Genderismus

Roman Joch: Gender neexistuje

Zdroj: Twitter Romana Jocha

Tomáš Břicháček: Istanbulské úmluvě se vyhněme obloukem

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, publicista věnující se dění na úrovni EU: “Genderismus posouvá vztahy mužů a žen do roviny mocenského zápasu dvou konkurenčních skupin. Namísto ideálu komplementarity a harmonie nabízí třídní boj. Usiluje o dekonstrukci pohlavní identity muže a ženy a o relativizaci tradiční rodiny. Nový genderově korektní člověk by měl být „osvobozen“ ze svazujícího rámce tradičních hodnot, zavedených společenských institutů a vzorců chování, ba i biologických daností. Prvořadým úkolem všech zastánců normálního světa je proti tomuto nebezpečí bojovat. Naší povinností je rovněž ohradit se proti nehoráznému osočování naši kultury z toho, že má násilí proti ženám zakódováno ve své struktuře. V křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při předávání života, zásada zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Ptejme se, která civilizace došla v tomto ohledu dále než my! Namísto sebemrskačství je namístě hrdost. Pokud někdo tuto vznešenou tradici ohrožuje a ničí, jsou to právě genderisté.”
Zdroj: Institutvk.cz

Jiří Fuchs: Gender feminismus

Jiří Fuchs, filozof, šéfredaktor Distance, lektor Academia Bohemica, spolupracovník Občanského institutu, autor sedmisvazkové řady FILOSOFIE: “Vnucování pseudomorálky neomezenou politickou mocí pro nelidské ideologické cíle je patrné i v prosazování revolučních vymožeností radikálních feministek. Ty mají na starosti destrukci západních hodnot zevnitř. Čím jsou přistěhovalci pro multikulturalisty, tím jsou sexuální menšiny pro genderovou ideologii radikálních feministek. Za jejich pokryteckou rétorikou o nápravě křivd na homosexuálech se skrývá útok na jádro společnosti – na rodinu. V ní se především udržovaly a předávaly tradiční hodnoty a vzorce chování. Bylo nutné ji tedy zrelativizovat a odhalit ji jako zdroj fašismu. Všechny varianty neomarxistické ideologie mají společného jmenovatele: Pokrytecký osvobozovací boj za všechny utlačované menšiny, z nichž je třeba udělat spojence kulturní revoluce. Identifikace utlačovaných je snadná: Jsou jimi všechny sociální skupiny, které se liší od nenáviděných heterosexuálních západních bílých mužů. Tedy: homosexuálové, barevní, ženy, děti. Ti všichni se stávají utlačovanými menšinami, které je třeba nespravedlivě zvýhodňovat ad absurdum.”
Zdroj: Distance.cz, knihy Jiřího Fuchse ke koupi zde

Genderismus, neomarxismus a sexualizace dětí

Neomarxistická sexuální revoluce chce sexuálně ovlivňovat i malé děti. Dětem od čtyř let se doporučuje, že mají masturbovat. „Pindík a pipinka jsou velmi citlivé části těla. Stačí se jich jen lehounce dotknout a už cítíme, jak nás to lechtá. Andrejka to dělá ráda. Když si jde do svého pokoje odpočinout, hladí si pipinku..,“ píše v knížce „Co to tam mám?“, která je určena pro děti od čtyř let! Podle nakladatelství Svojtka & Co. knížka “bourá zábrany a tabu ve společnosti”. Jak je vidět, neomarxisté chtějí odbourat jakékoli normy a morální hodnoty tradiční společnosti. Dobře to popisuje ve své knížce Globální sexuální revoluce socioložka Gabriele Kuby, která dokazuje, že sexuální revoluce, která má rozbít rodinu, partnerskou věrnost, manželství a tradiční hodnoty, má kořeny v marxismu a neomarxismu.
Zdroj: Bezcentury.org

Pokusy na dětech: Mladí lidé chtějí vrátit pohlaví, ale nejde to!

