Demokratický deficit EU

Dej vědět známým

“Právě neexistence jednotného evropského politického národa (lidu) umožňuje pokrokářským elitám bezohledně uskutečňovat své plány a nebrat při tom ohled na občany jednotlivých členských států. Masová migrace a multikulturalismus spolu s umělým regionalismem se staly účinnou metodou, jak destruovat homogenitu evropských národních států.” Václav Klaus

Nigel Farage se loučí s Evropskou unií

Markéta Šichtařová k odchodu Britů z EU: “Úspěch se neodpouští a pravda taky ne. Vypnutí mikrofonu je nejlepším důkazem, že Nigel Farage měl pravdu, když řekl, že EU je – v jistých ohledech – nedemokratická. A o tom, že brexit Británii nikterak ekonomicky nepoloží, jsme už mluvili. Takže její hospodářský úspěch taktéž nebude na starém kontinentu odpuštěn. Čím dál víc zemí si stav bude uvědomovat. A myslím, že Británií drolení Evropské unie nekončí. A s příští zemí, která bude chtít EU opustit, to bude zase stejné pozdvižení a stejné zastrašování.”
Zdroj: Parlamentnilisty.cz

Profesor Jan Keller: Model Evropské unie: Volby sice probíhat budou, ale zvolené vlády budou mít čím dál méně pravomocí

Prof. PhDr. Jan Keller CSc., profesor sociologie: “Existují tři kategorie problémů. Ty velké a skutečně klíčové se pro jistotu ani nepojmenovávají, protože by to mohlo ohrozit jednotu naší velké evropské rodiny. Drobnější problémy se řeší tak, že Komise, která není komisí, ale vládou, navrhne řešení. Toto řešení pak následně schválí Rada ministrů, která není radou ministrů, ale horní komorou eurosněmovny, a zároveň ji schválí Evropský parlament, který je dolní komorou eurosněmovny ovšem bez pravomocí dolních komor. Procedura schvalování má přibližně stejnou délku jako jedna migrační vlna, anebo jedna vlna pandemie. Tím se vysvětluje, proč Evropská unie ještě ani jednou ve své historii nedokázala na cokoli reagovat včas, anebo dokonce s předstihem. No a pak tady máme třetí kategorii problémů, což jsou nejrůznější pseudoproblémy…(EU) Byla vymyšlena proto, aby se uskutečnil meziválečný sen ordoliberálů, tedy aby fungování ekonomiky nemohlo být nijak ovlivněno výsledky parlamentních voleb, ať již dopadnou jakkoliv. Nikoliv volič, ale skupina nikým nevolených úředníků má rozhodovat o tom, do jaké míry a jakým směrem bude trh regulován. A je tu ještě jeden důvod pro existenci EU. Dlouho se uvažovalo o tom, jak svobodné volby neodstranit, a přitom zajistit, aby nemohly nijak ohrozit ty, kdo jsou u moci. Vymyslelo se to tak, že volby sice probíhat budou, ale zvolené vlády budou mít čím dál méně pravomocí. Přesně tomu odpovídá model Evropské unie.
Zdroj: Mesicnikmy.cz

Filozof Jiří Fuchs: Bruselský režim jako plíživá, měkká totalita

Jiří Fuchs, filozof, šéfredaktor Distance, lektor Academia Bohemica, spolupracovník Občanského institutu, autor sedmisvazkové řady FILOSOFIE, definuje totalitu a odhaluje totalitní prvky bruselské totality.

“Bruselská politika je evidentně určována neomarxistickou ideologií, která od šedesátých let ovládla celý Západ…Jsou zřejmě dva hlavní důvody, pro které lidé většinou nedokážou rozpoznat totalitní povahu současné ideologie Západu. Jedním z nich je rétoricky působivá a mediálně fixovaná sebechvála, v níž je současný Západ líčen jako když ne přímo pravý ráj humanity, tedy jako nejvyšší stupeň jejího vývoje. Druhý důvod už taky známe. Je jím chronická povrchnost v chápání pojmu totality…právě současný způsob uskutečňování realizace totalitní ideologie se vyznačuje nenápadností, která její identifikaci ztěžuje. Pro tuto nenápadnost je bruselský režim charakterizován jako plíživá, měkká totalita.
Zdroj: Distance.cz, knihy Jiřího Fuchse ke koupi zde.

