Volby USA 2020: Konec demokracie?

Dej vědět známým

Při posledních prezidentských volbách v Rakousku musely být výsledky korespondenční volby anulovány a musely proběhnout volby nové. Korespondenční hlasování je další nástroj totalitářů jak ovládnout volby, i když by lidé ve skutečnosti hlasovali proti nim.

Dalším takovým příkladem korespondenčního hlasování byly prezidentské volby v USA v roce 2020, při kterých byly v tzv. kolísavých státech (swing states) odeslány desítky milionů korespondenčních lístků lidem, kteří si je nevyžadali (dříve bylo potřeba se pro korespondeční volbu předem registrovat). Změnu volebních pravidel přitom prosadily soudy, guvernéři a státní tajemníci, což je samo o sobě protiústavní, protože volební zákony na úrovni jednotlivých států mohou podle Ústavy Spojených států měnit pouze legistativní sbory těchto států a ani covidová krize nemůže být omluvou pro změnu těchto pravidel.

V rozporu s Ústavou však byly započítány hlasy, jež byly sesbírány na základě předvolebních změn. Některé domácnosti nedostaly žádné lístky a jiným přišlo vícero korespondenčních lístků, protože předešlý nájemce se odstěhoval a úřady nemají (a nikdy mít nebudou) přesné adresy všech lidí. Vzhledem k tomu, že nikdy nejde volit 100% lidí, vzniká zde prostor pro podvody, když “někde” kolují miliony nevyužitých volebních lístků. Studie prokázala, že při korespondenčním hlasování se ztratí až 20% lístků! Tento recept na volební manipulace je ještě umocněn prodloužením doby na sčítání lístků, kdy sčítání neprobíhá v den voleb, ale trvá dny či dokonce týdny po volbách. Z volebního dne se stává “volební sezóna”! Jinými slovy: V den voleb se zjistí, kolik hlasů chybí k vítezství té které strany a v dalších dnech se náhodou najde o pár tisíc lístů více než má protistrana.

V tento moment se zamyslete, která strana bude takový volební systém spíše zneužívat? Republikáni, kteří se řídí heslem “právo a pořádek” a zastávají doslovný výklad Ústavy Spojených států, nebo demokraté, jež jsou přesvědčeni o tom, že Amerika a její instituce byly vybudovány na rasizmu a je potřeba stávající systém svrhnout stůj co stůj? Zatímco republikání jsou pro omezené korespondenční hlasování a prokazování totoznosti během voleb (občanským průkazem, řidičákem apod), demokraté toto považují za rasistické, protože to prý omezuje možnost účastnit se voleb zvlástě u příslišníků různých menšin, pro něž je prý obtížné pořídit si občanský průkaz/řidičák (kterým ale prokazují totožnost při nákupu alkoholu či léků). Demokraté by proto chtěli všem posílat volební lístky poštou a zakázat prokazování totožnosti, aby mohli volit úplně všichni, tedy i ty statisíce ilegálních migrantů, jež měsíčně proudí přes mexickou hranici (policejní složky zachytí cca 185 tis. migrantů měsíčně, což je údajně pouza 1/3 všech ilegálních migrantů proudících přes mexisckou hranci, tedy několik miliónů ročně). A vlastně tak každý může volit několikrát a rovnou ve více státech. Teprve pak Demokratická strana vybuduje tu správnou “demokracii” (asi se inspirovali v EU). Levá vpřed!

Zpět k volbám: Ve večerních hodinách v den voleb 3.listopadu 2020 vedl s náskokem Donald Trump. Pak se zastavilo sčítání v pěti státech, což se během voleb ještě nikdy nestalo. Sčítání se zastavilo těsně předtím než D.Trump dosáhl 270 hlasů potřebných k vítězství. Pár hodin poté, nad ránem 4.listopadu, ke sčítacím centrům v kolísavých státech (swing states), jež rozhodly o výsledku prezidentských voleb, přijely vozy se statisící “korespondenčních lístků”. Podle svědků z řad pozorovatelů voleb (většina z nich byla poslána domů, pár jich ale zůstalo i přes noc) volební lístky vykazovaly mnohé nesrovnalosti – korespondenční lístky byly přivezeny v neoznačených a nezabezpečených krabicích, lístky byly bez ohybu (lístky zaslané poštou musí mít ohyb), kroužek vyhradně u Bidenova jména vypadal na všech lístcích stejně, jako z tiskárny apod. Joe Biden takto v kolísavých státech obdržel kolem 100 tis. hlasů v každém státě. Tyto přírůstky hlasů byly téměř výhradně pro Bidena a podle statistik pravděpodobnost takového (ne)poměru činí 0.1%. A právě toto rozhodlo o budoucím prezidentovi USA.