Komentář od Martina Gusta: “Logicky výsledek transhysterie – řada mladých lidí, kteří si v pubertě změnili pohlaví, by po dvacítce řada své rozhodnuti změnila. Mnozí už ovšem podstoupili operaci.
Dívka, která svůj příběh zveřejnila tvrdí, že se na ni obracejí stovky lidí v podobné situaci. Rád bych se dožil chvíle, kdy ti, kdo z vlastni blbosti a ideologické zaslepenosti tyhle kruté a nelidské pokusy na dětech podporovali, pujdou sedět. Nejsou to nic jiného než zločinci.”
Zdroj: Facebook Martina Gusta

Nejvýkonnější žijící KASTRÁTORKA malých dětí: Profesorka Olson-Kennedyova prý už pomohla k pohlavní přeměně cele tisicovce dětí

Komentář od Martina Gusta na FB: I transgenderové hnutí má své stachanovce. Profesorka Olson-Kennedyova prý už pomohla k pohlavní přeměně cele tisícovce dětí a mladistvých, z nichž si to údajně později rozmyslela jediná osoba. To sice odporuje všem známým statistikám v jiných klinikách, ale jelikož je paní profesorka zastánkyni podávání hormonů blokujících pubertu už osmiletým dětem, ma možná nějaký vlastní recept na úspěch. Komentář od Martina Konvičky na FB: Od Mengeleho se paní profesorka liší jen stavbou chromozomů, a také tím, že zatímco Mengele konal své výzkumy v nejpřísnějším udajení, tak tuhle osobu chválí v novinách.
Zdroj: The Collage Fix

Genderismus: Když muži mohou chodit na dámské záchody

The Sunday Times informoval o nové směrnici týkající se transgenderových žáků pro základní a střední školy v Anglii a Walesu. Směrnice stanovuje, že školy mají podle komise být povinny vycházet vstříc lidem, kteří se genderově identifikují jinak. Takže chlapec, který sám sebe považuje za dívku, smí chodit na dámské toalety. Uvolnění pravidel pro využívání záchodů a šaten vychází vstříc nejen těm, kteří splňují zákonnou definici „genderového přiřazení“, ale i dětem, které svou genderovou identitu „stále hledají“. V dalším článku Dailymail.co.uk se uvádí, že dívky nebaví nechat se okukovat od kluků a tak se raději snaží na záchod nechodit vůbec, při menstruaci pak do školy raději nejdou.
Zdroj: Bezcenzury.org

Genderismus: Když transženy (biologičtí muži) mohou ubližovat ženám v ženských sportech

Komentář od Martina Gusta: “Rugbyoví rozhodčí v Británii anonymně (sic!) vyjadřují své znepokojení nad tím, že jsou nucení v ženské lize akceptovat narůstající počet mužů prohlašujících se za ženy. Obávají se, že fyzické rozdíly povedou k vážným úrazům. Prý jim bylo řečeno, že nemají protestovat proti vousatým a příliš svalnatým osobám a spolehnout se na jejich prohlášení. Někteří rozhodčí se bojí, že by jim v případě úrazu způsobeného transosobou jiné hráčce, mohlo hrozit trestní stíhání. V ženské lize je momentálně prý minimálně pět vousatých hráček.
Zdroj: Facebook Martina Gusta

Genderová teorie v praxi

Gianfranco Amato, advokát, zakladatel a ředitel právnické společnosti “Giuristi per la Vita” (Právníci za život) o genderové teorii v praxi. Víte např. jaká je právní definice homofobie? A existuje vůbec? Jaké to má dopady?
Zdroj: Youtube

Pomalá sebevražda západní civilizace

Benjamin Kuras: “Nejvzdělanější mozky naší civilizace se vybíjejí na boji proti racionálnímu přírodnímu faktu i spirituálnímu náboženskému příběhu, že „člověk je stvořen jako muž a žena“, a vymýšlejí teorii, že pohlaví je jen mentální konstrukt nemající s fyzickou realitou nic společného. Tak vznikl politický fenomén, jejž si dovoluji nazvat „patologická genderizace“, v němž pohlaví není věc biologická, nýbrž společensko-psychologicko-filozoficko-politická, a v němž každý máme právo se pokládat za jakékoli pohlaví, které nás napadne. Tak v Evropě tímto „mentálním konstruktem“ vzniká generace, která ztratí nebo nikdy nezíská smysl sexu jako způsobu rozmnožování a urychlí vymírání evropského etnika, jež pak nahradí etnika sexuálně zdatnější. Místo vlastních dětí pak evropští nerodiče přispívají prostřednictvím mezinárodních charitativních organizací na děti africké, vyrůstající do světa bez možnosti obživy jiné než kolonizace Evropy.”
Zdroj: Blog na Aktualne.cz

Nikomu to neublíží ?

