Politické neziskovky a obcházení demokracie

Dej vědět známým

Markéta Šichtařová: Politické neziskovky představuji ohrožení demokratického procesu

Markéta Šichtařová, nejčtenější a nejcitovanější česká ekonomka, vystudovala VŠE, zastřešuje program hnutí Trikolora v oblasti ekonomiky: “Témata propagovaná politickými neziskovkami jsou často neomarxistická, progresivistická či alespoň krajně liberální. Typicky sem spadá podpora pozitivní diskriminace homosexuálně orientovaných osob, jednostranná podpora migrace a multikulturalismu, témata označovaná jako gender, která se zabývají podporou mnohočetnosti pohlaví, environmentalismus a další. Financování těchto činností z veřejných peněz považujeme za nespravedlivé, protože jde o podporu specifických politických postojů na úkor jiných. Jedná se o umělé vnucování progresivistických témat české společnosti. Princip ohrožení demokratického procesu spočívá v tom, že nevolené politické neziskovky získávají skrze veřejné peníze značný vliv na přerozdělování peněz od daňových poplatníků, na ovlivňování veřejného mínění, na umělém vytváření témat ve společnosti, a tedy i zprostředkovaně na výsledky voleb. Politické neziskovky navíc tím, že využívají veřejné peníze, vytvářejí u lidí zdání, že jednají ve veřejném zájmu.” Příklady politických neziskovek naleznete v odkazu níže.
Zdroj: Tisková zpráva hnutí Trikolora, dále článek na Sichtarova.blog.idnes.cz

Petr Hampl: Práva menšin dnes zaměstnávají statisíce lidí. Je nemyslitelné, že takový kolos přestane generovat další požadavky

PhDr. Petr Hapl, Ph.D.: “Argument šikmé plochy je na místě, jestliže existuje dost velká skupina lidí, kteří jsou existenčně závislí na tom, že konflikt bude pokračovat. Při každém sporu je důležité klást otázku. Čím se budou živit lidé, kteří dnes prosazují tu kterou změnu? Pokud budou například prosazeny veškeré současné požadavky homosexuální lobby, vrátí se její aktivisté k běžným profesím? Pokud ti lidé vlastní profesi nemají nebo pokud je úspěch v jejich profesi vázán na aktivismus, potom je jisté, že přijdou s dalšími požadavky…Již zmíněná práva menšin nebo tzv. klimatická změna dnes zaměstnávají statisíce lidí v úřadech, neziskovkách i komerčních korporacích. Počítá se s bilionovými rozpočty. Je nemyslitelné, že by se takový kolos mohl po dosažení určitého bodu zastavit, a že by mohl přestat generovat další požadavky. Důležitá je také dynamika – s dosažením každého cíle se zvyšují rozpočty a přibývá zaměstnanců. Antiimigrační hnutí oproti tomu spojuje různé skupiny lidí, z nichž naprostá většina má vlastní profesi. Dynamika je opačná.”
Zdroj: Protiproud.cz

Benjamin Kuras: Neziskovky jsou skoro mocnější, než demokraticky zvolené vlády

Benjamin Kuras, spisovatel, novinář a bývalý pracovník české redakce BBC:  “Podle Kurase vychovávají univerzity neomarxistické lidi, kteří pak zakládají neziskovky. „Ty jsou neziskovky jenom proto, že se zisk neprokáže a všechno se utratí. Ty pak vezme do ruky miliardář jako Soros a fungují jako nevolená moc. Neziskovky jsou skoro mocnější, než demokraticky zvolené vlády,“ říká spisovatel. Soros má prý plán vnutit milion Evropě africko-islámských uprchlíků ročně. Plní tím povinnost osidlování nového území pro nastolení muslimského území.”
Zdroj: XTV

