Náboženské přesvědčení stojící za systematickým znásilňováním dětí

Dej vědět známým

Autor: TR.News, 10. ledna 2020
Překlad: BezCenzury.org

Islám umožňuje sexuální obtěžování a zotročování dětí. Časopis TR.News se zaměřil na náboženské přesvědčení stojící za systematickým znásilňováním dětí.

Problém se nesmí pojmenovat

TR.News zveřejnil věcně podložený text o nebezpečí z řad muslimů napodobujících příklad proroka Mohameda. Mohamed by měl být „dokonalým mužem“. Má to ale dva problémy. Prvním je, že islám povoluje „manželské“ znásilňování a obtěžování nedospělých. Mohamed „naplňoval“ své „manželství“ s Aišou v době, kdy jí bylo pouhých devět. Byla mu „zasnoubena“ už v pouhých šesti letech věku. Aláh toto „manželství“ požehnal, protože Mohamedovi ukázal Aišu ve snu, čímž se tohoto spojení čtyřiapadesátiletého muže s dítětem zastal.

Mohamed byl zneužívatel dětí, kterému pomáhal a podporoval ho pedofilii povolující bůh.

Druhým souvisejícím problémem je, že Mohamed povoloval zajímání a zotročování žen a dětí jako „sexuálních otrokyň“. Alláh seslal Mohamedovi svá neměnná božská nařízení, z nichž jedno odkazuje na to, „co drží pravá ruka“. Jinými slovy, jsou-li muslimové ve „válečném stavu“, mohou zajímat ženy, mladé i staré, a využívat je jako sexuální otrokyně. Tyto informace najdete v samotném Koránu, dotyčná súra se výstižně nazývá „Válečná kořist“ (Al-Anfãl).

Islám rozděluje svět na dvě části: dar-al-Harb a dar-al Islam, tedy dům války a dům islámu. Pokud žijí muslimové v neislámských zemích, pak podle definice bydlí v dar-al Harb, tedy v zemích, které jsou s islámem ve válce. Tyto pojmy jsme nedefinovali my. Definovali je islámští teologové z posvátných islámských textů. Víc se o tom můžete dočíst kliknutím na článek, který jsme publikovali v říjnu loňského roku pod názvem „Seznamte se s Mohamedem, násilníkem a diktátorem“. (Pozn. překladatele: Další odkazy na islámské texty ospravedlňující zneužívání žen z řad nevěřících naleznete v knize “Easy Meat”).

Tommy Robinson i časopis TR.News neustále zdůrazňuje nutnost činit rozdíl mezi islámským náboženstvím a jednotlivými muslimy. Jednotliví muslimové mohou být lidé vysokých morálních kvalit, což se ale nedá říci o islámských textech ani o chování a skutcích znásilňujícího zločince a válečného diktátora – zakladatele islámské víry.

A v tom je problém.

Tommy neustále připomíná politikům i široké veřejnosti nebezpečí islámu, konkrétně jeho symbiotický vztah se systematickým znásilňováním ze strany gangů, obtěžováním a s kuplířstvím se zranitelnými nemuslimskými dětmi.

Politicky korektní policie Tommyho vždy pronásledovala. Třída establishmentu má k dispozici arzenál pejorativních označení a mediální stroj, který používá ke  společenskému, finančnímu a politickému zničení, dokonce může zbavit svobody. Bude hanobit, špinit a pomlouvat všechny a všechno, co neodpovídá vysokým standardům jejích morálních a akceptovatelných způsobů vyjadřování. Vzepření se schváleným pravidlům vyjadřování politických elit vám způsobí mnoho problémů. Nikdo to nepoznal lépe než Tommy Robinson.

Opět se potvrdilo, že měl Tommy pravdu

Po ostudě v Rotherhamu a provalení praktik převážně muslimských gangů znásilňujících děti a zneužívajících tisíce zranitelných mladých dívek, byly politicky korektní třídy konfrontovány se svou kognitivní disonancí. Systémové selhání zodpovědných osob při ochraně mladých dívek jen ze strachu, že budou označeny za rasisty, zdůrazňuje, jak nebezpečná je politická korektnost. Po celé Velké Británii doslova zničila životy tisíců dětí.

Když někdo z politické pravice (třeba někdo jako Tommy Robinson) řekne, že islám podporuje a ospravedlňuje sexuální zotročování žen, znamená to, že je rasista, xenofob, islamofob a osoba šířící nenávist.

Pokud někdo z politické levice má pochopení pro náboženské propojení mezi muslimskými gangy znásilňujícími děti a islámskou vírou, je dáván za příklad a oslavován (i když tiše), nikdy se na něho neútočí arzenálem pejorativních označení, který má politická elita k dispozici. Ti nalevo přece nemohou být rasisti, že?

Levice prosazuje čím dál víc své měření dvojím metrem. Kdyby neměla svůj dvojí standard, neměla by standard vůbec žádný.

