Střet civilizací

Střet civilizací

Petr Hampl, sociolog, autor knihy Prolomení hradeb, tajemník České společnosti pro civilizační studia: “Civilizace a říše přicházejí a odcházejí, vznikají a zanikají. Na troskách Římské říše vyrostla středověká Evropa. Na troskách Sámovy říše postupně vznikal český stát. Takový je přirozený běh věcí. Ani západní civilizace s křesťansko-židovskými kořeny, kterou dnes často označujeme jako svobodný svět, není z těchto zákonitostí vyňata”, “Naše pýcha šla až tak daleko, že jsme se začali domnívat, že ostatní časem “dospějí” do naší podoby. Pýcha tak vyústila ve slepotu, v důsledku které nejsme vůbec schopni reagovat. Věci šly až tak daleko, že jsme připustili, aby civilizační konflikt s nejradikálnější formou islámu byl přenesen přímo do ulic evropských měst.
Zdroj: Stret-civilizaci.cz