V mnoha sčítacích centrech bylo pozorovatelům znemožněno dělat svoji práci – kontrolovat sčítání hlasů – když nebyli ke sčítacím stolům vpuštěni. V dalším případě průmyslová kamera zachytila, jak ve večeních hodinách vyndali volební pracovníci zpod stolu kufry plné lístků a několik hodin je vkládali do sčítacích strojů a to několikrát za sebou a to poté, co volební pozorovatele byli posláni domů s odůvodněním, že v budově došlo k havárii vody, což se později ukázalo jako lež. Mimmochodem, tato událost časově koresponduje s výše zmíněným extrémním nárůstem hlasů pro Bidena nad ránem 4.listopadu. V dalším případě řidič kamionu vypověděl, že vezl statisíce lístků a později přívěs s lístky prostě zmizel. To jsou pouze některé z mnoha nesrovnalostí během voleb prezidenta USA .

Podle průzkumů veřejného mínění, až cca 30% demokratů, 50% nezařazených a 78% republikánu – tedy POLOVINA AMERIČANŮ – je toho názoru, že volby byly podvodné! Každý demokraticky smýšlející člověk by volal po forenzních auditech, aby Američané mohli v klidu spát. Demokraté místo toho posílají armádu právníků všude, kde se objeví hlasy po auditech s cílem je zastavit. Právníkům, kteří dávají k soudu volební podvody na základě přísežných prohlášení očitých svědků, se Bidenova administrativa snaží odebrat právní licenci jako v nějaké banánové republice. Co Demokraté skrývají? Proč tak bojují proti auditům, když tvrdí, že vyhráli fair? I přes snahy demokratů zastavit povolební audity se podařilo v některých státech (ovládaných republikány) provést forenzní audit. Např. v Arizoně se nyní dokončuje forenzní audit, další má následovat v Georgii a Pensylvánii. Pokud se prokážou vážné volební nesrovnalosti, může v těchto státech dojít k decertifikaci voleb a Trump by pak získal 279 hlasů (k vítězství je potřeba 270 hlasů). Změnil by se tím také poměr křesel ve Sněmovně a Senátu.

Většina soudů se bohužel nezabývala meritem věci – volebními podvody (viz profesor práva David Clements prozkoumal několik tisíc přísežných prohlášení svědků volebních podvodů) – a zamítla žaloby z procedurálních důvodů (některé soudy stále běží), což je pravděpodobně dáno tím, že se obávají Antify (i soudci mají rodiny) – ozbrojeného křídla demokratů, novodobých hnědých košil. Mimochodem, před volbami proběhlo setkání americké levice a vypracovali různé scénáře pro případ, že vyhraje Trump. Všechny scénáře zahrnovaly násilí a pouliční nepokoje. Soudy tak neumožnily přezkoumání svědectví několika tisíc pozorovatelů voleb, kteří sepsali přísežná prohlášení o volebních podvodech.

Pouze několik soudů se těmito důkazy zabývalo a vyústilo to v povolební audity. Výsledky byly katastrofální – např. se zjistilo, že volební přístroje společnosti Dominion v jednom okrsku vykazovaly 68% chybovost, tzn. že o výsledku voleb nerozhodli voliči, ale obsluha volebních přístrojů, která “správně” posoudila, komu připadne lístek označený strojem jako “chybný” (přípustná míra chybovosti volebních záznamů stanovená Federální volební komisí je 1 z 250 000 hlasovacích lístků (0,0004 %).

Níže naleznete souhrn toho nejdůležitějšího na téma prezidentských voleb v USA, tedy to, co v médiích hlavního proudy nenajdte.

