Covid a očkování bez cenzury

Dej vědět známým

„Myslím si, že je přáním lidí, kteří řídí epidemii, aby epidemie nikdy neskončila,“ říká prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., světově uznávaný epidemiolog a vakcinolog

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU – TVRDÁ DATA AMERICKÉ ARMÁDY

  • neurologická onemocnění: nárůst o 1052% (průměr/rok (2016-20): 82 000, počet/10 měsíců r. 2021: 863 000)
  • zhoubné nádory: nárůst o 296% (průměr/rok (2016-20): 38 700, počet/10 měsíců r. 2021: 114 645)
  • samovolné potraty: nárůst o 280% (průměr/rok (2016-20): 1 499, počet/10 měsíců r. 2021: 4 182)
  • další nárůsty: plicní embolie 467%
  • infarkt myokardu 269%
  • vrozené vývojové vady novorozenců (dětí vojaček) 156% atd.
  • Více v článku zde.

Vzhledem k neetickému nátlaku na očkování experimentální vakcínou (neskončilo klinické testování) doporučuji sledovat ty lékaře a vědce, kteří i přes výhrůžky, odebírání lékařských licencí, vyhazovy z práce a cenzuru na sociálních sítích se nebojí nadále mluvit o studiích a svých zkušenostech s včasnou léčbou covidu, jež jsou v rozporu s oficiálním narativem. Svojí odvahou a osobní integritou prokázali, že jim jde o zdraví lidí a ne o peníze, moc a slávu.

Na této stránce naleznete odkazy na články a přednášky světoznámých vědců, jako je například český profesor Jiří Beran, vynálezce technologie mRNA vakcín Dr.Malone, lékař Dr.Zelenko, který se proslavil včasnou přednemocniční léčbou covidu.

Všichni tito odborníci se shodují v tom, že by se měla očkovat pouze nejvíce ohrožená část obyvatel – staří a nemocní – a ostatní lidé by se měli léčit pomocí vitamínů a bezpečných a schválených léků jako je isoprinosin, ivermectin (nikoli lék pro zvířata, ale pro lidi), hydroxychlorochin, zinek, vitamín C,D apod.

Dr. Malone a další vědci varují, že pokud naočkujete úplně celou populaci, způsobí to vznik mutací, které budou na očkování rezistentní, což může způsobit ještě více oběti na životech. O této hrozbě informovala také Světová zdravotnická organizace, nicméně i přesto vlády přistoupily k zavádění povinného očkování.

Vzhledem k tomu, že neskončilo řádné testování proticovidové vakcíny, nejsou a ani nemohou být známy dlouhodobé nežádoucí účinky vakcín. Již nyní se díky spike (hrotovému) proteinu, který vakcína produkuje, objevují krevní sraženiny, mrtvice, infarkty apod. Co se týče dlouhodobých nežádoucích účinků, může jít o leukémii, rakovinu, neplodnost, autoimunistní onemocnění apod., jelikož spike proteiny z vakcíny nezůstávají v místě vpichu (jak tvrdí výrobci vakcín), ale kolují po celém těle, jsou biologicky aktivní a ukládají se ve vaječnících, morku kostí apod.

Instituce zodpovědné za schvalování nových léku v USA – FDA a CDC, od kterých přebírá doporučení řada dalších států, oběšly standardní postupy při schalování proticovidových vakcín.

Pokud by se totiž ukázalo, že covid lze léčit pomocí již schválených léků, nebylo by možné podle platných zákonů USA schválit experimentální vakcínu v nouzovém režimu.

Z tohoto důvodu americké úřady blokovaly včasnou léčbu covidu pomocí dostupných a bezpečných léků jako je ivermectin či hydroxychlorochin, jež jsou na trhu desítky let a narozdíl od vakcín známe jejich nežádoucí účinky.

Již zmíněný americký kontrolní úřad FDA je z velké části financován farmaceutickými firmami, jejichž léky má schvalovat. Nenajdeme asi lepší příklad střetu zájmů. Znemožněním včasné léčby covidu dostupnými léky několik korporací dodávající celému světu proticovidové vakcíny vydělávají ročně desítky miliard dolarů a část těchto peněz končí v ´pokladně FDA. Kruh se uzavírá.

