Ben Shapiro: Aliance mezi levicí a islámem

Dej vědět známým

Přepis přednášky Bena Shapiro na americké univerzitě, 24. 7. 2019:

Profesor: “Můžete vysvětlit nesvatou alianci mezi levicovými silami a muslimskými supremacisty, když jsou jejich premisy a principy vzájemně neslučitelné?”

Ben Shapiro: “Ok, ony nejsou vzájemně nekompatibilní ve smyslu od A až do Z. Tím myslím to, že levice chce svrhnout západní civilizaci proto, že ji považuje za nespravedlivou, zatímco radikální muslimové chtějí západní civilizaci svrhnout proto, že ji považují za ďábelskou (evil). Postoj ke svržení západní civilizace mají tedy víceméně stejný. Problém je, kam chtějí jít dál. Jedna strana chce vybudovat kalífát, zatímco ta druhá komunistickou utopii.

Důvodem, proč se levice opakovaně a téměř bez výjimek staví ve všech situacích na stranu těch nejhorších lidských bytostí na světě, je znovu totéž: stačí se vrátit k onomu základnímu levicovému principu, že jediné, na čem v životě záleží, je rovnost výsledků, že rovnost výsledků znamená, že se děje něco spravedlivého. Zamyslete se nad tím. Reálný svět je místem, které Bůh takto stvořil. Tak tomu věřím. Bůh ho stvořil tak, že – nemusí to platit úplně pro každého jednotlivce, ale rozhodně pro naprostou většinu lidstva – jednáte-li v životě zodpovědně a dobře, budete úspěšnější, než když budete jednat nezodpovědně a páchat zlo (Pozn. BezCenzury.org: ateista by tento jev popsal na základě kauzality, příčiny a následku). No, a jestliže levice věří, že neúspěšní lidé jsou ctnostnější, pak to znamená, že ti nectnostní jsou ctnostnější, ne? Lidé, kteří jsou neúspěšní většinou nejednají dobře a zodpovědně, ale levice říká, že jsou naopak oběťmi a je třeba jim pomoci. Podobně muslimové na Blízkém východě jsou oběťmi Izraele. Musejí být jeho oběťmi, protože Izrael je bohatý, zatímco jeho sousedé ne. Skutečným důvodem, proč jsou muslimové, například ti palestinští, chudí, je, že veškeré peníze, které v průběhu několika desetiletí dostali – a byly to stovky miliard dolarů – utratili za terorismus, skončily na bankovních účtech Jásira Arafata a Mahmúda Abbase a utratili je a za anti-izraelskou propagandu. To je skutečným důvodem jejich chudoby. Nicméně levice to vidí tak, že jsou chudí, což znamená, že jsou ctnostnější.”

Další přednášky Bena Shapiro:
Identitární politika a intersekcionalita
Neomarxismus a Frankfurtská škola

Autor: Ben Shapiro je známý americký konzervativní komentátor, spisovatel a šéfredaktor Daily Wire. Ben pochází z židovské rodiny hlásí se k judaismu. V sedmnácti letech se stal komentátorem v deníku Creators Syndicate. O tři roky později vydal svou první knihu Brainwashed: How Universities Indoctrinate America’s Youth, která se stala bestsellerem. Poté vystudoval politologii na Kalifornské univerzitě a práva na Harvardu. Mezitím vydal mnoho dalších bestsellerů, poslední publikace The Right Sight of History vyšla začátkem roku 2019.


Dej vědět známým