Články a analýzy z médií:

Gateway Pundit: Souhrn všech volebních nesrovnalostí

EpochTimes.cz: Volební podvody v USA

Plukovník Phil Waldron: Volební systémy společnosti Dominion byly konstruovány, aby se s nimi mohlo manipulovat

Stručně řečeno, tyto systémy společnosti Dominion (pozn: 28 států USA využívá volební systémy Dominion) umožňují oprávněným i neoprávněným uživatelům smazat volební hlasy, přesouvat hlasy, načíst hlasy dopředu, použít k hlasování nevyplněné volební lístky, a to vše v reálném čase a ve velkém počtu. Naši odborníci a jiní akademici věří, že v Pensylvánii mohlo být podvodně upraveno nebo zneužito až 1,2 milionu volebních hlasů. Celý článek.

Profesor práva prošel několik tisíc přísežných prohlášení očitých svědků volebních podvodů

Profesor práva, David Clements, poté, co prozkoumal několik tisíc přísežných prohlášení svědků volebních podvodů, prohlásil: “Celkem 5000 Američanů podalo přísežná prohlášení u notáře o volebních podvodech. Kde byla FBI? Kde byly soudy? To, že se těmito důkazy nikdo nezabýval, pouze ukazuje na krizi našeho soudnictví.” Další informace naleznete na jeho stránkách www.theprofessorsrecord.com.

Dr.Shiva Ph.D z Massachusettského technologického institutu odhaluje volební podvody

Dr.Shiva Ph.D drží 4 vědecké tituly MIT (Massachusettského technologického institutu). Když kandidoval do Senátu za stát Massachusetts, všiml si volebních nesrovnalostí: V okrese, kde se sčítaly hlasy ručně, vyhrál s 10% náskokem. V dalších okresech, kde výsledek voleb určovaly volebními přístroje, Dr.Shiva vždy prohrál 40:60 bez ohledu na to, že tyto okresy jsou velmi odlišné (někde žijí spíše Hispánci, jinde Afroameričané apod.). Dr.Shiva dále zjistil, že volební přístroje mají od roku 2002 funkci zvanou “Weighted Race Feature”, což je algoritmus, který umožňuje přesouvat hlasy od jednoho kandidáta k druhému. Podle volebních dat Dr.Shiva zjistil, že hlasy pro něho byly násobeny koeficientem 0.666 a hlasy pro druhého kandidáta 1,2. Když to Dr.Shiva zveřejnil, Twitter mu (na příkaz místních státních úředníků) zavřel účet. Dr.Shiva výsledky voleb rozporuje u soudu, který stále trvá. Více ve videu níže.

ČÍSLA: Mrtví, nezletilí a ilegálové dosadili Bidena do prezidentského úřadu

Pokud by se v tzv. kolísavých státech (swing states) odečetly hlasy zemřelých, nezletilých, lidí z jiného státu, ilegálů apod., Donald Trump v těchto státech vyhrál volby a tím pádem by vyhrál v celých Spojených státech. Jeden z příkladů můžete vidět na obrázku níže a také ve videu “Absolute Proof”.

Jeden z příkladů uvedených ve videu “Absolute Proof” níže: Číslo 34.000 (vlevo nahoře) ukazuje, o kolik hlasů vyhrál Joe Biden v Nevadě. V pravém dolním rohu figuruje součet hlasů, které neměly být ve volbách započítány, protože se jednalo o zemřelé, lidi nežijící v Nevadě, ilegální migranty, lidi hlasující dvakrát apod. V tomto případě součet těchto protiprávních hlasů činí 212.508. Pokud by tyto hlasy nebyly v souladu se zákonem započítány, volby by s přehledem vyhrál Donald Trump. Podobně tomu bylo i v dalších kolísavých státech viz video níže.

VIDEO “Absolute Proof”: Donald Trump získal 79 mil. hlasů a Joe Biden 68 mil. hlasů

Odborníci na kybernetickou bezpečnost dokazují, že prezidentské volby v USA ovlivňovala Čína, Irán a další státy, protože volební přístroje byly v rozporu se zákonem během voleb online a docházelo k odesílání dat mezi volebními přístroji v USA a servery v zahraničí. 66% procent útoků pocházelo z Číny.

Každá čára na mapě koresponduje s IP adresou hackera a napadeného počítače během prezidentských voleb v USA…

VIDEO: Čína dosadila Joe Bidena do úřadu prezidenta USA skrze kybernetické útoky

Certifikovaní kybernetičtí specialisté z USA mají záznamy kybernetických útoků vedených převážně z Číny. Analyzovali 20 takových útoků (z 2000!) a pouze těchto 20 útoků dosadilo Jeoa Bidena do prezidentského úřadu. Mike Lindell hodlá tyto důkazy použít u Nejvyššího soudu proti společnosti Dominion. Český překlad filmu “Absolutely 9:0” naleznete v článku na Psovi.