Jak sdělil Dr.Malone v podcastu Joea Rogena, farmaceutické firmy rovněž sponzorují volební kampaně v USA, takže se nelze divit tomu, že vládní úředníci blokují distribuci dostupných a účinách léků proti covidu v lékárnách a nemocnicích apod.

Tímto způsobem byla v podstatě znemožněna včasná léčba covidu pomocí dostupných léku, jelikož mnoho zemí včetně Světové zdravotnické organizace následovalo doporučení amerických úřadů, které schválily současné proticovidové vakcíny a zároveň nedoporučily využívat výše zmíněné dostupné léky.

Namísto včasné léčby covidu byli lidé posíláni domů umřít. Měli čekat (až se virus rozmnoží) a zavolat si záchranku, když už bylo pozdě. A pak zemřeli. Nelze si představit horší lékařské doporučení pro lidi s příznaky codivu, když víme, že covid lze léčit právě v rané fázi nákazy výše zmíněnými léky.

Většina lidí zemřela na covid zbytečně.

To není výkřik do tmy, ale názor amerických lékařů jako je Dr.Vladimir Zelenko, Dr. Peter McCullough a další, jež navzdory doporučení úřadů léčili covid zmíněnými léky a prošly jim rukama tisíce pacientů.

I když Světová zdravotnická organizace označuje léky jako je ivermectin a hydroxychlorochin jako “essential medicin” – základní léky, jelikož zachránily milony lidí za poslední půl století, začala kampaň za jejich diskreditaci v souvislosti s léčbou covidu. Tato kauza je dobře popsána v knize právníka Roberta Kennedyho: The Real Dr.Fauci. Najdete zde mnoho odkazů na konkrétní studie, jež měly za cíl zdiskreditovat zmíněné léky.

Tyto praktiky rovněž popsal Robert Kalina na svém blogu na iDnes.cz. Jeho skvěle ozdrojovaný článek si za dva dny přečetlo 75 tis. lidí a poté ho iDnes smazal i s celým účtem autora. Známý bloger Ladislav Větvička pak tento cenzurovaný text zveřejnil na svých stránkách. Popisuze zde například, jak v nejlidnatějším indickém státu Uttar Pradesh klesla po nasazení ivermectinu umrtnost o 98%.

Pokud si myslíte, že jde o nějakou konspirační teorii, tak přemýšlejte dvakrát. Jak u ivermectinu, tak i u hydroxychlorochinu již dávno vypršela patentová ochrana. To znamená, že je může vyrábět v podstatě kdokoli. Jedná se o velmi levné léky, což je hlavní kámen úrazu, protože kdyby se konkrétně tyto léky používaly při léčbě covidu, žádná korporace na nich nevydělá desítky miliard dolarů jako v příladě vakcín. Pokud si při čtení těchto řádků říkáte, že něco takového není možné, protože by přece žádný rozumný člověk nebránil distribuci léčiv při celosvětové pandemii, protože by to mělo za následek zbytečně zmařené životy, tak neznáte farmaceutický průmysl.

Jen firma Pfizer zaplatila téměř každý rok desítky milionů dolarů (někdy i miliardy dolarů) na pokutách. Byla usvědčena z obcházení zákonů, lhaní úřadům, vypouštění odpadů do řek, provádění experimentů na dětech v Africe atd. A v mnoha případech umírali lidé. Proč by se v případě protikovidových vakcín měly farmaceutické firmy chovat jinak?

Kanadská Covid Care Alliance ve svém videu ukazuje, jak Pfizer manipuloval své studie. Údaje z vlastní šestiměsíční zprávy společnosti Pfizer o očkování ukazují, že ve skupině s očkováním dochází k většímu počtu onemocnění a úmrtí než ve skupině s placebem. Překlad a přepis videa najdete zde. Toto video doporučuje ve svých interview například známý věděc Dr.Robert Malone. Po zveřejnění tohoto dokumentu byl Dr.Malonemu zablokován jeho twitterový účet s půl milionem sledujících.

Dr.Robert Malone, který je považován za vynálezce základní technologie mRNA vakcín, popisuje účinky hydroxychlorochinu (HCH) při včasné léčbě covidu:

“Například metaanalýza více než 300 studií HCH, studií, které provedlo více než 4 000 vědců z celého světa na téměř 400 000 infikovaných pacientech, uvádí celkové zlepšení o 66 %. Studie úmrtnosti při včasném léčení odhadují průměrné snížení počtu úmrtí o překvapivých 75 %.”

