Ben Shapiro: Neomarxismus a Frankfurtská škola

Dej vědět známým

Přepis přednášky Bena Shapiro na americké univerzitě, 24. 7. 2019 :

Profesorka: Je podle vašeho názoru současná situace na vysokých školách pokračováním vlivu Frankfurtské školy nebo naopak jejím překroucením?

Ben Shapiro: “Pokračováním. Pro lidi, kteří o filozofii Frankfurtské školy nic nevědí: jde o skupinu filozofů ve dvacátých letech dvacátého století v Německu, kteří se později přestěhovali do Spojených států a v podstatě infiltrovali americké univerzity svou ideologií. Frankfurtská škola si uvědomovala, že když Karl Marx napsal svůj Kapitál, snažil se v něm popsat, jak si myslí, že bude společnost fungovat. Nebylo to dílo nutně něco zakazující, ale spíš popisné: toto se stane. Očekával, že nakonec vypukne třídní boj a zničí kapitalistickou infrastrukturu. Od toho ale mezinárodní levici v podstatě odvedla první světová válka. Až do první světové války žádné třídní hnutí neexistovalo a ukázalo se, že za války byli chudí Francouzi ochotní bojovat proti chudým Němcům a všichni byli ochotní bojovat proti chudým Rusům. Když to tedy nevyšlo, Frankfurtská škola se rozhodla, že aby k takové změně došlo, nelze na ni pouze čekat, ale je potřeba změnit kulturu. A Frankfurtská škola se rozhodla celou kulturu od základů změnit. V šedesátých letech si tito lidé uvědomili, že vycházet z tříd je obtížné, jelikož není snadné přimět chudého bělocha, aby cítil soucit s chudým černochem, proto jako sjednocující prvek ke svržení Spojených států (pozn: to samé platí pro Evropu a západní civilizaci jako takovou) a kapitalismu začali používat rasové skupiny, kdy tvrdili, že rasové skupiny jsou oběťmi kapitalismu. Pokud postavíme jednu rasu proti druhé a přimícháme trochu socialismu, vytvoříme civilizovanější svět. Toto poselství hlásal v šedesátých letech i Sovětský svaz, kdy šířil propagandu, že Spojené státy jsou rasistické. Nezdůrazňoval, že ve Spojených státech jsou bohatí a chudí, nemluvil o nerovnosti příjmů, mluvil o tom, že USA je rasistickou zemí, zatímco Sovětský svaz je úžasným místem pro lidi všech ras – i když v reálu se jednalo o past pro lidi všech ras. Takže ano, Frankfurtská škola vedená lidmi jako Herbert Marcuse byla velice vlivná. Nevěřím teorii celosvětové konspirace, že si podmanili všechno, ale myslím si, že vlivní myslitelé mají větší dosah než jen k lidem, kteří čtou jejich knihy. Ano, šíří se vlna a není pochyb, že v akademickém světě jsou lidé, kteří jsou ovlivněni myšlenkami Frankfurtské školy aniž by si byli vědomi, že jsou jimi ovlivněni. Stejně jako když se zeptáte většiny voličů Demokratické strany, jestli mají rádi Karla Marxe, většina řekne, že ne, přesto, že jeho myšlenky přijímají a nechávají se jimi ovlivňovat.”

Další přednášky Bena Shapiro:
Identitární politika a intersekcionalita
Aliance mezi levicí a islámem

Autor: Ben Shapiro je známý americký konzervativní komentátor, spisovatel a šéfredaktor Daily Wire. Ben pochází z židovské rodiny hlásí se k judaismu. V sedmnácti letech se stal komentátorem v deníku Creators Syndicate. O tři roky později vydal svou první knihu Brainwashed: How Universities Indoctrinate America’s Youth, která se stala bestsellerem. Poté vystudoval politologii na Kalifornské univerzitě a práva na Harvardu. Mezitím vydal mnoho dalších bestsellerů, poslední publikace The Right Sight of History vyšla začátkem roku 2019.


Dej vědět známým