Dr.Douglas Frank, Ph.D. objevil algoritmus, který dokazuje “cinknuté” volby v USA

Dr.Douglas Frank, Ph.D., který pracoval 40 let jako fyzik a publikoval 60 vědeckých prací, objevil ve volebních datech algoritmus, jehož pomocí lze kontrolovat výsledky voleb. Díky tomuto algoritmu má každá věková skupina – 30ti, 40ti, 50ti letí apod. v každém z 88 okrsků v Oháju STEJNÉ procentuální zastoupení ve volbách (stejné je to v dalších státech, kde je algoritmus trochu odlišný), což v praxi nikdy nemůže nastat. To znamená, že volby byly ovládané algoritmem pomocí počítačů. Toto video doplňuje důkazy volebních podvodů uvedené v dalším videu “Absolute Proof”. Dr.Franka lze sledovat na telegramové skupině “Follow the Data with Dr Frank“.

VIDEO: STATISTIKY: Jeo Biden “zvítězil” díky 4 extrémním nárůstům korespondenčních lístků

Video zaměřené na statistiky ukazuje, že Jeo Biden “zvítězil” díky 4 extrémním nárůstům korespondenčních lístků (nad ránem po volbách), téměř všech pro Bidena: Pravděpodobnost takového (ne)poměru činí 0,1%.

Svědek: Pracovníci pošty antidatovali korespondenční lístky a vyhazovali lístky pro Trumpa

Řidič kamionu: když jsem vezl volební lístky z New Yorku do Pensylvánie, někdo ukradl přívěs s 288 000 lístky

Povolební audity v Georgii, Pensylvánii, New Hampshire a Wisconsinu

Zneplatnění volebního výsledku v Maricoba County by znamenalo, že získané hlasy by byly odečteny oběma kandidátům, což by pro Donalda Trumpa znamenalo mínus 995.665 hlasů a pro Josepha Bidena mínus 1.040.774 hlasů. Konečný výsledek, bez hlasů z Maricoba County, by tedy znamenal vítězství Donalda Trumpa o 34.652 hlasů (Biden 631.369 a Trump 666.021 hlasů) a získání samozřejmě i 11 hlasů volitelů. Více zde.

Forenzní audit v Arizoně

74 tisíc volebních lístků poslaných poštou je podezřelých tím, že nenesou žádné ověřovací údaje. Volební lístek by měl totiž obsahovat dvě potvrzení: jedno poštovní razítko o odeslání prázdného lístku voliči a druhé potvrzující obdržení vyplněného lístku volební komisí. Jenže obrovské hafo uznaných lístků nemělo žádné razítko. Stojí za to si připomenout, že Biden prý vyhrál volby v Arizoně tím, že dostal o pouhých 10,5 tisíce hlasů více než Trump. Jinými slovy, nalezení 74 tisíc hlasů žádným způsobem nepotvrzených fakticky znamená, že aspoň v tomto státě Biden volby rozhodně prohrál. Více zde.

Ve státech ovládaných demokraty došlo ke změně volebních zákonů v rozporu s Ústavou USA

Velmi důležitou skutečností zpochybňující legitimnost voleb minulý rok bylo, že v několika státech byly volební zákony změněny vysokými státními činiteli a nikoliv legislativním procesem v jednotlivých státech, což je v rozporu s Ústavou Spojených států. Kdyby soudy přijaly k projednávání žaloby týkající se změn volebních zákonů, závěry by rozhodně nemusely být jednoznačné ve prospěch Demokratické strany. Více zde.

Playbook: Manuál k provádění barevných revolucí

Přiměli státy, aby změnily své volební systémy a zákony, a pomohli zajistit miliony dolarů ze soukromých i veřejných zdrojů…A postarali se, aby korespondenční hlasovací lístky byly doručovány spíše potenciálním Bidenovým voličům nežli potenciálním Trumpovým voličům…Cílem těchto tajných zákulisních manévrů – jejichž existence ještě včera byla prohlašována za Qannon konspirační teorii neonacistů, bláznů a upírů – bylo prý zajistit správný výsledek voleb. Více zde.

