Střet civilizací

Dej vědět známým

“Uznáváme fyzikální zákony a nedivíme se, pokud upustíme jablko, že padá k zemi. Jen málo lidí si uvědomuje, že existují i společenské zákonitosti. Pokud by to věděli, nebudou se divit poznatku, že multikulturalismus je hloupost. A věděli by, že snaha o integraci dvou rozdílných kultur vždycky znamenala porážku jedné tou druhou a její postupné pohlcení. Proč tedy nelze integrovat islám s evropskou demokratickou společností?…Jedině muslim je plnohodnotnou bytostí, ostatní bytosti jsou méněcenné. Proto má muslim právo vládnout všem nevěřícím. Nemůže jim ustupovat nebo se přizpůsobovat, to je zrada Alláha.” Vlastimil Vondruška, PhDr., CSc. , článek Vyšší princip aneb o integraci a rozumu, MfD

Petr Hampl: Střet civilizací

PhDr. Petr Hampl Ph.D., sociolog, autor knihy Prolomení hradeb, tajemník České společnosti pro civilizační studia: “Civilizace a říše přicházejí a odcházejí, vznikají a zanikají. Na troskách Římské říše vyrostla středověká Evropa. Na troskách Sámovy říše postupně vznikal český stát. Takový je přirozený běh věcí. Ani západní civilizace s křesťansko-židovskými kořeny, kterou dnes často označujeme jako svobodný svět, není z těchto zákonitostí vyňata”, “Naše pýcha šla až tak daleko, že jsme se začali domnívat, že ostatní časem “dospějí” do naší podoby. Pýcha tak vyústila ve slepotu, v důsledku které nejsme vůbec schopni reagovat. Věci šly až tak daleko, že jsme připustili, aby civilizační konflikt s nejradikálnější formou islámu byl přenesen přímo do ulic evropských měst.
Zdroj: Stret-civilizaci.cz, sborník konference ke stažení zde, kniha Prolomení hradeb

Profesor Ivo Budil: Nástup islámu a konec západní civilizace?

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc., český antropolog, vysokoškolský pedagog, spisovatel, zakladatel Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni: “Proč bychom tedy měli rezignovat na legitimní obranu dnešních Evropanů, kteří si nepřejí, aby přistěhovalci z Blízkého východu změnili Evropu v součást islámského světa? Máme menší právo na udržení naší identity než američtí indiáni? Zapomeneme na Poitiers, Lepanto nebo bitvu u Vídně, kde se křesťanské společenství ubránilo islámské invazi? Česká společnost je v zásadě tolerantní. Jestliže jsou přistěhovalci ochotni se plnohodnotně zapojit do života naší země, přijmout její jazyk, ztotožnit se s jejími hodnotami a svou prací a znalostmi přispívat k jejímu rozvoji a prosperitě, nemáme s nimi problém… Velké nebezpečí spočívá ovšem v možnosti, že mravní relativismus, útok na lidskou přirozenost a epidemické šíření politické korektnosti a progresivistické neomarxistické ideologie natolik rozvrátí intelektuální a hodnotové základy Západu, že příchod politického islámu přijme značná část evropské populace s úlevou jako spočinutí v jistotě pevných pravidel a smysluplného řádu. A to bude definitivní konec západní civilizace.”
Zdroj: Parlamentnilisty.cz

Hugh Fitzgerald: Islámský vs. západní imperialismus

Hugh Fitzgerald: “Jde o imperialismus muslimských Arabů, kterým se nejen podařilo dobýt mnoho zemí a podmanit si jejich národy, ale kteří těmto národům vnucují své náboženství a dokonce i svou etnickou identitu. Mnozí z těch lidí, kdo přijali islám, ať už dobrovolně nebo z touhy vymanit se z obtížných podmínek, jimž byli coby „dhimmi“ (tolerovaní nemuslimové pod muslimskou vládou) vystaveni, se natolik dychtivě ztotožnilo se svými dobyvateli, že přijali arabská jména a v některých případech si dokonce přidali jméno „Sajíd“, což znamená, že se prohlásili za potomky Mohamedova vlastního kmene, Kurajšovců. Proto spisovatel V. S. Naipaul, učenec islámu Anwar Sheikh a mnoho dalších popsali islám jako nejúspěšnější imperialismus v historii, protože ti, kdo jsou jeho oběťmi, se zcela ztotožňují s těmi, kdo z nich oběti učinili. Naipaul o tom píše v knize Among the Believers (Mezi věřícími) – jak zjistil, Pákistánci, Malajci a Indonésané, ti všichni chtějí být „malí Arabové“.” Celý článek.
Zdroj: JihadWatch.com

Benjamin Kuras: Pomalá sebevražda západní civilizace II.