Tomáš Břicháček: Bojem proti „hate speech“ a „fake news“ chce EU umlčet ideové protivníky z veřejné diskuse

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, publicista věnující se dění na úrovni EU: “Evropský levicově-liberální mainstream má ambici budovat „nového člověka“ a definovat novou „pravdu“ – pravdu o evropské integraci, o změnách klimatu, o migraci, multikulturalismu, „genderu“, LGBTI(…) apod. Kdo tuto novou pravdu zpochybňuje, musí být jako „hater“ nebo „dezinformátor“ nahlášen, diskvalifikován, zablokován, smazán, korigován „správným“ („pravdivým“) názorem...Na tuto hru přistoupit nikdy nesmíme. Nenechme si vnutit progresivistické „pravdy“, jako ty jediné správné, o nichž se nediskutuje. Nepřestávejme pod nánosem líbivých frází ostře vidět snahy o prachobyčejnou cenzuru.”
Zdroj: Neviditelnypes ve spolupráci se serverem LIDOVKY.cz

Tomio Okamura: Brežněvova doktrína omezené suverenity opět ožívá v Bruselu

Tomio Okamura, český podnikatel a politik česko-japonského původu, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD): “Eurokomisařka Věra Jourová z ANO se chová podobně jako Leonid Brežněv a globalista George Soros a pro členské státy EU prosazuje dle jejich vzoru omezenou suverenitu. Jourová obviňuje Polsko a Maďarsko z toho, že je prý v nich porušován „právní stát“, že porušují právo EU a že je v nich omezena demokracie…Kvůli reformě soudnictví koncem ledna místopředsedkyně EK Jourová navštívila Varšavu, kde se setkala mimo jiné s ministrem spravedlnosti Zbigniewem Ziobrem. Připomíná to doby minulé, kdy v zemích východního bloku působili sovětší poradci a diktovali jim vůli Moskvy. Nyní diktují vůli Bruselu. Evropská unie se zjevně inspirovala Brežněvovou doktrínou omezené suverenity a připravuje nástroje, kterým chce přimět k poslušnosti neposlušné národní státy, které například odmítají imigraci, gender a multikulturalismus…Tyto „evropské hodnoty“ vnucované Bruselem jsou ale sluníčkářské. Evropská unie nám chce tímto způsobem vnucovat sluníčkářský neomarxismus jako státní ideologii.”
Zdroj: Facebook Tomio Okamura – SPD

Evropská unie ignoruje referenda

Evropské elity následují slova jednoho ze zakladatelů EU – Jeana Moneta: “Lidé musí být vedeni k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje.“  Když se evropským elitám nelíbí, jak občané rozhodnou, tak chtějí referendum opakovat – jak se stalo například v případě Irů u Lisabonské smlouvy, Dánů v případě Maastrichtské smlouvy, Irska v případě smlouvy z Nice. V případě euroústavy ji Nizozemci a Francouzi odmítli, pak byla přejmenována na Lisabonskou smlouvu a už ani neměli možnost o ni hlasovat. Zde vidíme, jak evropské elity popírají demokracii. To samé vidíme v případě brexitu. Vedení EU hází dohodě s Brity klacky pod nohy a britští politici pak nemůžou takovou nevýhodnou dohodu odsouhlasit. 
Zdroj: BezCenzury.org

Tomáš Břicháček: Evropský politický národ neexistuje

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, publicista věnující se dění na úrovni EU: “Neexistence evropského politického národa a nemožnost efektivní vlády obyvatelstva mnohonárodního nesourodého celku vedou k závěru, že skutečná demokracie na úrovni Unie nemůže za stávajících podmínek existovat. Veškeré snahy o dodání demokratické legitimity integračnímu celku na základě uzpůsobování unijních struktur a mechanismů vzorům známým z demokratických národních států nejsou ničím jiným než umělým, laboratorním experimentem. Cesta k demokratické legitimitě rozhodování o věcech veřejných v prostoru Evropské unie nevede skrze nadnárodní parlament, nýbrž skrze parlamenty vnitrostátní. Jinak řečeno, těžiště politického rozhodování musí zůstat na národní úrovni, respektive dnes už bychom měli hovořit o tom, že by se mělo vrátit na národní úroveň.”
Zdroj: Blog Tomáše Bricháčka

Komitologie aneb vláda nikým nevolených úředníků EU

Tyden.cz: “Guégenova publikace, která nese název Komitologie: boj o moc v EU, na první pohled k přečtení nevybízí…Evropská unie podle něj nefunguje demokraticky – ovládají ji úředníci Komise…význam slova “komitologie” zůstává skrytý. Jedná se o rozsáhlý systém několika stovek expertních výborů, které působí při Evropské komisi a schvalují nejrůznější prováděcí nařízení k unijní legislativě…čeští zákonodárci už dávno hrají druhé housle: zhruba tři čtvrtiny nové legislativy k nám přichází z Bruselu. Dohromady se na unijní úrovni ročně přijme zhruba 50 až 60 nových směrnic a nařízení….Ročně totiž Evropská komise přijme dalších asi 2500 různých prováděcích nařízení, tedy sečteno a podtrženo, zhruba 98 % legislativních aktů zůstává pod pomyslnou “hladinou”.
Zdroj: Tyden.cz