Podobné zkušenosti popisuje profesor epidemiologie H.Rish z Yale School of Health, který je autorem více jak 300 recenzovaných publikací. Uvádí, že řada lékařů zaznamenala úspěchy při včasné léčbě covidu pomocí HCH. V jedné brazilské provincii například začali používat HCH + azitromycin a úmrtnost na covid klesla na 1/8. Podobné výsledky byly zaznamenány ve Švýcarsku. Více v článku.

Řada nedávných studií o účinnosti HCH při léčbě covidu vyšly negativně, ale tyto cinknuté studie byly od začátky odsouzeny k neuspěchu, jelikož pacientům byl podán HCH až v pozdní fázy nákazy, bez dalších léků (zinek, azitromycin apod.) a v některých případech byly pacientům dokonce podány smrtící dávky HCH. Více v článcích zde a zde.

Studie na analýzy:

Místo včasné přednemocniční léčby byli lidé s příznaky covidu posílání domů umřít, protože nemocnice přijímaly pacienty až v pozdní fázy nákazy, když se virus značně rozmnožil. Právě absence včasné péče zapříčinla nejvíce umrtí a dodnes většina lidí ani neví, že covid lze léčit pomocí běžně dostupných léků. Kdyby vlády a média namísto covidového strašení každodenními prezentacemi počtu zemřelých věnovaly stejnou energii do osvěty právě v oblasti včasné léčby, zachránily by tím mnohem více životů.

Záverem lze konstatovat, že mnoho vědců a lékařů tvrdí o očkování přesný opak toho, co doporučují představitelé mnoha států:

1) Očkování je prováděno experimentálními vakcínami, u kterých nejsou známy dlouhodobé nežádoucí účinky. Neproběhlo standardní testování jako u jiných běžně používaných vakcín.

2) Očkování celé populace situaci pouze zhorší, protože tento postup vede k tvorbě virových mutací rezistentních vůči vakcínám. Když už očkovat, tak pouze nejvíce ohroženou část populace.

3) Většinová populace by měla léčit covid v rámci přednemocniční včasné léčby pomocí schválených a bezpečných léků – isoprinosin, ivermectin, hydroxychlorochin, azitromycin, vitamín C, D, zinek apod.

4) Očkování dětí experimentální vakcínou je zvěrstvo podobné pokusům Dr.Mengeleho (děti nakažení covidem přežijí v 99,998% případů). Vakcína je pro děti daleko větším nebezpečím než covid!

Články z médií

Dr.Robert Malone, vynálezce technologie mRNA vakcín, pracuje v oblasti virologie, imunologie a molekulární biologie od 80.let 20.století. Dr.Malone lze sledovat na Telegramu (Twitter, Linkedin, Youtube, Google a Facebook cenzuruje jeho články a interview).

Další články a přednášky (AJ)

Prof.MUDr.Jíří Beran, CSc.: „Myslím si, že je přáním lidí, kteří řídí epidemii, aby epidemie nikdy neskončila,“ říká prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., světově uznávaný epidemiolog a vakcinolog.

Dr.Vladimir Zelenko, který léčil D.Trumpa, se proslavil svojí včasnou léčbou covidu. Dr.Zelenka lze sledovat na Telegramu.

Zelenkův návod na přednemocniční léčbu covidu:
Včasná léčba covidu může odvrátit úmrtí na covid až v 85% případů. Zelenkův protokol včasné léčby nalezenete zde (na stránce lze nastavit překlad do ČJ v pravém horním rohu). Zde si můžete objednat Zstack od Dr.Zelenka – zinek, quercetin, vitamíny C a D (pokud by cena byla moc vysoká, můžete si jednotlivé komponenty koupit v lékárně – na stránce je uvedeno složení a gramáž).

VIDEO: Přednáška Dr.Zelenka o očkování a covidu s českým dabingem, přepis přednášky zde.

Videa a podcasty

Výzvy a deklarace lékařů a vědců

Statistiky

Poslední zprávy o covidu a očkování zde


Dej vědět známým

Napsat komentář