Benjamin Kuras, spisovatel, novinář a bývalý pracovník české redakce BBC: “Parlamentní demokracie s individuálními občanskými svobodami, svobodou slova a svobodou podnikání, jak ji sledujeme se vyvíjet poslední dvě staletí, je dítě liberalismu vyrůstajícího z anticko-biblických kořenů a idejí. Je to také unikátní „autochtonní“ plod západní civilizace, v dějinách žádné jiné civilizace nepřítomný a do mnohých nepřesaditelný. Jeho přirozená tvořivost, vycházející z oněch nových a uzákoněných svobod, z ní udělala nejúspěšnější a nejhumánnější civilizaci dějin. A pak se stal malér. Do amerických univerzit hned po válce prosáklo filosofické učení zvané nenápadně, neutrálně a lstivě „Kritická teorie“. Přepsalo dějiny a vymazalo z nich události potvrzující slávu, dobro a úspěchy západní civilizace.”
Zdroj: Neviditelnypes.cz, dále článek “Pomalá sebevražda západní civilizace I”

Vlastimil Vondruška, PhDr., CSc.: Integrace dvou rozdílných kultur vždycky znamenala porážku jedné tou druhou

Vlastimil Vondruška, PhDr., CSc., český historik, publicista a spisovatel: “Uznáváme fyzikální zákony a nedivíme se, pokud upustíme jablko, že padá k zemi. Jen málo lidí si uvědomuje, že existují i společenské zákonitosti. Pokud by to věděli, nebudou se divit poznatku, že multikulturalismus je hloupost. A věděli by, že snaha o integraci dvou rozdílných kultur vždycky znamenala porážku jedné tou druhou a její postupné pohlcení. Proč tedy nelze integrovat islám s evropskou demokratickou společností?…Jedině muslim je plnohodnotnou bytostí, ostatní bytosti jsou méněcenné. Proto má muslim právo vládnout všem nevěřícím. Nemůže jim ustupovat nebo se přizpůsobovat, to je zrada Alláha. Tuhle filozofii muslimové v dějinách vždycky uplatňovali. A uplatňují. Všichni odborníci na islám tohle dobře vědí. Někteří sice dodávají učené „ale…“, nicméně to tak prostě je.”
Zdroj: článek Vyšší princip aneb o integraci a rozumu, MfD, 13.2.2016

Kupredudominulosti.cz: rozhovory s Vlastimilem Vondruškou:
1. díl: Kulturní antropologie nepopisuje žádné dlouhodobé mírové soužití dvou kulturních systémů. Buď žijí izolovaně, nebo jeden chce ovládnout druhý.
2. díl: Každá společnost, která zapomněla, že musí chránit sebe a své hodnoty, se v minulosti dostala do krize, nebo zanikla.
3. díl: V Evropě vzniknou uzavřené islámské zóny, chalífáty. No-go zóny už jsou jejich zárodky.
4. díl: Vždy má cenu vzdorovat, nejsme ovce, aby nás vedli na porážku. Za určitou hranicí, za zlomové situace by člověk neměl mlčet, ale jednat.

Nicolai Senneles: Náboženství hraje ústřední roli nejen u islámských teroristů, ale i zločinců

Nicolai Sennels: “Náboženství hraje ústřední roli nejen u islámských teroristů, ale i zločinců. Na základě analýzy tohoto náboženství a kultury, a na základě stovek rozhovorů s muslimy, jsem dospěl k názoru, že jsou vychováváni s určitými mentálními vzorci, které je činí náchylnějšími ubližovat ostatním a představují nebezpečí pro neislámské společnosti…Abych to něčím ilustroval, rád bych upozornil na arabské slovo pro nemuslima, káfir. „Káfir“ má mnoho extrémně negativních konotací, protože podle islámských svatých textů se „káfirům“ nedá věřit, jsou předurčeni k tomu, hořet v pekle, mohou být zotročeni a sexuálně zneužíváni, mají být zabiti atd. Tyto islámské popisy nevěřících fungují podobně jako válečná propaganda mezi vojáky. Tak, jako generálové dehumanizují a démonizují nepřítele, aby vojákům psychologicky ulehčili jejich zabíjení, muslimská víra a kultura dehumanizuje nemuslimy způsobem, kvůli kterému je snazší nestarat se o jejich city, majetek nebo život.”
Zdroj: Kechlibar.cz, dále rozhovor v televizi Prima

