Západ si obhajobu zaslouží

“Z ní (západní civilizace) pochází ohromující většina všech vědeckých, technických, uměleckých, ekonomických, sociálních a politických vynálezů všech dob, z nichž mohou prosperovat i jiní. Na její ekonomickou, kulturní, humánní i morální superioritu nepotřebujeme sepisovat tisíce snadno dohledatelných důkazů. Stačí spočítat, kolik lidí prchá do ní a kolik z ní. Zhroutí-li se ona, propadne se celý svět do mizérie, chaosu, barbarství a hladomoru. Její záchrana tudíž není nějaký sobecký rozmar. Je to povinnost vůči lidstvu.” Benjamin Kuras, Neviditelnypes.cz

Petr Hampl : Co nás čeká a co s tím můžeme dělat 

Západ si obhajobu zaslouží

Andej Duhan: “Americký sociolog náboženství Rodney Stark se ve své knize How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of Modernity (Jak Západ zvítězil. Opomíjený příběh triumfu modernity) zabývá příčinami vzestupu západní civilizace…Jiné civilizace také byly úspěšné, ale Řecko je výjimečné tím, že za jeho úspěchy se skrývá koncept jednotlivce. V řeckých městských státech nebyla moc, vědění ani plody hospodářského růstu soustředěné v rukou vládnoucí elity natolik jako v tehdejších orientálních despociích – člověk přestal být bezejmennou součástkou společnosti…Důraz na rozum a logické vysvětlení se stal základem západní civilizace, jenž ji odlišoval od těch ostatních. Koncept jednotlivce byl revoluční, ale šlo pouze o předehru k zásadnímu průlomu – řeckému racionalismu, filozofii a logice.”
Zdroj: Česká pozice, Internetový magazín deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz

Proč hájit vrcholnou kulturu Západu

Benjamin Kuras, anglo-český spisovatel a dramatik, autor 16 anglických her, 22 knih českých a 4 anglických: Recenze knihy Rogera Scrutona: Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged (Na kultuře záleží. Víra a city v ohroženém světě): “Scruton se netají přesvědčením, že zánikem západní civilizace by zanikla civilizace lidská, nadlouho a možná navždy. Kultura („vysoká kultura“) se stává poslední obrannou zdí, kterou bychom ještě jakžtakž mohli zabránit zániku západní civilizace Zánik jí hrozí akutně – zvenku radikálním islámem, dnes nabízejcím jen kulturu smrti a destrukce, a zevnitř kulturním úpadkem a zapomínáním. Záchranou může být jen systematická obnova „předávání dědictví morálního vědění“.
Zdroj: Česká pozice, Internetový magazín deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz

Opomenuté dědictví

Opomenuté dědictví I
Opomenuté dědictví II
Opomenuté dědictví III
Opomenuté dědictví IV
Opomenuté dědictví V
Opomenuté dědictví XI
Opomenuté dědictví VII
Opomenuté dědictví VIII
Opomenuté dědictví IX
Opomenuté dědictví X
Zdroj: Konzervativninoviny.cz