Západ si obhajobu zaslouží

Dej vědět známým

“Z ní (západní civilizace) pochází ohromující většina všech vědeckých, technických, uměleckých, ekonomických, sociálních a politických vynálezů všech dob, z nichž mohou prosperovat i jiní. Na její ekonomickou, kulturní, humánní i morální superioritu nepotřebujeme sepisovat tisíce snadno dohledatelných důkazů. Stačí spočítat, kolik lidí prchá do ní a kolik z ní. Zhroutí-li se ona, propadne se celý svět do mizérie, chaosu, barbarství a hladomoru. Její záchrana tudíž není nějaký sobecký rozmar. Je to povinnost vůči lidstvu.” Benjamin Kuras, Neviditelnypes.cz

Roman Joch: Je západní civilizace stále západní?

Roman Joch, publicista, politický komentátor, překladatel a ředitel Občanského institutu: “západní civilizaci formovaly: židovský monoteismus a Desatero, řecká filozofie a racionalita, římské právo a občanství, křesťanské náboženství a osvícenská politická teorie. To vše pomohlo zformovat západní civilizaci, ale jejich podíl nebyl stejný. Navíc se tyto vlivy vyskytovaly i v jiných civilizacích, nejen v západní…Řecko-římský vliv zformoval už antickou civilizaci, křesťanství pak jak západní, tak východokřesťanskou (pravoslavnou) civilizaci a osvícenství bylo například francouzské, které vedlo ke koncentraci a centralizaci státní moci, jež měla život lidí radikálně zlepšit, ale ve 20. století vyústilo v nacismus a komunismus, či anglicko-skotské, které kladlo důraz na omezení moci státu jen na ochranu práva a pořádku a jež vyústilo v konstituční liberální demokracii. Osvícenství nebylo monolitní ani bez problémů.”
Konzervativninoviny.cz

Petr Hampl : Co nás čeká a co s tím můžeme dělat 

Andej Duhan: Západ si obhajobu zaslouží

Andej Duhan: “Americký sociolog náboženství Rodney Stark se ve své knize How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of Modernity (Jak Západ zvítězil. Opomíjený příběh triumfu modernity) zabývá příčinami vzestupu západní civilizace…Jiné civilizace také byly úspěšné, ale Řecko je výjimečné tím, že za jeho úspěchy se skrývá koncept jednotlivce. V řeckých městských státech nebyla moc, vědění ani plody hospodářského růstu soustředěné v rukou vládnoucí elity natolik jako v tehdejších orientálních despociích – člověk přestal být bezejmennou součástkou společnosti…Důraz na rozum a logické vysvětlení se stal základem západní civilizace, jenž ji odlišoval od těch ostatních. Koncept jednotlivce byl revoluční, ale šlo pouze o předehru k zásadnímu průlomu – řeckému racionalismu, filozofii a logice.”
Zdroj: Česká pozice, Internetový magazín deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz

Alexander Tomský: Dědictví západní civilizace

Alexander Tomský, politolog a nakladatel: “Řecké dědictví je objev ideální formy, v přírodě (fyzika, matematika), ve společnosti (etika, politika, nakonec vývoj k liberální demokracii) a v náboženství (metafyzika), římské dědictví je objev univerzálního práva a židovsko-křesťanský existencionalismus, který zavedl víru v etickou rovnost všech lidí, zrušil otroctví a potlačil stát, ale i kasty (aristokracii), tím že oddělil duchovní moc od vlády světské…Do značné míry sekularizovanou Evropu ovládá ani ne nějaký kolektivní neomarxismus, nýbrž kult liberálního lidství, lidský jedinec se stal božstvem, vytváří si svou individuální autonomní morálku, a stát má jedinou povinnost ho ochraňovat (lidská práva)…Dnešní liberální humanismus naopak povyšuje jedince a neuznává společenství s jeho nároky. Proto ta potíž s extrémním hedonismem a ještě děsivějším relativismem hodnot i ztrátou normativní společnosti – stát přestal chránit kulturu, (s výjimkou hmotných památek), tradici, rodinu, národní soudržnost. Zmizela autoritativní politická elita. Společnost se rozpadá na součet nesoudržných jedinců a nukleární tradiční rodina mizí, stejně jako v době komunismu.
Zdroj: Parlamentnilisty.cz