Benjamin Kuras: Biden a volby? Nová fakta

Televize CNN vytáhla na světlo jakési e-maily od členů Bidenovy volební kampaně dokumentující nátlak na Facebook, aby cenzuroval výstupy Trumpových stoupenců zpochybňujících regulérnost voleb. Mimochodem, tu teď zpochybňuje řada volebních obvodů po auditech dokazujících neregulérnosti. Postupně se možná dozvíme, že Biden byl opravdu zvolen švindlem, jenže do té doby stačí Americe a světu hodně zaškodit. 

Prezident Obama nechal zkonfiskovat volební systémy dvou zaběhlých amerických firem a předal je zahraniční společnosti Dominion

Gatestone Institute: Jak zmanipulovat volby

Jak zmanipulovat volby – 1.část
Jak zmanipulovat volby – 2.část
Jak zmanipulovat volby – 3.část (AJ)

EpochTimes.cz: Mark Zuckerberg daroval volebním úředníkům 500 milionů dolarů (přes 10 miliard Kč)

Amistad Project, který provozuje Thomas More Society, nevládní organizace zaměřující se na oblast práva, vydala 39stránkovou zprávu, ve které uvádí, že 500 milionů dolarů, které poskytl Mark Zuckerberg volebním úředníkům, bylo použito k nerovn

EpochTimes.cz: Čtyřletá kampaň proti Trumpovi a podvody během prezidentských voleb

OBAMAGATE: Za Obamovy vlády spustila v roce 2016 FBI politicky motivované vyšetřování Trumpovy předvolební kampaně (Crossfire Hurricane)…Ve skutečnosti se ale vyšetřování opíralo o později zdiskreditované „Steeleovy spisy“, které vytvořil bývalý agent MI6, Christopher Steele, na objednávku Trumpova soupeře – kampaně Hillary Clintonové a Demokratického národního výboru. Více zde.

Další odkazy k prezidentským volbám v USA (AJ)

Frank Speech
LindellTV.com
Donald J. Trump
Election-Integrity.info
AmericanVotersAlliance.com
DefendingTheRepublic.com
Election Integrity Alliance
Sidney Powell – Telegramová skupina
Dr.Frank PhD – Telegramová skupina
Rumble: Bannons War Room

Fotka útočníků na Kapitol: Většina lidí na fotce jsou příznivci Black Live Matters a Antify, které se hlásí k marxismu a ideově jsou blíže Demokratické straně

Fotka útočníků na Kapitol, která “obletěla svět”. Problém je však v tom, že “rohatý pán” se předtím účastnil akcí Black Live Matters a další lidé na fotce jsou příslušníci Antify (na rukou mají vytetovány symboly Antify). Obě hnutí BLM a Antifa se hlásí k marxismu a jsou tak ideově blíže Demokratické straně nežli republikánům. Více zde.

Rádio Svobodné Universum: Jefim Fištejn: Každý totalitní režim potřebuje mýtus, kolem kterého buduje patos. V USA je to líčení Trumpa jako zločince

Jefim Fištejn mimo jiné řekl: „To, co probíhá v Americe, je zápas na život a na smrt mezi dvěma společenskými, sociálními filozofiemi. Mezi filozofií svobodného jedince, od něhož je odvozena jakákoli velikost státu, a filozofií státu, od jehož velikosti je odvozena svoboda jedince… Zapomeňte na slova – demokratická si v Americe říká i strana, která usiluje o vytvoření totalitní společnosti. Vice zde.

Petr Štěpánek komentuje výsledky prezidentských voleb v USA

„Jde o bezprecedentní útok na demokracii,“ pravil Joe Biden, nový americký lži-prezident, poté, co demonstranti vtrhli do Kapitolu. Opravdu? Ale vůbec ne! Biden se mýlí…A za druhé, a především, tohle je jen pokračování, prosté řetězení příčin a následků. Bezprecedentní bylo něco úplně jiného. Totiž zfalšované volby amerického prezidenta.” Více v komentáři zde. Petr Štěpánek, spisovatel, politik (Trikolora) a bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ČR

MUDr.Ivan David pravidelně informuje o průběhu voleb na Facebooku

Na svém facebookovém profilu MUDr.Ivan David, poslanec Evropského parlamentu (SPD), pravidelně informuje o posledním vývoji prezidentských voleb v USA.

