Západ si obhajobu zaslouží

“Z ní (západní civilizace) pochází ohromující většina všech vědeckých, technických, uměleckých, ekonomických, sociálních a politických vynálezů všech dob, z nichž mohou prosperovat i jiní. Na její ekonomickou, kulturní, humánní i morální superioritu nepotřebujeme sepisovat tisíce snadno dohledatelných důkazů. Stačí spočítat, kolik lidí prchá do ní a kolik z ní. Zhroutí-li se ona, propadne se celý svět do mizérie, chaosu, barbarství a hladomoru. Její záchrana tudíž není nějaký sobecký rozmar. Je to povinnost vůči lidstvu.” Benjamin Kuras, Neviditelnypes.cz

Západ si obhajobu zaslouží

Andej Duhan: “Americký sociolog náboženství Rodney Stark se ve své knize How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of Modernity (Jak Západ zvítězil. Opomíjený příběh triumfu modernity) zabývá příčinami vzestupu západní civilizace, přičemž postupuje od antického Řecka, Říma a křesťanství přes zanedbávaný středověk k moderní vědě, kolonizaci, průmyslové revoluci a k souvislosti svobody a prosperity. Proč se modernita zrodila na Západě? Proč se stal ekonomicky, politicky, společensky, vojensky i vědecky nejúspěšnější civilizací?”
Zdroj: Česká pozice, Internetový magazín deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz

Proč hájit vrcholnou kulturu Západu

Benjamin Kuras, anglo-český spisovatel a dramatik, autor 16 anglických her, 22 knih českých a 4 anglických: Recenze knihy Rogera Scrutona: Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged (Na kultuře záleží. Víra a city v ohroženém světě): “Scruton se netají přesvědčením, že zánikem západní civilizace by zanikla civilizace lidská, nadlouho a možná navždy. Kultura („vysoká kultura“) se stává poslední obrannou zdí, kterou bychom ještě jakžtakž mohli zabránit zániku západní civilizace Zánik jí hrozí akutně – zvenku radikálním islámem, dnes nabízejcím jen kulturu smrti a destrukce, a zevnitř kulturním úpadkem a zapomínáním. Záchranou může být jen systematická obnova „předávání dědictví morálního vědění“.
Zdroj: Česká pozice, Internetový magazín deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz

Opomenuté dědictví

Opomenuté dědictví I
Opomenuté dědictví II
Opomenuté dědictví III
Opomenuté dědictví IV
Opomenuté dědictví V
Opomenuté dědictví XI
Opomenuté dědictví VII
Opomenuté dědictví VIII
Opomenuté dědictví IX
Opomenuté dědictví X
Zdroj: Konzervativninoviny.cz