Viktor Orbán: EU buduje Spojené státy evropské, k nimž jim nikdo nedal svolení

Viktor Orbán, maďarský politik, předseda nejsilnější parlamentní strany Fidesz-MPS a od roku 2010 premiér Maďarska: „Je zakázáno říkat, že ti, kdo přicházejí, nejsou uprchlíci, a že Evropa je migrací ohrožena. Je zakázáno říkat, že desítky milionů směřují k nám. Je zakázáno říkat, že imigrace do našich zemí přináší zločinnost a teror. Je zakázáno upozorňovat, že ty masy přicházející z jiných civilizací ohrožují náš způsob života, naši kulturu, naše zvyky a naše křesťanské tradice. Je zakázáno připomínat, že ti, kdo sem přišli dřív, si zde už pro sebe vybudovali svůj vlastní nový, oddělený svět, s vlastními zákony a idejemi, který štěpí tisíciletou strukturu Evropy. Je zakázáno upozorňovat, že to není nezamýšlený řetěz náhod, nýbrž předem plánovaná a sehraná operace, masa lidí namířená k nám. Je zakázáno říkat, že v Bruselu se spřádají plány přesunout sem cizince co možná nejrychleji a usadit je mezi nás. Je zakázáno upozorňovat, že účelem usazování cizinců zde je přetvořit náboženskou a kulturní krajinu Evropy a přeinženýrovat její etnické základy, a tím odstranit poslední bariéru internacionalismu: národní státy.”
Zdroj: Website of the Hungarian Government

Radim Fiala: EU rozhoduje o 84% zákonů v národních státech

Radim Fiala, poslanec a místopředseda SPD: “EU dle německého ministerstva spravedlnosti rozhoduje zhruba o 84 procentech zákonů v národních státech, jedná se tedy o centralistickou diktaturu. Dalším objektivním faktem je, že v Evropské unii nemůže fungovat demokracie, protože EU postrádá evropský démos neboli politický národ, lid. Dalším faktem je, že Evropská unie je diktaturou nevolených byrokratů. Způsob přijímání předpisů EU funguje tak, že je vymýšlí a předkládají nevolení úředníci z Evropské komise. Schvalují je pak zástupci vlád v Radě EU. To je jasné porušení rovnováhy moci, kdy zástupci exekutiv schvalují legislativu. Navíc drtivou většinu směrnic předjednávají a schválí úředníci takzvaného COREPERu, opět byrokrati. Jakápak řeč o demokracii.”

Tomáš Břicháček: Deset let s Lisabonskou smlouvou

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, publicista věnující se dění na úrovni EU: “Anabáze euroústavy, respektive Lisabonské smlouvy pak skončila vynucenou ratifikací prezidentem České republiky v listopadu 2009. 1. prosince téhož roku smlouva vstoupila v platnost. Více moci do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. Jako nejvýznamnější a veskrze negativní změny, které Lisabonská smlouva přinesla, lze označit tyto:

 • další rozšíření a prohloubení pravomocí EU; třebaže byly – zejména po Maastrichtu a Amsterodamské smlouvě – už tak nesmírné a navíc neostře ohraničené;
 • výrazné rozšíření případů, kde se v Radě uplatní hlasování kvalifikovanou většinou, a nikoli jednomyslnost; většinové hlasování se stalo pravidlem, zatímco jednomyslnost výjimkou;
 • pokrok v budování různých orgánů a funkcí, které běžně spojujeme se státy, a nikoli mezinárodními organizacemi;
 • povýšení Listiny základních práv EU– do té doby nezávazné deklarace – na úroveň zakládacích smluv; jde o výkladní skříň výdobytků staré i nové levice, která otevírá další prostor k aktivismu Soudního dvora EU.”
  Zdroj: Klaus.cz

Petr Robejšek: Postdemokracie: Občané sice žijí v demokratické společnosti, ale mají stále méně možností o svém osudu rozhodovat

Petr Robejšek, politolog a ekonom: „V evropských společnostech sice stále existují ony důvěrně známé rituály – demokratické volby, parlamentní kontroly vlády a možnost médií vládnutí kritizovat. Ve skutečnosti je reprezentativní demokracie krok za krokem přestavována na diktaturu elit. Nevolení experti na všechno možné skrytí za hradbou svého vědění, titulů a zákonů a často předstírané složitosti problému vnucují většinové společnosti řešení, která jsou navíc údajně zcela bez alternativy – jediná správná. Občané sice žijí v demokratické společnosti, ale mají stále méně možností o svém osudu opravdu rozhodovat. Demokracie je tak svým způsobem vytunelována.“
Zdroj: Youtube kanál Petra Robejška