George Soros využívá ambasády USA ve východní Evropě pro své politické cíle

Tomio Okamura komentuje článek na ParlametniListy.cz: “Rudy Giuliani, někdejší republikánský starosta města New York, napsal o globalistovi a miliardářovi Georgi Sorosovi, že ve východní Evropě využívá americké ambasády k ochraně svých organizací a útokům na své nepřátele. V USA i u nás dnes probíhá faktická studená občanská válka, kdy Sorosova sít stojí jasně na straně globalistů. V České republice Soros a jeho politické neziskovky fakticky ovládají veřejnoprávní média, mají obrovský vliv na státní správu a politické strany. Podpora a propagace migrace, multikulturalismu, inkluze, genderismu, pozitivní diskriminace menšin a klimatický aktivizmus, to jsou konkrétní projevy jejich politiky. ParlamentníListy.cz upozornily, že i v Česku americké velvyslanectví a neziskové organizace George Sorose pořádají řadu společných projektů. Například americká ambasáda a nadace Open Society Fund společně rozdávají Novinářské ceny, přezdívané Sorosovy. Dále velvyslanectví například uděluje Cenu lidských práv Alice Garrigue Masarykové, kterou během patnácti let obdrželo několik neziskových organizací podporovaných OSF či jejich reprezentantů (posledním oceněným byl v roce 2019 Šimon Pánek). Samotná nadace Open Society Fund je v České republice (podle údajů z roku 2017) kromě příspěvků George Sorose nejvíc placena právě z prostředků americké ambasády. V jiných zemích se pak drží zpátky ještě méně. V devadesátých letech se mluvilo o Sorosově podpoře slovenské opozice proti Vladimíru Mečiarovi, v posledních letech se spekulovalo o velmi aktivní roli sorosových neziskovek při politických turbulencích v Makedonii a Albánii.”
Zdroj: Facebooková stránka Tomia Okamury a ParlametniListy.cz

Zbyněk Passer: George Soros skrze neziskovky ovlivňuje členy Evropského soudu pro lidská práva

Zbyněk Passer, bývalý český komunální politik: “Expert na mezinárodní otázky John Laughland analyzoval vztahy mezi americkým miliardářem Georgem Sorosem a soudci Evropského soudu pro lidská práva. Důvěryhodnost soudu jako nezávislého orgánu je na dně, píše. „Studie organizace European Center for Law and Justice ve Štrasburku odhalila několik střetů zájmů mezi soudci Evropského soudu pro lidská práva a nevládními organizacemi financovanými Georgem Sorosem,“ píše Laughland ve svém textu s tím, že organizace European Center for Law and Justice často vystupuje u soudů v případech týkajících se rodiny a náboženství „Studie odhalila, že ze sta soudců sloužících u Evropského soudu pro lidská práva v letech 2009-2019 měla téměř čtvrtina (22) silné vazby na organizaci Open Society Fund miliardáře George Sorose, nebo nevládní organizace jako Amnesty International a další, které jsou jím placeny. Například organizace Human Rights Watch získala od roku 2010 od Open Society Fund 100 milionů dolarů,“ napsal autor a dodal: „Některé z těchto nevládních organizací získávají tak velkou část rozpočtu od Sorose, že jsou fakticky celkově vlastněny jeho vlastním fondem.“ Vyčerpávající seznam napojení soudců na neziskové organizace okolo George Sorose je k nalezení na stránkách věnovaných studii vypracované European Center for Law and Justice.”
Zdroj: Facebook Z.Passera a článek od Johna Laughlanda

Petr Hampl: Organizace Lékaři bez hranic organizuje útoky na nezávislé státy

Petr Hampl, český sociolog, protiislámský a protiimigrační aktivista, autor knihy Prolomení hradeb: “Tenhle článek o tom, jak nedávný útok na maďarskou hranici organizovali Lékaři bez hranic, je zajímavý tím, že neziskovka se ze svého oficiálního twitterového účtu k té akci přihlásila! Pochopitelně s tím, že se jednalo o “lékařskou pomoc lidem na útěku.” Takže až zase uslyšíte, že česká vláda nebo nadnárodní korporace posílají naše peníze na “pomoc lidem na útěku”, budete vědět, o co jde. Žádné jídlo, žádné lékařské ošetření, ale organizování útoků na nezávislé státy. Dále z článku: Všichni měli chytré mobily s plánky a instrukcemi, dostatek peněz, oblečení a obuvi. Pracovníci neziskovek je rovněž instruovali, jak se mají chovat a co mají říkat. Že se mají vyvarovat jakéhokoli násilí a vandalismu, dělat ze sebe oběti, že mají cpát dopředu děti a požadovat „jen průchod do Evropy”. Zvláštní brífing se pak týkal novinářů, „kteří budou na hranicích početní”. Před těmi musí demonstrovat svou mírumilovnost, dobré úmysly a hlavě, hovořit o práci a zabezpečení trpících rodin.”
Zdroj: Facebooková stránka Petra Hampla a článek na Pravyprostor.cz

