Svoboda slova v ohrožení

EU a OSN proti svobodě slova

Doporučujeme články na téma novodobé cenzury od právničky Judith Bergman z Gatestone Institute:
OSN zahájila totální válku proti svobodě slova
EU nařizuje Evropanům, co si mají myslet.
Německo: Šokující autocenzura
Orwell na plný plyn
EU: Více cenzury pro vaše “dobro”
Další články na téma omezování svobody projevu.

Kriminalizace názorů: Z románu 1984 se stal policejní manuál

Marian Kechlibar: “Na britském serveru Spiked, který se často věnuje otázkám svobody slova, vyšel rozhovor s Harrym Millerem. Ten se v lednu 2019 stal v Británii známý tím, že jej policie vyšetřovala kvůli retweetnutí „závadného limericku“ (krátká básnická forma): Spiked: Co se při policejním vyšetřování stalo? Harry Miller: “Policie měla třicet mých tweetů. Zeptal jsem se, čeho špatného jsem se dopustil. A v ten okamžik mi řekl tu nesmrtelnou větu: ‘Musím prověřit vaše myšlení.’ Bohužel máme v posledních měsících namířeno stejným směrem: Vláda zavedla pojem předsudečná nenávist. Před pár dny vyšla zpráva MVČR (pod vedením ČSSD) o projevech nenávisti (PDF), kde se kromě popisu skutečných zločinů objevily i extrémně vágní formulace o tom, že “většina médií na tzv. „alternativní“ scéně nadále útočila na pilíře liberální demokracie a šířila nenávistné obsahy”, dále poslankyně SPD Maříková byla vyšetřována za srovnání migrační vlny s nepůvodními (invazivními) druhy, čímž se měla dopustit přečinu podněcování nenávisti. Nejvyšší čas zpozornět, abychom se nedostali tam, kde se právě nachází Henry Miller, občan země, která kdysi byla synonymem pro politickou svobodu.
Zdroj: Kechlibar.net

Ministerstvo strachu a Předsudečná nenávist

Diplomat Jaroslav Bašta: “…několik let trvající mesaliance mezi neziskovkami typu Evropské hodnoty a Ministerstvem vnitra přináší své ovoce. Konečně byl oficiálně definován ideozločin a může se začít budovat ministerstvo strachu, které nepochybně obohatí i nezávislí státní zástupci, takže soudů již nebude třeba”, “Podle jeho slov si politici neuvědomují, že svými kroky připravují cestu k volebnímu vítězství právě těm politickým silám, proti kterým dnes útočí. „Pak se změní vládní zadání a policie a státní zástupci budou přísně stíhat rasistické protibělošské útoky a všechny další xenofobní (třeba o ruských švábech), dosud tolerované.
Zdroj: Parlamentnilisty.cz

EU zavádí cenzuru, rozšiřuje Fake News a manipuluje tak volby do Evropského parlamentu

V roce 2016 Evropská komise donutila společnosti Facebook, Microsoft, Twitter a Youtube, aby do 24 hodin odstranily „nelegální nenávistnou, xenofóbní a rasistickou řeč“. Nenávistná řeč (hate speech) však není blíže definována a umožňuje internetovým gigantům mazat stránky s konzervativním euroskeptickým obsahem, satiru, stránky kritizující imigraci a islamizaci Evropy (z dob komunismu známe podobný termín na umlčení jiných názorů: štvavé vysílačky). Internetové společnosti musely dále souhlasit s tím, že budou pracovat jako generátory propagandy – mají nově „identifikovat a propagovat proti-narativy“. EU také tlačila na členské státy, aby ratifikovaly Globální pakt o migraci, jehož součástí byla kriminalizace kritiky migrace. EU dále radí novinářům, aby nespojovali teroristické útoky s islámem. Jinými slovy, pokyny žádají novináře, aby dezinformovali veřejnost a rozšiřovali fake news, proti kterým chce EU bojovat. Více v článku zde.
Zdroj: Bezcenzury.org

Pravda nikdy nemůže být trestný čin

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka, autorka stovek odborných článků a několika publikací, skoro dvacet let zastupitelkou města Mohelnice: ” Pravda nikdy nemůže být trestný čin, a ani když to zaobalíme, tak se lež nestane pravdou. Mám pocit, že v tomto světě teď žijeme, že ti, co kritizují otevřené názory, tak zavírají oči před pravdou a nutí nás ke lži. A já ve svém věku, už mám 50+, to už odmítám. Zažila jsem jak soudruhy, tak novou dobu, dokonce jsem se i aktivně účastnila po Listopadu jako člověk, který stával na pódiích. Stávala jsem vedle Klause, vedle politiků polistopadové éry ve svém rodném kraji. Už odmítám být v podstatě nucena, abych lhala. Prostě nikdo nemá právo nás nutit ke lži, ani EU, ani zákony. Zákony mají být od toho, aby umravňovaly pravidla chování mezi námi, a ne aby nás nutili k něčemu, co je proti přirozenosti.”
Zdroj: Kupredudominulosti.cz

