Dlouhodobý plán OIC – Organizace islámské spolupráce – na dobytí Evropy

Dej vědět známým

Jean-Frédéric Poisson je bývalý člen Francouzského národního shromáždění a předseda Křesťansko-demokratické stray. Nedávno napsal knihu s názvem L’Islam à la conquête de l’Occident: La stratégie dévoilée (Tažení islámu proti Západu: odhalená strategie).

V následujícím videu od Sud Radio (původní video rozhovoru bylo odstraněno, a proto u náhradního videa níže nemusí souhlasit časování titulků) mluví pan Poisson o dokumentu vydaném v roce 2000 organizací ISESCO (Islámská organizace pro vzdělávání, vědu a kulturu) pod názvem „The Strategy for Islamic Cultural Action outside the Islamic World” (Strategie pro islámskou kulturní činnost vně islámského světa).

Dokument je určen muslimům žijícím na Západě. Muslimské země, tj. 57 světových muslimských států tedy přijalo ujednání, jehož cílem je zaprvé podpořit islámské obyvatele Západu, zadruhé trvalým způsobem založit v Evropě systém komunit [muslimskou diasporu], protože Západ je prakticky převážně v Evropě – a zatřetí [zavést] logické oddělení se [od bezvěrců] a vládu práva šaría.

Děkujeme Ava Lon za překlad a Vlad Tepes za tvorbu titulků (původní video již není k dispozici, a proto časování titulků nemusí odpovídat):

Přepis titulků videa:
00:00 Takže šlo o dvě události. Začnu tou bližší.
00:04 Počátkem roku 1983 zažádala OIC
00:08 (Organizace pro islámskou spolupráci) o své vlastní
00:12 UNESCO, které se nazývá ISESCO. To má své vedení
00:16 v marockém Rabatu a jeho úkolem je vypracovat strategii
00:20 podpory muslimských komunit žijících na Západě,
00:24 která, když si ji přečtete, je vlastně dobyvačnou strategií.
00:28 Název tohoto dokumentu je „Strategie islámské kulturní činnosti
00:32 vně islámského světa“ a jde o oficiální dokument.
00:36 Je určen muslimům žijícím na Západě.
00:40 Muslimské země, tj. 57 světových muslimských států tedy
00:44 přijalo dokument, jehož cílem je zaprvé podpořit
00:48 islámské obyvatele Západu, zadruhé trvalým způsobem založit v Evropě systém komunit [muslimskou diasporu]
00:52 – protože Západ je prakticky převážně v Evropě – a zatřetí
00:56 [zavést] logické oddělení se [od bezvěrců] a vládu práva šaría.

01:00 V dokumentu, který je strategií a zcela konkrétním akčním plánem,
01:04 jsou dva výrazy, které mě zasáhly. První je vůle zavést – cituji:
01:09 „náhradní civilizaci”. A je to tak napsáno?
01:13 Takto je to ve strategickém dokumentu uvedeno: „náhradní civilizace”.
01:17 V dokumentu, jehož cílem je nahradit
01:21 západní civilizaci a náš západní styl života islámem.

01:25 A pak – ten dokument jsem si přinesl, abych neudělal chybu – čtu
01:29 na straně 105, kde jde o to – cituji:
01:33 „připravit nástroje, které poslouží k vybudování čisté a zdravé islámské společnosti
01:37 v harmonii s její přirozeností a v souladu s přirozeným lidskými instinktem na jedné straně
01:41 a na základech evropské demokracie na straně druhé.“ Takže záměr je zcela jasný.
01:45 Nejde tedy jen o inspiraci muslimských komunit [islámem a jeho kulturou] a jejich povzbuzování
01:49 k čerpání ze své víry a kultury, což by bylo naprosto legitimní,
01:53 ale cílem je ustanovit na Západě islámskou společnost.

Zdroj: GatesOfVienna.net, 24.listopadu 2018
Překlad: BezCenzury.org


Dej vědět známým