Richard Perman: V Čechách chybí Zákon o neziskových organizacích

Richard Perman, místopředseda ApČR: “Další zákon, který by chtěla Alternativa pro Českou republiku prosadit, je zákon o neziskových organizacích. V našem státu působí tisíce neziskových organizací, které jsou lidem prospěšné, ať už to jsou dobrovolní hasiči, spolky na ochranu zvířat, sportovní vesnické oddíly a spousty dalších. Těch by se tento zákon ve své podstatě nijak výrazně nedotknul. Tento zákon je zaměřen primárně proti působení tzv. politických neziskovek, či nevládních organizací působících na území České republiky a financované ze zahraničních zdrojů. Tyto neziskovky jsou po celém světě, zejména západním, největší hrozbou pro svobodu slova a demokracii. Přes tyto organizace se jednotlivci, kteří se snaží řídit chod celého světa ovlivňováním politiky a politiků jednotlivých států a stojí i za různými převraty a barevnými revolucemi, které v posledních 30 letech otřásali zejména tzv. civilizovaným světem…A proto do svého právního systému (Američané) zabudovali tzv. zákon FARA. Zákon FARA je nezpochybnitelný a léty ověřený nástroj proti politickým neziskovkám. Americký Foreign Agents Registration Act (FARA), zákon číslo 22 U.S.C. § 611, aby agenti (fyzické osoby) a agentury či organizace podporované ze zahraničí deklarovali skutečnosti o svém vztahu k zahraničním vládám a organizacím a informovali o svých aktivitách a finančních vazbách na zahraničí.”
Zdroj: Facebook Alternativa pro Českou republiku

Jana Kunšteková: Mediální výchova jako další tunel do školského rozpočtu

Jana Kunšteková: “Das ist des Pudels Kern, jak pravil Faust. Nedosti na tom, že neziskovky odčerpávají z nevalného rozpočtu ministerstva školství a dalších veřejných rozpočtů peníze na řešení problémů, které svou vnucenou agendou samy způsobily – viz inkluze po česku. Našly si další cecík – mediální výchovu. Abych dodala – nemám vůbec nic proti mediální výchově, která by naučila děti orientovat se v džungli internetu a informací, z nichž většina je, mírně řečeno, irelevantní. To podle mě dělá řada kolegů občankářů a češtinářů a dělají to dobře. Třeba vydávají s dětmi i vlastní školní časopisy, učí je třídit a ověřovat si informace z více zdrojů. Učí je kritickému myšlení. Zvou si do školy osobnosti, které mohou žáky obohatit. Nemám nic proti mediální výchově, která bude vedena myšlenkou Padni, komu padni. Shora uvedená skupina signatářů však avizuje vše možné, jen ne možnost objektivity. Nemusím ani brouzdat po fcb jednotlivých signatářů, abych věděla, že Putin a Rusko jsou podle nich „zlo“, stejně jako náš prezident, a jediné blaho nás čeká v náručí NATO a Evropské unie. Možnost, že by někdy, jen na momentík, připustili, že to tak vždy být nemusí, si neumím představit. A to není objektivní přístup. To je výchova v rámci oficiální ideologie. Jako takové by to ovšem neprošlo – tak tomu budeme říkat mediální výchova
Zdroj: Literarky.cz

Jaroslav Foldyna: Nám berou, peníze posílají množícím se Afričanům

Jaroslav Foldyna, český politik, v letech 2018 až 2019 místopředseda ČSSD, v roce 2020 z ČSSD vystoupil: “Člověk v tísni disponuje z části penězi daňových poplatníků, kteří daně neplatí dobrovolně, ale pod pohrůžkou sankcí ze zákona. Tyto peníze pan Pánek a jemu podobní používají ke zvyšování vlastního pocitu ušlechtilosti a k ovlivňování politiky. Co se týká „dobročinnosti“, tak jejich činnost je stejná, jako když ministr Petříček tančil s oštěpem v ruce a chlubil se, kolik přivezl do Afriky peněz na zlepšení životní úrovně Afričanů. To je sice moc hezké, ale ve skutečnosti tam ministr Petříček nepřivezl ani korunu – tedy myslím; ani korunu za svého. Všechno, co tam tak pyšně rozhazoval, byly peníze českých truhlářů, zedníků, zámečníků, prodavaček, architektů a dalších lidí, co pracují a platí daně… A když se, pod pohrůžkou sankcí, seberou peníze českým truhlářům, zedníkům a prodavačkám, tak bych pokládal za přirozené a spravedlivé, aby ty peníze byly použity na zvýšení životní úrovně českých truhlářů, zedníků a prodavaček, nikoli na zvýšení životní úrovně Afričanů….Až lidé jako Pánek nebo Petříček prodají veškerý svůj majetek a utržené peníze rozdají v Africe, tak jim možná začnu jejich dobroserské řeči věřit. Do té doby ale ani omylem. 
Zdroj: ParlamentniListy.cz

