Jak levicoví liberálové ničí západní kulturu

Dej vědět známým

John Hawkins, Zveřejněno: 29. října 2017 na Townhall.com

Bývaly doby, kdy jsme byli (americkým) národem, který prosazoval svobodu, odpovědnost, slušnost, vlastenectví a pracovitost. Někteří z nás v tyto hodnoty stále věří, ale kvůli liberalismu prosákly do naší kultury hodnoty mnohem destruktivnější – jako toxický odpad. Existuje mnoho způsobů, jimiž liberálové degradovali naši kulturu, tyto jsou ale nejhorší.

1) Politizace veškerého života: Chcete se podívat na fotbal? Hráči protestují proti vlajce. Pustíte si slavnostní předávání cen v Hollywoodu? Herci tam vytahují politická prohlášení. Chcete si v klidu odskočit? To musíme napřed vědět, jestli vám nevadí, že se tam potkáte s někým, kdo má dnes pocit opačného pohlaví. Jste jen obyčejný člověk, který chce říct pikantní nebo provokativní vtip, co nedávno slyšel? Buďte opatrní. Pokud se tím bude nějaká skupina cítit dotčená, může z toho být skandál na titulních stránkách. Chcete koupit dítěti kostým na Halloween? Pak to musí být kostým někoho z vaší rasy, jinak se někdo urazí. Chcete někoho pozvat na rande? Pokud to bude někdo ze stejné rasy, může to být projev rasismu. Chcete si svou milovanou nebo svého milovaného vzít? Pak raději podporujte homosexuální manželství, jinak jste homofob. Vzpomínám si na doby, kdy – pokud jste chtěli – mohli jste v Americe žít svůj život bez zájmu o politiku a nevadilo to. Pamatujete si ještě na staré úsloví „Ve společnosti nemluvte o rase, náboženství a politice“? Kvůli liberálům už teď nemáte na výběr.

2) Politická korektnost: Je hrozné, když normální člověk na Twitteru vystaví vtip a liberální „humorová policie“ mu kvůli tomu zničí život. Je nechutné vidět, jak liberálové přijali fašismus do té míry, že ve svém univerzitním kampusu nesnesou jiný názor. Je to jako by celá země byla ve vztahu s někým, kdo trpí hraniční poruchou osobnosti. Všichni našlapují po špičkách, protože nějakého cukrouška by mohlo bolestivě rozrušit… no v podstatě cokoliv. Kam se poděl názor, že když vás něco obyčejného psychicky rozhodí, je to váš problém a musíte se s tím vypořádat vy? Zametli s ním liberálové.

3) Viktimizace: Pouze v Americe jsou lidé tak nadšeni z myšlenky být něčí obětí, že dokonce předstírají zločiny z nenávisti vůči své osobě, aby tento status získali. Pouze v Americe ženy veřejně pláčou, že byly sexuálně napadeny a traumatizovány, protože je 93letý ředitel připoutaný ke kolečkovému křeslu štípnul do zadku. Pouze v Americe musíme vymýšlet termíny jako bílé privilegium a institucionální rasismus, protože se neděje dost skutečného rasismu, aby se liberální menšiny mohly cítit jako oběti. V Americe bývaly doby, kdy lidé chtěli být silní a schopní zvládat své problémy a ne být oběťmi. I dnes takoví lidé jsou, říká se jim konzervativci.

4) Liberální feminismus: Původní feminismus hlásající, že „ženy by měly mít stejná práva jako muži“ je ve společnosti už tak zakořeněn, že feminismus přestal být relevantní. Liberální feministky tedy přišly s novým feminismem jako kombinací nenávisti a viktimizace. Pozor, patriarchální a znásilňovací kultura! Opovažte se podržet mi dveře! Přestaňte s mansplainingem! (1) Přestaňte říkat: „Ne všichni muži!“ A vy tam jen sedíte v tichosti a přemýšlíte, jak jste utlačoval ženy! Liberální feminismus ženám podsouvá, jak by mohlo všechno fungovat, kdyby jim ti hrozní muži nelezli do cesty, a mnoho mužů uvrhuje do nejistoty, jaké reakce se jim dostane od žen, budou-li se chovat jako muži. Zapomeňte na starou filozofii, že „žena má být ženou a muž mužem“. Liberální feminismus dělá z žen muže a z mužů opovrženíhodné bytosti.

5) Tribalismus: Liberálové nepřetržitě pracují na štěpení Američanů do stále menších skupin, které jsi jdou vzájemně po krku. Pokud chcete získat představu, kam až to došlo: vedeme vášnivé veřejné debaty o transsexuálech, kteří podle toho, jak je definujete, tvoří méně než 0,25 % či 0,75 % populace. Postoj se čím dál více mění z nepříjemného: „Tomu prostě nerozumíte kvůli své rase, barvě či pohlaví“ k radikálnímu „Vy nesnášíte mě a nesnáším vás“, a to vše kvůli rozdílům, které jsou často neměnné. To je pro budoucnost naší země neuvěřitelně nebezpečné, protože dlouhodobě není udržitelná žádná skupina lidí včetně národa, pokud lidé přestanou věřit, že mají stejné cíle a hodnoty jako jejich bližní. Mottem našeho národa je E pluribus unum (z mnoha jeden (2). Co se ale stane, když budou liberálové trvat na tom, že z mnoha se nikdy nestane jeden?

6) „Nesouzení“: Tolik liberálů slyšíme hlásat, jak je důležité nesoudit, až to prosáklo ve velkém do naší kultury. Když existuje volba mezi tím, co je nejlepší pro společnost a co pro konkrétního jednotlivce, který udělal něco špatného, ​​vždy se automaticky snažíme chránit onoho jednotlivce. A co nám to přináší? Od doby, kdy pominulo stigma z rozvodu, mimomanželského dítěte nebo potratu, jsme na tom lépe nebo hůř? Jsou na tom lépe děti, které byly potraceny, nebo které vychovává jen jeden z rodičů místo rodiny? Jsou na tom lépe muži, kteří extrémně váhají se sňatkem, protože se bojí rozvodu? Jsme na tom lépe, když lidé už nezvažují jestli nezneváží své jméno nebo pověst své rodiny, pokud na veřejnosti udělají něco hrozného? Sama skutečnost, že už nejsme ochotní nakreslit do písku dělicí čáru a říct „To je správně“ nebo „To je špatně“, stahuje naši kulturu do degenerujícího marastu. Možná, kdyby existovalo více lidí, kteří se cítí špatně, když dělají věci, „na které by maminka nebyla hrdá“, bylo by mnohem víc slušných lidských bytostí.

Překlad: BezCenzury.org

Pozn. překladatele:
Překlad titulku článku v angličtině zní: “6 zásadních způsobů jimiž liberálové ničí americkou kulturu”. Obecně však lze článek vztáhnout na celou západní kulturu, a proto jsme pro české čtenáře zvolili titulek: ” Jak levicoví liberálové ničí západní kulturu”.
1) muž ženě něco povýšeně vysvětluje – v češtině neexistuje adekvátní výraz, levicové kruhy přebírají anglický termín
2) myšleno jako jeden stát a národ


Dej vědět známým