Genocida křesťanů v muslimských zemích a lhostejnost západních vlád

Tristan Azbej: “Setkali jsme se s tím u několika západoevropských vlád, v Bruselu a na mezinárodních fórech, že se jim nelíbilo, že mluvíme jmenovitě o pronásledování křesťanů. Ta podrážděnost mívá stejné ideologické základy, argumentace je vedena v tom duchu, že máme mluvit o perzekuci náboženských, etnických a sexuálních menšin. Připustit, že je tu násilí vedené vůči křesťanům, protože jsou křesťané, je něco, co vyvolává odpor. Některé promigrační vlády také při každé možné příležitosti nabízí řešení formou organizování migrace, což považujeme za nejhorší možné a nevěříme v jejich humanitární úmysly, vidíme za tím snahu získat levnou pracovní sílu. V dlouhodobém horizontu to není výhodné ani pro domácí obyvatelstvo, ani pro migranty. Představitelé křesťanů na Blízkém východě a v Africe se snaží udržet lidi na místě, opakují, že potřebují mladé muže.”
Zdroj: Konzervativninoviny.cz
Další články k pronásledování křesťanů od Gatestone Institute

Judith Bergamn: Švédské NO-GO zóny, více jak 60 oblastí, kde neplatí švédské zákony

Judith Bergman, právnička a politická analytička: “Švédská policejní zpráva “Utsatta områden 2017” (“Citlivé oblasti 2017″) odhalila, že ve Švédsku existuje 61 no-go zón. V těchto oblastech působí 200 zločineckých sítí, do nichž je zapojeno přibližně 5 000 zločinců. Většinu obyvatel těchto oblastí tvoří imigranti s neevropskými kořeny a jejich potomci. Švédsko je ve válce a zodpovědní jsou za to politici. V univerzitním městě Lundu byla po dobu pěti nocí zapalována auta. Takové šílené činy se ve Švédsku za posledních 15 let staly při různých příležitostech na stovkách míst. Od roku 1955 do roku 1985 nebylo v Malmö, Göteborgu, Stockholmu a Lundu zapáleno ani jedno auto.”
Zdroj: Gatestone Institute, související:
Francie: No-Go zóny nyní i v centru velkých měst
V německých no-go zónách: část I – Severní Porýní-Vestfálsko
Policie varuje před NO-GO zónami v Německu

Bill Warner, Ph.D: Proč se bojíme: 1400 let strachu

Profesor Giovanni Sartori: Pokud muslimové dostanou v Evropě volební právo, staneme se menšinou ve státě ovládnutého šarií

Giovanni Sartori, jeden z největších politologů a sociologů, profesor nejprestižnějších amerických universit Stanford, Yale, Harvard aj. v nedávném hovoru s il Giornale: “Invazní vlna z islámských zemí se musí zarazit, islám nelze integrovat do evropské tradice. Říkám to řadu desetiletí. Tvrzení, že lze mírovým způsobem integrovat obrovskou komunitu muslimů, věrnou teokratickému monoteismu, která odmítá akceptovat separaci politické a náboženské moci – katastrofální iluze. Islám po třicetileté přítomnosti v západní Evropě odhalil pravou tvář. Jeho adepti jsou ochotni se vyhodit do povětří, a to pomocí nejmodernějších technologií. Islám se nevyvíjí, jde o teokratický monoteismus formovaný v 7. století, zcela nekompatibilní se západním monoteismem.
Zdroj: ilGiornale.it nebo zde

63 % Turků v Německu pro ústavu, jež omezovala demokracii v Turecku

Petr Pietraš, recenze knihy Thila Sarrazima – Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht (Nepřátelské převzetí. Jak islám brání pokroku a ohrožuje společnost: “Nárůst islámské komunity a moderní technologie, jež jí umožňují zůstat uzavřenou, posilují její izolaci ve většinové společnosti, přičemž tato paralelní společenství se často snaží nahradit právní stát islámským právem šaría. Integrace, akceptace právního státu a ústavní demokracie, zůstává i po 50 letech od příchodu prvních gastarbeiterů z Turecka problémem. V březnu 2017 hlasovalo v referendu 63 procent Turků v Německu pro ústavu, jež omezovala demokracii v Turecku. O rok později jich 65 procent v prezidentských volbách volilo Recepa Tayyipa Erdogana.
Zdroj: Česká pozice, Internetový magazín deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz


Dej vědět známým