Proti cenzuře: Posílejte mi příklady, vyzval právník Pavel Hasenkopf

Pavel Hasenkopf, právník, od roku 2009 byl poradcem prezidenta Václava Klause: “Český elf si asi neuvědomil, že když se na mne zaměří, donutí mne bránit se a přidělá mi tak spoustu práce. Budiž, mají to mít. Takže pro začátek, chtěl bych si udělat sbírku postů, které byly smazány či dokonce následovala blokace, a to ve struktuře:co bylo zablokováno, jaký následoval trest, zda se to týkalo i soukromé korespondence (messenger), event. způsobená škoda (včetně nemateriální – např. ztráta klienta, to, že se k vám nedostala důležitá informace, apod.). To vše co nejvíce prokazatelným způsobem (printscreen apod.) a se zaměřením výhradně na posty, které musely být nahlášeny člověkem, a to člověkem znalým českého jazyka, tj. ne automatem. Pokud mi takovou dokumentaci chcete dát k dispozici, prosím o zasílání na mail cerny.kocour na gmailu.”
Zdroj: Post na Faceboku Pavla Hasenkopfa nebo článek na ParlamentniListy.cz

Z obhajoby svobody, kterou jsem poznal v devadesátých letech, neslevím

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, ublicista věnující se dění na úrovni EU, obecným otázkám evropské integrace: “Jako jedno z ohrožení svobody slova jsem už před časem označil tzv. boj proti dezinformacím. Uvedl jsem, že jej vnímám jako nástroj sloužící k umlčení nepohodlných názorů, k vytěsnění ideových protivníků z veřejné diskuse, k jejich převýchově a zastrašení”, “Publicistika je součástí svobody slova a veřejné diskuse v demokratické společnosti. Je to pole pro soutěž argumentů, pro přesvědčování druhých o vlastním pohledu na věc, využití práva projevit svůj názor. Autor jde se svou kůží na trh a je jen na něm, jak kvalitní produkt čtenářům předloží a jakým způsobem se u nich zapíše. To jediné, čeho by se však měl přitom obávat je, že u čtenářů propadne, nebo že jej překoná jiný diskutér.”
Zdroj: brichacek.blog.idnes.cz

Represivní tolerance liberalismu

Alexander Tomský, politolog, pedagog a překladatel: Nikdo netrumfne památný výrok Johna Stuarta Milla: „Snaha umlčet opoziční názor je velice zvláštní zlo, připravuje totiž lidstvo, současnou i budoucí generaci o poznání. Umlčet oponenta nás poškozuje, a to neméně, než když se mýlí, protože se tím připravíme o možnost svůj názor prohloubit střetnutím s omylem.” (O svobodě, 1859). ” … v zápase se socialismem a komunismem republikáni Ronalda Reagana a oné široké koalice skutečně vyhráli. Jenomže s nimi vyhrál i liberalismus, nikoli konzervatismus, ten už od pádu železné opony prohrává”, “Veřejný prostor, který měl zůstat vůči náboženství neutrální, postupně vyplnilo politické náboženství sekulární etiky (feminismu, multikulturalismu, potratů, eutanázie, libovolné sexuální orientace atd.) namířené proti národní identitě i věřícím.”
Zdroj: Novinky.cz

Omezování svobody slova vždycky bylo a je prvním krokem k nastolení totality

Benjamin Kuras, spisovatel, novinář a bývalý pracovník české redakce BBC: “Omezování svobody slova je vždy prvním krokem k nastolení totality. Další krok k totalitní cenzuře vidíme ve Francii, kde Macron prohlásil, že autoři takzvaných projevů nenávisti – a kdo definuje, co je projevem nenávisti, není ještě jasné – by mohli mít zákaz Facebooku, přístupu k internetu na celý život. Takže se to žene směrem k větší cenzuře a menší možnosti volby informačních zdrojů.”
Zdroj: Kupredudominulosti.cz

Novinářský aktivismus a autocenzura

Tomáš Kňourek, novinář, od roku 2013 člen Rady Českého rozhlasu: “Hlavním problémem médií jsou již zcela neskrývaný aktivismus některých novinářů, jejich práce se zdroji informací a s tím související autocenzura – nesmějí se citovat zdroje, které jsou na indexu vytvořeném nejrůznějšími lobbistickými think-tanky a jejich štědrými chlebodárci. Stačí za peníze daňových poplatníků napsat jakýsi seznam darebáckých dezinformačních webů šířících „fake news“ – mediálně i politicky ho zpropagovat a pak mi ukažte novináře, který tento zdroj zpráv bude při své práci používat. Byl by okamžitě zlynčován a nazván minimálně ruským švábem. Když to shrnu, chtějí omezit spektrum názorů a informací, které se posluchači, divákovi či čtenáři nabízejí.”
Zdroj: Parlamentnilisty.cz