Genderová ideologie

Dej vědět známým

Kontaktujte svého poslance a zastavte přijetí Istanbulské úmluvy!

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, publicista věnující se dění na úrovni EU: “Genderismus posouvá vztahy mužů a žen do roviny mocenského zápasu dvou konkurenčních skupin. Namísto ideálu komplementarity a harmonie nabízí třídní boj. Usiluje o dekonstrukci pohlavní identity muže a ženy a o relativizaci tradiční rodiny...Naší povinností je rovněž ohradit se proti nehoráznému osočování naši kultury z toho, že má násilí proti ženám zakódováno ve své struktuře. Ptejme se, která civilizace došla v tomto ohledu dále než my! Namísto sebemrskačství je namístě hrdost. Pokud někdo tuto vznešenou tradici ohrožuje a ničí, jsou to právě genderisté.”
Zdroj: Institutvk.cz

Helena Válková (ANO) chce protlačit přijetí Instanbulské úmluvy (IÚ).
Neoddělitelnou součástí IÚ je Důvodová zpráva (DZ). K jejímu pochopení doporučujeme Rozborovou zprávu DZ IÚ, autor: Zdeněk Chytra, spolek Tradiční rodina. Dále doporučujeme: Genderová příručka ministerstva pro jesle, Manželství pro všechny, související dokumenty, informační brožury a přednášky na Youtube: Seminář Vendryně vliv Istanbulské úmluvy na naše životy (od 52 minuty), Petr Piťha v katedrále sv. Víta za svobodu rodiny.

Přejít na další články


Dej vědět známým

Napsat komentář