Platy Člověka v tísni: Regionální ředitelka za 300.300 korun, ředitelka mise za 678.900, proplacené kafíčko nebo asistent za 418.200 Kč

ParlametniListy.cz: “Jedná se o projekt, skrz který má naše republika pomoci Moldavsku. Přesněji jde o plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu. Člověk v tísni za tuto spolupráci obdrží celkem 13 500 000 korun českých. Na co konkrétně bude tato částka využita? Téměř polovina celého rozpočtu připadne na osobní náklady, přesněji mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty, jak lze dohledat ve strukturovaném rozpočtu, kde jsou rozepsány jednotlivé náklady celého projektu. Buďme konkrétní. Na výplaty je vymezeno 5 497 620 korun českých. Přesně 300 300 korun dostane za necelé čtyři měsíce práce regionální ředitelka, jde tedy o zhruba 77 tisíc korun měsíčně. Dalších 756 250 korun dostane manažer pro Moldavsko, ten bude pracovat téměř 14 měsíců. Projekt bude mít dále koordinátorku projektu a projektovou manažerku, s tím, že každá obdrží částku 623 200 korun. Ředitelka mise dostane vyplaceno 678 900 tisíc korun. Ještě můžeme zmínit asistenta projektu, který se zapojí na necelých 13 měsíců a dostane 418 200 korun nebo finančního manažera za 541 200 tisíc.”
Zdroj: ParlametniListy.cz

Matyáš Zrno: Mají neziskovky nějaký společný politický zájem?

Matyáš Zrno, český novinář, publicista a pracovník konzervativního think-tanku Občanský institut: “v těch debatách o „NGOismu“ podle mě nejde o všechny neziskové organizace, mezi nimiž skutečně jsou velké rozdíly. Jde v nich o část neziskového sektoru, která je financována převážně ze státního rozpočtu, která prosazuje agendu, která by v normálním demokratickém procesu nikdy odhlasována nebyla, protože většina společnosti ji prostě nesdílí. Agendu, řekněme, progresivistickou…Nevadí mi, že ty organizace mají agendu, vadí mi, že se k ní otevřeně nehlásí, tváří se jako nezávislé a nepolitické organizace. Přitom když jde člověk hlouběji, zjistí, že mnozí z těch aktivistek a aktivistů mají skutečně svérázné politické představy. Občanský institut, ve kterém se angažuju, má taky agendu – společensky konzervativní a ekonomicky liberální. My se k ní ale hlásíme otevřeně a taky jsme o dost horší ve shánění peněz, ne jako Gender Studies, které jenom z evropského sociálního fondu během několika posledních let dostaly 23 milionů.”
Zdroj: Echo24.cz

Tomio Okamura: Organizace pro pomoc uprchlíkům chce umístit dospělého Afgánce do zařízení pro děti

Tomio Okamura, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD): “Ředitel snad nejagresivnější vládou financované (!!) české proimigrační neziskovky Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek (na snímku) napadl Řecko za to, že uzavřelo hranice pro nelegální islámské imigranty, kteří k jeho hranicím proudí v desetitisících z Turecka. Je to prý ze strany Řecka „nepřijatelný krok“. Migranti přitom na řecko-turecké hranici násilně útočí na řecké policisty kameny a vším možným co se dá zapálit a vrhnout a křičí přitom “Alláh Akbar” (Bůh je velký). Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) totiž právě pomáhá u českého soudu nelegálním imigrantům z Afghánistánu, u kterých testy kostí prokázaly, že jsou dospělí – oni a tato „neziskovka“ však nadále tvrdí, že jsou nezletilí! OPU podala proti českému státu žalobu na 22 stránkách, že prý nevěří předloženým výsledkům zkoumání kostního věku. OPU chtěla navíc tohoto dospělého nelegálního afghánského imigranta Hamida Saida umístit do zařízení pro děti! Co bezpečnost dětí? OPU Martina Rozumka dostala přitom z českého rozpočtu již stamiliony korun! Takže na tohle v naší zemi vláda platí z veřejných peněz? A ještě navenek premiér lže, že je proti migraci?”
Zdroj: Facebooková Tomio Okamura – SPD


Dej vědět známým