Benjamin Kuras: Proč hájit vrcholnou kulturu Západu

Benjamin Kuras, anglo-český spisovatel a dramatik, autor 16 anglických her, 22 knih českých a 4 anglických: Recenze knihy Rogera Scrutona: Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged (Na kultuře záleží. Víra a city v ohroženém světě): “Scruton se netají přesvědčením, že zánikem západní civilizace by zanikla civilizace lidská, nadlouho a možná navždy. Kultura („vysoká kultura“) se stává poslední obrannou zdí, kterou bychom ještě jakžtakž mohli zabránit zániku západní civilizace Zánik jí hrozí akutně – zvenku radikálním islámem, dnes nabízejcím jen kulturu smrti a destrukce, a zevnitř kulturním úpadkem a zapomínáním. Záchranou může být jen systematická obnova „předávání dědictví morálního vědění“.
Zdroj: Česká pozice, Internetový magazín deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz

Roman Joch: Co jsou Vánoce a o čem je křesťanství?

Roman Joch, publicista, politický komentátor, překladatel a ředitel Občanského institutu: “Křesťanství je v první řadě o svobodě. Toto náboženství Západu nám sděluje, že člověk je svobodný, má svobodnou vůli a na jeho volbách záleží. Člověk si v posledku sám volí spásu nebo zatracení. Křesťanství, na rozdíl od fatalistických náboženstev Východu, sděluje, že osud člověka není předem daný, že on sám si svou budoucnost určuje. A taky říká, že jakkoli hluboce by klesl, vždy existuje možnost nápravy. Není na světě tak špatný čin, aby nemohl být olitován a napraven…Až budete slavit Vánoce, vzpomeňte: vy, všichni lidé, jste bytosti nekonečné ceny. Jste stvořeni k obrazu Božímu a máte nesmrtelnou duši.”
Zdroj: Konzervativninoviny.cz

Matyáš Zrno: Opomenuté dědictví

Matyáš Zrno, novinář, publicista, šéfredaktor Konzervativninoviny.cz a pracovník konzervativního think-tanku Občanský institut: “Většina lidí uznává, že Církev měla vliv na hudbu, umění a architekturu. Většina lidí si představuje, že s výjimkou některých učenců středověké Evropy bylo prvních tisíc let před renesancí dobou ignorance a intelektuálního útlaku, kdy aktivní debata a živá intelektuální výměna vůbec neexistovala, a že od vědecké komunity byla vyžadována striktní konformita ve všem, co vědci tvrdili…Právě v tomto „temném věku“ Evropy rozvinula katolická církev univerzitní systém, tento dar západní civilizace světu. Historici přitom žasnou nad tím, jak byla intelektuální debata na těchto univerzitách svobodná a neomezená. Vyzdvižení lidského rozumu a jeho schopností, zaujetí pro rigorózní a racionální debatu, důraz na intelektuální hledání a vědeckou výměnu, to vše – sponzorováno Církví – poskytovalo rámec vědecké revoluci na Západě, jež byla jedinečným jevem.”
Zdroj: Konzervativninoviny.cz viz níže:

Opomenuté dědictví I
Opomenuté dědictví II
Opomenuté dědictví III
Opomenuté dědictví IV
Opomenuté dědictví V
Opomenuté dědictví XI
Opomenuté dědictví VII
Opomenuté dědictví VIII
Opomenuté dědictví IX
Opomenuté dědictví X
Opomenuté dědictví XI
Opomenuté dědictví XII
Opomenuté dědictví XIII
Opomenuté dědictví XIV
Opomenuté dědictví XV
Opomenuté dědictví XVI
Opomenuté dědictví XVII
Opomenuté dědictví XVIII
Opomenuté dědictví XIX
Opomenuté dědictví XX
Opomenuté dědictví XXI
Opomenuté dědictví XXII
Opomenuté dědictví XXIII
Opomenuté dědictví XXIV
Opomenuté dědictví XXV
Opomenuté dědictví XXVI
Opomenuté dědictví XXVII
Opomenuté dědictví XXVIII
Opomenuté dědictví XXIX

Zdroj: Konzervativninoviny.cz


Dej vědět známým