Václav Klaus: Nadnárodní organizace a role EU

Václav Klaus, prezident: “Stále dominantnějším nástrojem nadvlády pokrokářské avantgardy jsou mezinárodní organizace a instituce globálního vládnutí, ať již mají podobu orgánů EU, OSN nebo desítek či stovek dalších mezinárodních finančních a dalších nevládních institucí. Ty jsou zcela mimo jakoukoliv demokratickou kontrolu, ale přesto mají vůči národním orgánům (s demokratickou legitimitou) nadřazené postavení. Znovu zdůrazňujeme, že evropský démos neexistuje. Bez něho však demokracie v Evropě možná není a je zbytečné to někomu vytýkat. Právě neexistence jednotného evropského politického národa (lidu) umožňuje pokrokářským elitám bezohledně uskutečňovat své plány a nebrat při tom ohled na občany jednotlivých členských států. Masová migrace a multikulturalismus spolu s umělým regionalismem se staly účinnou metodou, jak destruovat homogenitu evropských národních států.”
Zdroj: Klaus.cz

EU a OSN legalizují migraci převedením provádění ilegální migrace od pašeráků na neziskové organizace

Zdeněk Chytra: “Členské státy OSN se připojením k Newyorské deklaraci zavázaly nejen ke zpracování a přijetí Globálních paktů, ale i k posílení postavení neziskových organizací. Ty jsou v Globálních paktech často skryty pod pojmem “občanská společnost”. Neziskové organizace byly vyzvány, aby se zapojily do příprav Globálních paktů, jež jsou neziskovým organizacím “šité přímo na míru”. Neziskové organizace budou migrantům a uprchlíkům v plnění migrace jako lidského práva aktivně pomáhat, a to zcela beztrestně v případech, kdy poruší jiná národní nebo mezinárodní práva, protože jim Globální pakty zajišťují imunitu. Tím se zlegalizuje a začne provádět nyní ilegální převaděčství, které přejde z kriminálních převaděčů na neziskové organizace. Tento krok migraci nesníží, ale naopak ji ještě více podpoří, protože migranti budou vědět, že je neziskové organizace bezpečně převezou do Evropy, odkud nebudou být moci jednoduše vyhoštěni a kde o ně bude postaráno.”
Zdroj: Zdeněk Chytra, Rozborová zpráva Globálního paktu o uprchlících a Globálního paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci

Globální pakty: OSN a EU chtějí omezovat svobodu slova. Kritika migrace nemá být tolerována.

Seznam relevantních cílů s rozšiřujícími komentáři:

 • Cíl 7, opatření a – existující právní rámec se musí změnit na základě požadavků migrantů vycházejících z práva šaría.
 • Cíl 11, opatření f – v případě příslušných zákonů a nařízení má dojít k jejich adekvátní úpravě. To ukládá za povinnost přijmout nelegální migraci, přičemž diskriminace se zde stává nástrojem k obhajobě migrantů.
 • Cíl 16, opatření c – zajišťuje slučování rodin, což povede k mnohonásobnému zvýšení migrace.
 • Cíl 17/33 – není povoleno kritické myšlení ve vztahu k chování migrantů, kritika je silně odsuzována.
 • Cíl 17, opatření a – odsuzování svobody slova, migranti jsou automaticky nevinnými oběťmi.
 • Cíl 17, opatření c – kontrola hromadných sdělovacích prostředků, cenzura zpravodajství. V médiích nejsou sdělována fakta, migrace je vykreslována výhradně v pozitivním světle. Ostatní média jsou ponechána bez jakékoliv podpory a finančních prostředků.
  Zdroj: CSPII.org

EU omezuje svobodu slova

Tomáš Vaněk: “EU chce ovládat a kontrolovat veřejné mínění a názory, které se objevují nejen na sociálních sítích. Evropská komise nedávno „v rámci boje proti falešným zprávám na internetu navrhla vytvoření unijního kodexu pro nakládání s dezinformacemi. Chce také podpořit vznik evropské sítě nezávislých ověřovatelů zpráv a podniknout kroky, které mají povzbudit kvalitní žurnalistiku a šířit mediální gramotnost. Přeloženo do jazyka českého, EK se rozhodla, že si přisvojí „patent na pravdu“ a vytvoří síť hodnotitelů této pravdy. V loňském roce nejvyšší soud USA odmítl jakékoliv omezování svobody slova pod záminkou „hate speech“ jako zcela neústavní. Psát a říkat tedy mohou občané USA, co chtějí… občané řady zemí EU, včetně ČR, bohužel ne.”
Zdroj: Echo24.cz, předplatné


Dej vědět známým