„Alt-Right“ jako levicové hnutí

Dej vědět známým

Autor: Jeremy Frankel, DailyWire.com, 11.11.2019

Ve čtvrtek přednesl šéfredaktor Daily Wire Ben Shapiro na Stanfordské univerzitě projev, který se zabýval jak radikální levicí, tak hnutím „Alt-Right“ (alternativní pravice – pozn. překl.). Shapiro popisoval, jak se obě tato hnutí navzájem posilují, protože každé hnutí se ve své existenci spoléhá na nějakou hierarchii. Ale zatímco intersekcionální filozofie radikální levice staví bílé křesťanské muže až na dno hierarchie jako „nejméně utlačovanou skupinu“, „Alt-Right“ staví tuto hierarchii na hlavu a bílí se stávají žádanou a nejdůležitější skupinou ze všech. Netřeba dodávat, že se obě tyto skupiny vymezují vůči amerikanismu – méně tradičnímu konzervatismu.

Konzervativci věří, že jsme všichni, slovy Deklarace nezávislosti, „stvořeni jako rovnocenní“ a že všichni lidé „jsou Stvořitelem vybaveni určitými nezcizitelnými právy, mezi něž patří život, svoboda a právo usilovat o štěstí.“ Být napravo znamená nepřikládat význam rase, třídě nebo sexuální orientaci. My konzervativci věříme v meritokracii a rovnost příležitostí pro všechny.

Otázkou však zůstává, proč se někdo v naší společnosti domnívá, že je „Alt-Right“ na politické pravici? Tito rasisté nemají s konzervativci nic společného. Jak poznamenal Shapiro ve svém projevu, levice a „Alt-Right“ jsou ve své podstatě vzájemně provázány, protože obě skupiny se téměř výhradně zaměřují na kolektiv a na povrchní vnější rysy. Soustředí se na skupiny, které soutěží o hierarchickou nadvládu a získávají ceny za to, že jsou nejvíce privilegovanými a nejvíce diskriminovanými.

To by nemělo být žádným překvapením. Demokratická strana (pozn: politická strana v USA) se během převážné části své historie zaměřovala hlavně na rasu, třídu a kolektiv. Demokratická strana byla v 19. a začátkem 20. století politickou stranou otroctví a Jima Crowa (rasistická divadelní postava, podle níž se později přezdívalo rasistickým zákonům – pozn. překl.). Až do šedesátých let se Demokratická strana z velké části zastávala segregace ve školách na jihu USA. Strana segregacionistů, jako byl guvernér Alabamy George Wallace nebo otec amerického levičáctví prezident Woodrow Wilson, je stejnou stranou, která nyní nekonečně propaguje intersekcionalitu a její hlasatelky jako Linda Sarsourová a Ilhan Omarová.

Perfektně a moderně to shrnula massachusettská senátorka a prezidentská kandidátka Demokratické strany do voleb v roce 2020 Elizabeth Warrenová, když minulý týden tweetovala:

Děkuji vám, @BlackWomxnFor ! Páteří naší demokracie jsou černé transsexuální i cissexuální (považující se za pohlaví, s nímž se skutečně narodily – pozn. překl.) ženy, a osoby genderově nebinární – a tuto podporu neberu na lehkou váhu. Zavazuji se spolu s vámi bojovat za velké strukturální změny, jaké naše země potřebuje.
Elizabeth Warren (@ewarren) 7. listopadu 2019

Existuje nespočet příkladů, jak levice tuto ideologii prosazuje. Zjevná snaha vlichotit se je u Warrenové jen jedním z posledních příkladů, jak levice staví skupinu nad jednotlivce.

„Alt-Right“ s takovým přístupem souhlasí, i když ho uplatňuje jiným způsobem. Máme tyto lidi opravdu nazývat „alternativní pravicí“?
Odpověď je ne. Už tím, že přijmeme nevyslovený předpoklad, že tito lidé mají něco společného s konzervativci, propagujeme hodnoty levice a pomáháme jim šířit tuto neskutečnou lež – s tragickým výsledkem, že umožňujeme, abychom byli házeni do jednoho pytle se skutečnými rasisty. Cílem levice je zmást veřejnost, nás označit za bigotní a posílit vlastní moc.

„Alt-Right“ a radikální levice jsou dvě strany téže mince. Měli bychom je přestat nazývat pravicí bez ohledu na to, čím se vymezují. Ve skutečnosti jsou intelektuální alternativou levice.

Překlad: BezCenzury.org

Pozn: Titulek článku v originále: FRANKEL: „Alt-Right“ je levicové hnutí. Jako o takovém bychom o něm měli mluvit.


Dej vědět známým