Prezident Trump pronesl svůj nejdůležitější projev, který všechna MSM cenzurovala

Prezident Trump zveřejnil svůj projev na téma podvodů a nesrovnalostí během prezidentských voleb v USA. V nastavení si můžete pustit české titulky.

Další projev Donalda Trumpa, který přednesl dne 23. prosince 2020, přináší přehled mnoha různých podvodů během prezidentských voleb. Překlad tohoto projevu naleznete zde.

Prezident Trump na svém Twitteru dále doporučil následující video, které zde můžete shlédnout s českými titulky.

Trumpův tým právníků: Demokraté provedli masové a koordinované podvody

Advokátka Klára Samková zveřejnila překlad tiskové konference Trumpova týmu právníků, kde informovali o masových a koordinovaných podvodech demokratů během prezidentských voleb v USA.

Sidney Powellová: Podvodné volební přístroje Dominion a George Soros

Petr Štěpánek na svém facebookovém profilu zveřejnil 2.díl tiskové konference Trumpova týmu právníků, kde Sidney Powellová vysvětlila, jak je možné pomocí podvodných volebních přístrojů Dominion změnit poměr hlasů.

Gatestone Institute: Byly prezidentské volby v USA ukradeny?

“…Mohou do zařízení vložit flash disk nebo do něj nahrát software, dokonce i po internetu, mohou to udělat dokonce z Německa nebo Venezuely. Mohou vzdáleně přistupovat ke všemu, mohou sledovat hlasy v reálném čase, mohou přesunovat hlasy v reálném čase.” Vice zde.

USA: Oprávněné pochyby

Patrick Basham: Zatímco měl Trump o volební noci pohodlný náskok, přestala řada swing states (kolísavé státy) počítat volební lístky. Ve většině případů byli pozorovatelé z míst, ve kterých sčítání probíhalo, vykázáni. Počítání hlasů všeobecně pokračovalo bez pozorovatelů. Více na serveru Neviditelny pes.

Dinesh D’Souza: Proč Trump není rasista a fašista (a demokraté jsou)

Dinesh D’Souza: Pokusím se nyní uvést do světla několik velmi důležitých záležitostí, které se objevují jak v americké politice, tak na školách. Důvodem, proč neprobíhá o problematických otázkách skutečná diskuse, je, že už od listopadu 2016 se téměř trvale vznášejí ve vzduchu dvě odsuzující karty.  Více na Neviditelny pes.

Trump: Člověk versus hnutí

Tom Klingenstein, předseda výboru Claremont Institute, konzervativního think tanku, vysvětluje, proč mohou mít volby roku 2020 největší dopady od roku 1860 a proč je pro danou chvíli nejvhodnějším kandidátem prezident Trump. Více na Neviditelný pes.

Benjamin Kuras: V USA za týden stihli, co Gottwald za rok

“Vyhozen z Twitteru, Facebooku, YouTube a několika menších serverů, jako TikTok, Snapchat a Pinterest.  S ním i jeho spolupracovníci, jako právníci Rudy Giuliani a Sydney Powellová. A dalších 75 milionů jeho voličů, tedy trumpistů. Náhradní konzervativní server Parler, založený před dvěma roky, aby měli kam emigrovat vyhnanci z Twitteru a Facebooku, byl odpojen svými providery Amazon, Google a Apple.” Více zde.

Benjamin Kuras: Americe raší nový totalitarismus

“Je zřejmé, že v Americe raší nový totalitarismus, který by se mohl podobat čínskému, i když k němu dospěl z opačné strany. V Číně komunismus vytvořil miliardáře, v Americe miliardáři vytvořili jeho. Společné na nich je spojenectví vládnoucí strany, předstírající socialismus, s miliardáři, předstírajícími loajalitu ke straně předstírající socialismus…Cenzura, vyhazovy z práce, mediální dehonestace, nálepkování „vnitrostátní teroristé“, „nepřátelé demokracie“ a podobně. Že to bude režim totalitní, již není pochyb. Už se jen rozhoduje, jak by se mu mělo říkat. On sám si bude dál říkat „liberální demokracie“ a totalitní útoky na občany budou „obranou demokracie“. Více zde.


Dej vědět známým