá a nebezpečná stejně jako rasismus a antisemitismus a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji“ Tento výrok usvědčuje pana Hamáčka z neznalosti a hlouposti, protože:

 1. Antisemitismus se týká diskriminace na základě židovské rasy zatímco kritika islámu se týká pouze kritiky náboženských myšlenek (protože k jaké rase patří bílý albánský muslim, černý africký muslim, arabský muslim či asijský muslim?). Každý přece ví, že kritizovat rasu (antisemitismus) je špatné a zavrženíhodné, zatímco možnost debatovat o islámském náboženství (nebo jiném) coby souboru myšlenek je chráněna Ústavou České Republiky.
 2. Je zajímavé, že ti samí představitelé nové levice, kteří se snaží umlčet kritiky islámu přirovnáváním “islamofobie” k antisemitismu, používají dvojí metr v případě kritiky křesťanství, kterou vítají či dokonce sami iniciují.
 3. Islám je zaměřen proti židům a jsou zaznamenány protižidovské výroky proroka Mohameda, kterými se muslimové musí řídit. Žid je podle islámského práva méněcennou bytostí (stejně jako křestané).

Hamáčkova zpráva také uvádí, že: „Xenofobní nálady části české společnosti nadále umně povzbuzovalo, zejména prostřednictvím sociálních sítí, hnutí SPD“. Předseda SPD, Tomio Okamura, to okomentoval slovy: „Jsme nenávistní a nesnášenliví proto, že tu nechceme mít teroristické útoky a že nesdílíme názor islámu, že ženy jsou podřadné bytosti?…Ministerstvo vnitra, vedené předsedou ČSSD Hamáčkem, hrubě zneužilo tuto zprávu k politickému boji proti hnutí SPD před volbami do Evropského parlamentu…Hnutí SPD nehlásá rasovou, etnickou či náboženskou nenávist! Islám není rasa ani etnikum, ale nenávistná ideologie.”

Takto uvažuje ministerstvo vnitra pod vedením ČSSD. Předseda ČSSD, Jan Hamáček, prohlásil, že islám je pro lidstvo důležitý”. Fotil se rovněž s muslimy v islámském centru, které tyto fotky pak smazalo. Pan Hamáček by se měl vzdělat o 270 milionech obětí ve jménu islámu: 60 milionů křesťanů, 80 milionů hinduistů, 10 milionů buddhistů a 120 milionů Afričanů během 1400 let trvajícího džihádu (více v knize Billa Warnera, PhD, Síra, život Mohameda, kapitola Slzy džihádu, str. 74). To je více než počet obětí komunismu a nacismu dohromady. Muslimové dobili přes padesát zemí, kde ve shodě s islámských právem šaría zničili původní kultury a dodnes zde dochází ke genocidě menšin a porušování lidských práv. Od 11.září 2001 provedli muslimové přes 35.000 teroristických útoků ve jménu islámu. V tomto ohledu se čeští muslimové drží zpátky. Zatím.

Zdroj: BezCenzury.org


Dej vědět známým