Ella Hill je neuvěřitelně statečná žena. Přežila Rotherhamské „groomery“(Pozn. překladatele: Groomer je výraz pro dospělého, který pohlavně zneužívá nebo dotíravě obtěžuje nedospělé, něco jako agresivní pedofil), kteří ji stokrát znásilnili, mlátili a mučili. Při zneužívání jí nadávali výrazy jako „bílá coura“ nebo „bílá kunda“. Jasně jí dávali najevo, že ji zneužívají, protože není muslimka, není panna a neobléká se slušně“.

[Náhled z Twitteru:]

Jako někdo, kdo prožil řádění gangu v Rotherhamu, a oceněná přeživší násilných činů nyní apeluji na vládu, aby vytvořila nový právní předpis, který zajistí, aby státní zastupitelství (CPS) při svém zaznamenávání a hodnocení trestných činů zohledňovalo rasové a náboženské aspekty zneužívání, jež jsme museli vytrpět.

Doporučuji, aby byla ustavena nadstranická parlamentní pracovní skupina (APPG), která společně vytvoří představu o možnostech zlepšení prevence, ochrany a stíhání.

Doporučuji, aby státní zastupitelství začalo specificky označovat trestné činy gangů páchajících grooming – něco jako genderové násilí vycházející z víry či přesvědčení; tyto případy by byly předávány specializovaným žalobcům, byli by u nich „odborní svědci“ a monitorovaly by se počty nahlášených případů a úspěšných usvědčení.

Už jsem měla rozhovory s britskou vládou. Informujte mě o vývoji, protože v nadcházejících měsících chci záležitost dostat až na nejvyšší místa.

Je třeba vyvinout úsilí, aby se ve všech případech trestných činů groomingu ze strany gangů dokumentovala také náboženská a rasová motivace. Všechny případy se navíc MUSEJÍ při nejbližší příležitosti hlásit specializovaným právníkům státního zastupitelství, aby se mohli ochránit svědci a uchovat všechny důkazy.

Policie MUSÍ zdokumentovat, pokud pachatelé ospravedlňují své násilné činy náboženskými texty, pokud se nechali inspirovat extrémistickými nenávistnými skupinami, pokud se jedná o navrátivší se zahraniční bojovníky nebo pokud jde o imigranty s vazbami na zahraniční teroristické organizace.

Policie ani státní zaměstnanci nesmějí obětem rasového a náboženského zneužívání mučení či znásilnění NIKDY oznámit, že „rasa a náboženství nejsou relevantní“.

Takto zní definice náboženského zneužívání na Wikipedii.

Ella vystrčila hlavu nad zeď politické korektnosti a o muslimských „groomerech“ řekla, že:

„… jsou přesvědčeni, že činy, které páchají, jsou ospravedlněné jejich náboženským vyznáním“

a že hlavní pachatel jejího zneužívání:

„… mně při bití citoval pasáže z Koránu.”

Kromě toho připomněla, že v roce 2017 švédská vláda prohlásila:

„Sexuální násilí využívá terorismus jako taktiku“ a jako takové je považováno za hrozbu pro švédskou národní bezpečnost. Neignorujeme vazbu mezi terorismem a znásilňováním, kterou uplatňují islamistické gangy.

Ella otevřela novou frontu na téma spojení mezi islámem a pachateli, kteří uvrhují děti do sexuálního otroctví (provádějí „grooming“). Od Tommyho Robinsona se distancovala, což je v dnešní době smutná nutnost, a to i po nechutných odhaleních v Rotherhamu. Kdyby to neudělala, politicky korektní establishment by ji určitě odstavil, přesto, že je obětí muslimského gangu znásilňujícího děti.

Tommyho „hlásání pravdy“ je pro ně příliš toxické, nestravitelné, Tommy je ve svých názorech a přesvědčeních příliš „přímý“.

Ella prohlásila:

„Tommy Robinson a jeho následovníci, kteří se zaměřují na celé náboženství a vycházejí z krutých interpretací některých písem určitými lidmi, nejsou právě nápomocní – mírně řečeno. Mnoho z jeho náboženských teorií a dohadů nemá nic společného s mými zkušenostmi ze skutečného života.“

Tommy a Ella se nemusejí shodnout na některých náboženských interpretacích, ale určitě by se shodli na tom, že ona písma v Koránu, hadísu a sunně jsou, našli byste je i v Mohamedově životopisu od historika Ibn Isháka.

Islámský stát se těmito písmy řídil a strategii znásilňování uplatňoval proti jezídským ženám v Sýrii a Iráku. Libye, která je nyní ohniskem fundamentalistického islámu (islámského literalismu), na trzích po celé zemi otevřeně prodává otroky.

I když se v názorech na islámskou teologii můžeme drobně lišit, shodneme se, že mezi pachateli „groomingu1. typu a islámem existuje korelace. V islámu je sexuální zotročování povoleno, což „někteří“ (ne všichni) muslimové používají k ospravedlnění svého zla a ničení zranitelných mladých životů.

Přejeme Elle zdar v jejích snahách přimět vládu k vytvoření nových právních předpisů. Právní předpisy, v nichž státní zastupitelství uzná „rasistické a náboženské aspekty“ převážně muslimských gangů znásilňujících děti.

Už tak ale bude pozdě.


Dej vědět známým