Matyáš Zrno: “Registrované partnerství je už dávno považováno za instituci přežilou a nedostačující a homosexualita už je taky skoro konzervativním pojmem, protože teď se šermuje bojem proti binárnímu vnímání pohlaví, genderovou fluiditou a novým hitem – transgenderismem. Tempo změn je takové, že i zasloužilí homoaktivisté či feministky jako Martina Navrátilová mohou skončit na pranýři, protože se drží takových zaostalých názorů, jako že žena nemůže mít penis. Ve vyspělých (tedy v jak čem vyspělých…) zemích už nejde o adopce, ale náhradní mateřství, kdy jedna žena daruje vajíčka, dva muži pak spermie a odnosí to jakási dělnice pokroku v Indii (za několik tisíc dolarů), dítě pak porodí a odevzdá šťastnému homosexuálnímu páru. Když to chcete levněji a tak nějak „v rodině“, odnosí vám „vaše“ dítě vaše matka, která se tak stane matkou vlastního vnuka. Vajíčka věnuje sestra partnera vašeho syna.”
Zdroj: Konzervativní noviny, pokračování: díl 2, díl 3

Sněhurka je sexistická, do čítanek patří pohádka O kudlance!

Markéta Šichtařová: “Zdá se mi, že liberálové nejspíš pochopili význam školství: Když nemohou získat ve volbách dost hlasů, prostě si je vyrobí. Vymyjí dětem mozek, a tím položí opozici na lopatky. Stačí, aby odmalička děti nasávaly nesmysly, a časem jim budou věřit. Tak jako kdysi lidé věřili, že Země je placatá, či že Slunce obíhá kolem ní. Jednou z takových pitomostí, o které se nebude smět ve školách pochybovat, je axiom, že muži a ženy jsou stejní. Ne rovnocenní, ne stejně podstatní – nýbrž STEJNÍ. Což je zatracený rozdíl. Není to tak dávno, co byly v Barceloně v jedné knihovně zakázány pohádky o Červené Karkulce a Šípkové Růžence. Pro mladé voliče je zajímavější prohlášení, že princ neměl princeznu líbat, aniž ji požádal o svolení, než to, že bude na důchody málo peněz. To je politika pro staré. Politika pro mladé řeší témata jako sex s písemným povolením či povolení svatby se psem.
Zdroj: blog Markéty Šichtařové na iDNES.cz

30-letý výzkum ve Švédsku: 10-15 let po chirurgické změně pohlaví jsou lidé se změněným pohlavím až 20x náchylnější k sebevraždě

Výzkumy a články z “pokrokového” Západu (AJ)

Matku zatkli před dětmi a drželi 7 hodin v cele. Nazvala totiž transgender ženu mužem

Anglická škola podávala žákům hormony na změnu pohlaví bez vědomí rodičů

Počet transsexuálů v ČR odhaduje MUDr. Fifková okolo jedné tisícovky

Průzkum ukazuje sociální izolaci a sexuální odmítnutí u trans osob

Moderní kultura neobjevuje trans osoby, ale vytváří je: nárůst o 2800% za 10 let

V Británii rezignoval člen vedení kliniky pro změny pohlaví u mladistvých

Německá gender příručka do škol jak poznat neonacistu a xenofoba: kluci mají příliš mnoho svalů a dívky nosí jen sukně

Dívka chtěla být klukem, nechala si odstranit prsa a nyní se chce nechat “předělat” nazpět

Švédská vláda obhajuje změnu pohlaví ve 12 letech a operaci v 15 letech proti vůli rodičů

Počet švédských dětí, které si přejí změnit svoje pohlaví, se každým rokem zvyšuje dvojnásobně

Školy ve Velké Británii přikazují učit 8-leté, že chlapci také mají menstruaci

Trans žena (biologický muž) sexuálně napadl vězenkyně ve vězení

Švédská kniha pro předškoláky učí o trans koňo-psu

Skotsko odhaluje plány pro legální změnu pohlaví u dětí

Srbský chirurg vrací mužům mužství